Anda di halaman 1dari 5

BIL

ITEM
1.
Saya cepat menyelesaikan diri dengan situasi baru.
2.
Saya lebih tua dari umur sebenar saya daripada segi
pemikiran
3.
Saya mudah mesra bila berhubung dengan orang lain
4.
Saya adalah dalam golongan orang yang pandai
5.
Saya amat selesa dengan pengekalan cara hidup tradisi
6.
Saya bersemangat mengikuti subjek yang merangsang
minda
7.
Saya suka kelihatan berbeza daripada orang lain
8.
Saya isikan masa lapang dengan aktiviti luar yang
menyeronokkan
9.
Saya sangat menghargai kehidupan berkeluarga
10. Saya sentiasa membaca untuk menambah ilmu
pengetahuan
11. Saya suka menunjukkan keperibadian saya sebenar dalam
semua
keadaan.
12. Saya suka bergaul dengan semua orang
13. Saya akan melakukan segala kerja secara bersistematik
14. Saya sering bertanya guru mengenai persoalan yang
mengganggu
minda saya.
15. Saya selalu memberi dorongan kepada orang lain untuk
melakukan
sesuatu pekerjaan
16. Saya tidak gentar dengan sebarang cabaran
17. Saya selesa menghormati pihak berkuasa
18. Guru merupakan orang yang sangat saya hormati
19. Saya senang berinteraksi dengan orang lain
20. Saya seorang yang suka aktiviti perkhemahan
21. Saya mempunyai emosi yang stabil
22. Saya berminat untuk meneroka semua bidang
23. Saya cenderung memilih pekerjaan dalam bidang
pendidikan
24. Persaingan adalah baik bagi saya
25. Saya sentiasa patuh kepada peraturan walau di mana
saya berada
26. Saya seorang yang sabar
27. Saya amat sesuai melibatkan diri dalam aktiviti menolong
orang lain.
28. Saya sukakan perkara yang berbentuk amali daripada
teori
29. Saya amat menghargai masa.
30. Saya suka menganalisis diri sendiri dan orang lain
31. Saya lebih suka melibatkan diri dalam pekerjaan yang ada
unsu-runsur kesenian
32. Saya selalu menimbulkan suasana keceriaan ketika
tegang
33. Saya sanggup bekerja keras untuk kepentingan organisasi.
34. Saya akan berpuas hati setelah kerja disiapkan dengan

YA

TIDAK

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

sempurna
Saya berkebolehan untuk menyelami perasaan orang
Saya selalu memberikan gerakbalas yang spontan dalam
setiap
tindakan.
Saya selesa mematuhi peraturan-peraturan yang
ditetapkan
Saya suka membincangkan falsafah tentang sesuatu
perkara
Saya memiliki ciri-ciri seorang pengasuh
Saya suka kepada sesuatu yang luar biasa dan mencabar
Saya seorang yang suka berjimat cermat
Saya sering meminta penjelasan tentang sesuatu
persoalan
Saya percaya setiap orang mempunyai harga diri.
Saya sukakan aktiviti yang berbahaya tetapi
menyeronokkan
Saya tidak suka berpakaian selekeh
Saya suka kepada perkara yang memerlukan aktiviti
penyelidikan.
Saya lebih bermotivasi sekiranya diberi dorongan
Saya seorang yang kelakar
Saya sering kali bersifat konkrit
Saya gemar membahaskan sesuatu teori
Saya tidak berminat dengan aktiviti yang melibatkan
persaingan
Saya tidak suka pelajaran yang memerlukan pembacaan
yang
banyak.
Saya seorang yang bertanggungjawab.
Saya mempunyai prinsip hidup yang jelas
Saya mahu mendapat kepujian daripada orang lain di atas
setiap kejayaan saya.
Saya suka aktiviti ko-kurikulum yang lasak
Saya bersifat keibubapaan
Saya cenderung untuk merekacipta sesuatu yang baru
Keadaan perbalahan selalu mengganggu emosi saya
Saya bosan dengan kerja berstruktur
Saya seorang yang mementingkan keharmonian
Saya berkebolehan menjalankan sesuatu tugas dengan
sempurna.
Saya seorang pendengar yang baik
Saya bosan dengan kerja-kerja yang rigid
Saya seorang yang amanah
Saya sentiasa bersifat ingin tahu yang tinggi terhadap
sesuatu
Adakah anda seorang yang mudah menyayangi orang lain
Saya bosan dengan kerja yang rutin
Saya sentiasa bersedia untuk melakukan sesuatu kerja
Saya adalah seorang yang tenang
Sekali sekala saya mudah terasa apabila orang lain
bercakap
mengenai diri saya.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
10
0.

