Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh

04 Januari 2016

Hari

Isnin

Kelas

3E / 3F

Bil
Murid

17

Waktu

07.00 - 08.20 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Tajuk

TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN - AYAT 21-25
SURAH AL-ARAF )

Subjek
Objektif

Pendidikan Islam

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-Araf dengan betul dan bertajwid.

EMK

Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;

ABM

1. Buku teks

Penilaian

Lisan

Aktiviti

Refleksi

1. Membaca al- quran

1.
2.
3.
4.

Guru mengajar menggunakan kaedah talaqqi


Guru memperdengarkan bacaan surah al - araf ayat 21-25
Murid membaca al-quran selepas mendengar bacaan guru.
Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru.

3/17 menguasai bacaan al-quran. Tetapi semua pelajar memerlukan latihan pemulihan bagi
memperbaiki bacaan.

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

: 04 Januari 2016

Hari

: Isnin

Kelas

: 3A / 3B

Bil
Murid

: 25

Waktu
Subjek
Objektif

: 10.00 - 11.20 Pagi


: Pendidikan Islam

Tempoh

: 1 jam 20 minit

Tajuk

: TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN - AYAT 21-25
SURAH AL-ARAF )

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-Araf dengan betul dan bertajwid.

EMK

Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

: Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;

ABM

1. Buku teks

Penilaian

: Lisan

Aktiviti

Refleksi

1. Membaca al- quran

1. Guru mengajar menggunakan kaedah talaqqi


2. Guru memperdengarkan bacaan surah al - araf ayat 21-25
3. Murid membaca al-quran selepas mendengar bacaan guru.
4. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru.
23/25 menguasai bacaan al-quran. Tetapi semua pelajar memerlukan latihan pemulihan bagi
memperbaiki bacaan.

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

05 Januari 2016

Hari

Selasa

Kelas

3A / 3B

Bil
Murid

25

Waktu

08.20 - 09.40 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Tajuk

TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN - AYAT 21-25
SURAH AL-ARAF )

Subjek

Pendidikan Islam

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Objektif

1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-Araf dengan betul dan bertajwid.


2. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid.

EMK

Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;

ABM

1. Buku teks

Penilaian

Lisan

Aktiviti

Refleksi

1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-Araf dengan betul dan bertajwid.

1. Guru mengajar menggunakan kaedah talaqqi


2. Guru memperdengarkan bacaan surah al - araf ayat 21-25
3. Murid membaca al-quran selepas mendengar bacaan guru.
4. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru.
23/25 menguasai bacaan al-quran. 2 orang murid memerlukan latihan pemulihan bagi
memperbaiki bacaan.

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

05 Januari 2016

Hari

Selasa

Kelas

2E / 2F

Bil
Murid

15

Waktu

10.00 - 11.20 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Subjek

Pendidikan Islam

Tajuk

TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN- AYAT 1-9
SURAH ALI IMRAN )

Objektif
EMK

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1. Membaca ayat 1-9 surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid.
Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;

ABM

1. Buku teks

Penilaian

Lisan

1. Membaca al - quran

1 Guru mengajar menggunakan kaedah talaqqi


2. Guru memperdengarkan bacaan surah ali imran ayat 1-9
3. Murid membaca al-quran selepas mendengar bacaan guru.
4. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru.

Aktiviti

Refleksi

3/15 menguasai bacaan al-quran. 2 orang murid memerlukan latihan pemulihan bagi
memperbaiki bacaan.

