Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN

PASUKAN

: POLIS KEM FC

JANTINA

: LELAKI

Nama Pemain

Alamat Pemain
(Alamat Rumah)

No. Surat Beranak/ :


No. Kad Pengenalan

KATEGORI : BAWAH 12 TAHUN

Sediakan 1 keping
gambar ukuran
passport.
lekatkan
di sini

No. Telefon ( rumah ) :

Tingkatan / Tahun :

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama ibubapa / Penjaga :
No. Telefon Pejabat :

No. K/P :
No. Telefon Bimbit :

Saya ibubapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain BOLASEPAK untuk Pasukan POLIS KEM FC dan BERSETUJU mematuhi
Perlembagaan, Peraturan, Undang-undang dan Syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak pengelola sentiasa
memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan
tersebut.Saya juga tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadapa penganjur sekiranya terjadi sebarang kecederaan/kecelakaan atau
kematian ketika anak / jagaan saya menyertai Karnival Bola Sepak Setia Darul Takzim ini.
Tandatangan :

Tarikh :

(Nama:

AKUAN PENGURUS PASUKAN


Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Karnival Bola Sepak 9 sebelah Setia Darul Takzim
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan
Nama :MOHD SHUKRI BIN ROSLI
No. KP :830907-01-5239