Saya puas hati dengan kerja yang melibatkan kebebasan


Saya selalunya dapat membezakan perkara yang baik dan
buruk
dalam kehidupan.
Saya berminat menyertai pertandingan yang mencabar
minda.
Saya tidak gemar menonton cerita yang berunsur
keganasan
Saya puas hati dengan kerja yang dapat menggunakan
koordinasi fizikal
Saya berpuas hati kerana dapat menolong seseorang
yang
memerlukan pertolongan.
Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan.
Saya mudah rasa bersalah apabila tidak mematuhi
nasihat ibu
bapa.
Saya puas hati dengan kerja yang menggunakan alatan.
Saya selalu memastikan kestabilan dalam suasana
pekerjaan
Saya seorang yang sangat menyukai tugas yang
mencabar.
Saya mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Saya seorang yang performer semula jadi
Saya seorang yang teliti dalam membuat sesuatu
pekerjaan.
Saya suka merekacipta sesuatu model.
Saya mudah simpati kepada seseorang walaupun ternyata
dia
bersalah.
Saya tidak suka dikongkong
Saya sentiasa bersifat wajar dalam membuat sebarang
keputusan.
Saya lebih suka meneroka idea-idea baru
Saya suka meniru gaya orang lain.
Saya tidak suka kepada peraturan.
Saya berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang
memerlukan
perincian.
Saya berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti berbentuk
ilmiah
Zaman persekolahan saya begitu membosankan kerana
terpaksa
mengikut peraturan.
Pekerjaan tanpa jadual sangat menarik minat saya.
Saya mahir menyusun atur tempat kerja.
Saya akan beralih ke projek yang baru setelah
menyelesaikan tugas
yang lama.
Saya suka berkhayal tentang masa hadapan.
Saya suka melakukan kerja tanpa tekanan

SOAL SELIDIK PERSONALITI


Borang Jawapan IPW
Arahan:
Soal selidik ini mempunyai 100 item. Bulatkan pilihan (Y) sekiranya anda merasakan item
berkenaan selesa atau bersesuaian atau bertepatan dengan diri anda dan bulatkan pilihan (T)
jika sebaliknya berdasarkan item inventori personality warna seperti di atas.

1 5 9
Y Y Y
T T T
2 6 1
0
Y Y Y
T T T
3 7 1

1
3
Y
T
1
4
Y
T
1

1
7
Y
T
1
8
Y
T
1

2
1
Y
T
2
2
Y
T
2

2
5
Y
T
2
6
Y
T
2

2
9
Y
T
3
0
Y
T
3

3
3
Y
T
3
4
Y
T
3

3
7
Y
T
3
8
Y
T
3

4
1
Y
T
4
2
Y
T
4

4
5
Y
T
4
6
Y
T
4

4
9
Y
T
5
0
Y
T
5

5
3
Y
T
5
4
Y
T
5

5
7
Y
T
5
8
Y
T
5

6
1
Y
T
6
2
Y
T
6

6
5
Y
T
6
6
Y
T
6

6
9
Y
T
7
0
Y
T
7

7
3
Y
T
7
4
Y
T
7

7
7
Y
T
7
8
Y
T
7

8
1
Y
T
8
2
Y
T
8

8
5
Y
T
8
6
Y
T
8

8
9
Y
T
9
0
Y
T
9

9
3
Y
T
9
4
Y
T
9

97
Y
T
98
Y
T
99

Y Y
T T
4 8
Y Y
T T

1
Y
T
1
2
Y
T

5
Y
T
1
6
Y
T

9
Y
T
2
0
Y
T

3
Y
T
2
4
Y
T

7
Y
T
2
8
Y
T

1
Y
T
3
2
Y
T

5
Y
T
3
6
Y
T

9
Y
T
4
0
Y
T

3
Y
T
4
4
Y
T

7
Y
T
4
8
Y
T

1
Y
T
5
2
Y
T

5
Y
T
5
6
Y
T

9
Y
T
6
0
Y
T

3
Y
T
6
4
Y
T

7
Y
T
6
8
Y
T

1
Y
T
7
2
Y
T

5
Y
T
7
6
Y
T

9
Y
T
8
0
Y
T

3
Y
T
8
4
Y
T

7
Y
T
8
8
Y
T

1
Y
T
9
2
Y
T

5
Y
T
9
6
Y
T

Y
T
10
0
Y
T