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

06 Januari 2016

Hari

Rabu

Kelas

2F

Bil
Murid

20

Waktu

08.20 - 09.40 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Subjek

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

Tajuk

Kecemerlangan Diri

Objektif
EMK
Pengetahuan
Sedia Ada

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1. Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
Nilai murni
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;
1. PSK tingkatan 1

1. Buku teks
ABM

2. Buku nota
3. Model

Penilaian

Lisan dan tugasan


1. Guru menghuraikan ciri - ciri kecemerlangan diri yang patut ada dalam diri seorang
murid
2. Guru memberi contoh ciri-ciri kecemerlangan diri yang ada pada ketua kelas
3. Murid menyenaraikan ciri-ciri kecemerlangan ketua kelas.
4. Murid diberi tugasan menyenaraikan ciri-ciri kecemerlangan diri mereka sebagai

Aktiviti

tugasan
Refleksi

Aktiviti P&P dibawa ke minggu hadapan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

06 Januari 2016

Hari

Rabu

Kelas

2D

Bil
Murid

24

Waktu

10.00 - 11.20 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Subjek

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

Tajuk

Kecemerlangan Diri

Objektif
EMK

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1. Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;


1. PSK tingkatan 1
1. Buku teks

ABM

2. Buku nota
3. Model

Penilaian

Lisan dan tugasan


1. Guru menghuraikan ciri - ciri kecemerlangan diri yang patut ada dalam diri seorang
murid
2. Guru memberi contoh ciri-ciri kecemerlangan diri yang ada pada ketua kelas
3. Murid menyenaraikan ciri-ciri kecemerlangan ketua kelas.
4. Murid diberi tugasan menyenaraikan ciri-ciri kecemerlangan diri mereka sebagai

Aktiviti

tugasan
Refleksi

Aktiviti P&P dibawa ke minggu hadapan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

07 Januari 2016

Hari

Khamis

Kelas

5D

Bil
Murid

35

Waktu

07.00 - 08.20 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Subjek

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Tajuk

Tunjang 1 :
a. Daya Tahan Kardiovaskular
i. Long Slow Distance

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Objektif
EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Penilaian

i. Mengetahui, memahami dan menyatakan definisi daya tahan kardiovaskular


1. Keseronokan
2. Kerjasama
3. Berdaya Usaha
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;
1. PJK tingkatan 4
1. Buku teks
2. Buku nota
Lisan dan konstruktivisme

Aktiviti

1. Guru menghuraikan daya tahan kardiovaskular ( Long Slow Distance )


2. Guru memberi contoh aktiviti long slow distance
3. Murid menulis nota sebagai tugasan

Refleksi

Aktiviti P&P dibawa ke minggu hadapan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

07 Januari 2016

Hari

Khamis

Kelas

3E / 3F

Bil
Murid

17

Waktu

08.20 - 09.40 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Tajuk

TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN - AYAT 21-25
SURAH AL-ARAF )

Subjek

Pendidikan Islam

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Objektif

1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-Araf dengan betul dan bertajwid.


2. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid.

EMK

Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;

ABM

1. Buku teks

Penilaian

Lisan

Aktiviti

1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-Araf dengan betul dan bertajwid.

1. Guru mengajar menggunakan kaedah talaqqi


2. Guru memperdengarkan bacaan surah al - araf ayat 21-25
3. Murid membaca al-quran selepas mendengar bacaan guru.

4. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru.
Refleksi

3/17 menguasai bacaan al-quran. 14 orang murid memerlukan latihan pemulihan bagi
memperbaiki bacaan.

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh

08 Januari 2016

Hari

Jumaat

Kelas

2E / 2F

Bil
Murid

15

Waktu

10.00 - 11.20 Pagi

Tempoh

1 jam 20 minit

Subjek

Pendidikan Islam

Tajuk

TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN- AYAT 1-9
SURAH ALI IMRAN )

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Objektif

1. Membaca ayat 1-9 surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid.
2. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid.

EMK

Nilai murni

Pengetahuan
Sedia Ada

Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;

ABM

1. Buku teks

Penilaian

Lisan

Aktiviti
Refleksi

1. Membaca al - quran

1 Guru mengajar menggunakan kaedah talaqqi


2. Guru memperdengarkan bacaan surah ali imran ayat 1-9
3. Murid membaca al-quran selepas mendengar bacaan guru.
4. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru.
- 3/15 menguasai bacaan al-quran. 2 orang murid memerlukan latihan pemulihan bagi
memperbaiki bacaan.

- Aktiviti P&P dibawa ke minggu hadapan