Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN MINGGUAN 4

TARIKH

MASA

09.02.16
(Selasa)

7.40-8.10
pagi

MATA
PELAJARAN
/TAHUN
Pendidikan
Jasmani
-4 Kualiti

KANDUNGAN

Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan Kategori
Serangan
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan
arah menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai
jarak menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa
menghantar dan menerima bola pada
pelbagai jarak.
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik
kontak dengan arah pergerakan bola
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
fizikal
Aktiviti
1.
2.
3.
4.

9.10-9.40
pagi

Pendidikan
Jasmani
- 3 Kualiti

:
Saya berhenti menghantar
Menghantar bola secara berpasangan
Pertandingan heksagon
Aktiviti menyejukkan badan

Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan
1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:

1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan,


kaki, dan alatan.
2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa
mengelecek
dengan tangan, kaki, dan alatan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.

9.4010.10 pagi

Pendidikan
Jasmani
-5 Bestari

Aktiviti:
1. Muzik dimain, saya mengelecek
setempat
2. Pertandingan mengelecek bola secara
zig zag
3. Pertandingan bola sepak galah panjang
4. Aktiviti menyejukkan badan
Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan Kategori
Serangan
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola
ke sasaran dengan menggunakan alatan
dan anggota badan yang dibenarkan
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai
jarak dan arah dengan menggunakan
alatan dan anggota badan yang
dibenarkan
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar
bola ke sasaranpergerakan
2.6.2 Mengenal pasti ruang yang sesuai
untuk menerima bola
5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan
pakaian berdasarkan aktiviti yang
dijalankan.
Aktiviti:
1. Aktiviti memanaskan badan
2. Menghantar bola secara bertiga-tiga
3. Permainan heksagon
4. Aktiviti menyejukkan badan

10.02.16
(Rabu)

8.10- 8.40
pagi

Pendidikan
Jasmani

Modul : Kemahiran

-3 Bestari

Aspek : Kemahiran Pergerakan


Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan
1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan,
kaki, dan alatan.
2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa
mengelecek dengan tangan, kaki, dan
alatan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
Aktiviti :
1. Mengelecek dan balik rumah
2. Pertandingan mengelecek secara zig
zag
3. Pertandingan hoki mini
4. Aktiviti menyejukkan badan

8.40-9.10
pagi

Pendidikan
Jasmani
-4 Kualiti

Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan Kategori
Serangan
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan
arah menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai
jarak menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa
menghantar dan menerima bola pada
pelbagai jarak.
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik
kontak dengan arah pergerakan bola
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
fizikal

Aktiviti
1.
2.
3.
4.

10.4011.10 pagi

Pendidikan
Kesihatan
-4 Kualiti

:
Bercerita sambil regangan
Menghantar bola secara pasangan
Permainan hoki mini
Aktiviti menyejukkan badan

Modul : Kesihatan Fizikal


Tajuk : Kesihatan Diri Dan Reproduktif
Standard Kandungan:
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh dalaman serta
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.
Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan cara menghargai perubahan
fizikal pada diri sendiri
Aktiviti :
1. Klip video
2. Penyampaian isi kandungan melalui soal
jawab dan slaid powerpoint
3. Pertandingan memetik buah-buahan
(mencari jawapan di pokok)
4. Lembaran kerja

12.401.10 pagi

Pendidikan
Kesihatan
-4 Bestari

Modul : Kesihatan Fizikal


Tajuk : Kesihatan Diri Dan Reproduktif
Standard Kandungan:
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh dalaman serta
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.
Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan cara menghargai perubahan
fizikal pada diri sendiri
Aktiviti :
1. Klip video
2. Penyampaian isi kandungan melalui soal

jawab dan slaid powerpoint


3. Pertandingan memetik buah-buahan
(mencari jawapan di pokok)
4. Lembaran kerja

11.02.16
(Khamis
)

8.10-8.40
pagi

Pendidikan
Jasmani
-3 Kualiti

Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan
1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan lakuan
yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan,
kaki, dan alatan.
2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa
mengelecek dengan tangan, kaki, dan
alatan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
Aktiviti
1.
2.
3.
4.

12.03.16
(Jumaat)

7.40-8.10
pagi

Pendidikan
Jasmani
-5 Bestari

:
Aktiviti memanaskan diri
Mengelecek bola secara zig zag
Pertandingan hoki mini
Pusing kayu pemukul di sekeliling
pinggang
Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Pergerakan Berirama
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola
ke sasaran dengan menggunakan alatan
dan anggota badan yang dibenarkan
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai
jarak dan arah dengan menggunakan
alatan dan anggota badan yang
dibenarkan

2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar


bola ke sasaranpergerakan
2.6.2 Mengenal pasti ruang yang sesuai
untuk menerima bola
5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan
pakaian berdasarkan aktiviti yang
dijalankan.
Aktiviti:
1. Aktiviti memanaskan badan
2. Bowling hoki
3. Permainan hoki mini
4. Aktiviti menyejukkan badan

8.40-9.10
pagi

Pendidikan
Jasmani
-3 Bestari

Modul : Kemahiran
Aspek : Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
Kemahiran Asas Permainan
1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan,
kaki, dan alatan.
2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa
mengelecek dengan tangan, kaki, dan
alatan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
Aktiviti:
1. Muzik dimain, saya mengelecek
setempat
2. Pertandingan mengelecek bola secara
zig zag
3. Pertandingan bola sepak galah panjang
4. Aktiviti menyejukkan badan