Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : 3/11/2013

U/P : Pihak yang Berkenaan


Tuan,
KEBENARAN PULANG BERCUTI BAGI PEMBANTU RUMAH
Nama Pembantu Rumah : TRI MUJI RAHAYU
No. Passport Indonesia : W 901844
Saya dengan ini memberi kebenaran untuk bercuti kepada pembantu rumah saya
yang namanya dinyatakan di atas dari 3/11/2013 sehingga 27/11/2013 bersamaan
dengan 24 hari cuti.
Sukacita pihak tuan dapat mempermudahkan urusan beliau dalam perjalanan
pulang ke kampung halaman beliau dan kembali semula ke Malaysia untuk kembali
bertugas dengan selamat tanpa gangguan dan apa jua halangan.
Sepanjang pengetahuan saya, tidak wujud undang-undang bertulis Negara
Indonesia yang mewajibkan apajua pembayaran tambahan dibuat oleh pembantu
rumah yang pulang bercuti. Sekiranya ada sebarang bentuk pembayaran yang
dikenakan kepada pembantu rumah saya, sila pihak tuan terlebih
dahulu mengemukakan dengan jelas bukti referansi kepada Undang-Undang
Ketenagakerjaan Indonesia atau peraturan Imigrasi yang dipraktikkan ataupun
peraturan fiskal Indonesia yang menjadi sumber hukum yang jelas menyokong
tindakan menuntut bayaran tambahan tersebut.
Sekiranya wujud undang-undang seperti itu, setiap dan tiap-tiap pembayaran
mestilah disokong dengan pengeluaran karcis/resit rasmi sebagai bukti
pembayaran telah dibuat dengan benar yang dikeluarkan oleh pihak tuan. Berikan
karcis/resit
rasmi
kepada
pembantu
rumah
saya
agar saya
dapat
mengesahkannya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala
Lumpur.
Seandainya pihak tuan masih memerlukan apa-apa pengesahan, saya boleh
dihubungi ditalian +60126967762.
Segala bantuan dari pihak tuan dalam memudahkan urusan keluar-masuk pembantu
rumah saya, amat dihargai dan didahului dengan dengan jutaan terima kasih.
Yang benar,

.
SARAVANAN A/L KERISHNAN