Anda di halaman 1dari 2

Seminar dan bengkel biologi 2013

LATIHAN KERTAS 2 (ESEI)


MASA: 15 minit
TUGASAN 1:
1. Lukiskan sel tumbuhan dan sel haiwan. (8 markah)
2. Nyatakan perbandingan antara sel tumbuhan dan sel haiwan.
(6 markah)
3. Terangkan bagaimana kepadatan organel tertentu diadaptasi dalam badan
manusia. ( 6 markah)
LATIHAN KERTAS 2 (ESEI)
MASA: 15 minit
TUGASAN 2:
1. Lukiskan dan labelkan Model Mozek Bendalir. ( 4 markah)
2. Terangkan kesan larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik ke atas sel
tumbuhan dan sel haiwan. (10 markah)
3. Huraikan aplikasi konsep osmosis digunakan dalam penghasilan telur masin.
(6 markah)
LATIHAN KERTAS 2 (ESEI)
MASA: 15 minit
TUGASAN 3:
1. Nyatakan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu.
(6 markah)
2. Terangkan ciri-ciri enzim. (6 markah)
3. Huraikan dengan ringkas, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak
balas enzim. (8 markah)
LATIHAN KERTAS 2 (ESEI)
MASA: 15 minit
TUGASAN 4:
1. Apakah yang dimaksudkan dengan mitosis dan meiosis. (4 markah)
2. Dengan bantuan gambar rajah,Huraikan bagaimana kelakuan kromosom
dalam proses mitosis. (8 markah)
3. Terangkan perbezaan antara mitosis dengan meiosis. (8 markah)
LATIHAN KERTAS 2 (ESEI)
MASA: 15 minit
TUGASAN 5:
1

Seminar dan bengkel biologi 2013

1. Apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang. (2 markah)


2. Huraikan dengan contoh, kesan pengambilan makanan yang mengandungi
karbohidrat, lemak dan protein berlebihan terhadap kesihatan manusia.
(10 markah)
3. Apakah yang dimaksudkan dengan pemakanan autotrof dan heterotrof?
(2 markah)
4. Terangkan mekanisme fotosintesis dalam tumbuhan. (6 markah)
LATIHAN KERTAS 2 (ESEI)
MASA: 15 minit
TUGASAN 6:
1. Tuliskan persamaan perkataan respirasi aerob, respirasi anaerob dalam otot
manusia dan respirasi anaerob dalam yis. (3 markah)
2. Terangkan bagaimana respirasi aerob berbeza dengan respirasi anaerob.
(10 markah)
3. Nyatakan ciri penyesuaian yang ada pada manusia, serangga dan katak
dalam meningkatkan kecekapan respirasi masing-masing.
(7 markah)