Anda di halaman 1dari 9

UJIAN TOPIKAL 3

MENYIASAT BAHAN

1. Apakah maksud kerosakan


makanan?
A. Proses mengawet
makanan

C. Proses menaikkan doh

B. Proses membuat keju

D. Proses yang
menyebabkan makanan
menjadi busuk

2. Apakah maksud pengawetan


makanan?
A. Proses meningkatkan
tumbesaran mikroorganisma
dalam makanan
C. Proses memperlahankan
kerosakan makanan

B. Proses membunuh semua


mikroorganisma dalam
makanan
D. Proses mempercepatkan
kerosakan makanan

3. Proses X menggunakan cuka, garam,


dan gula untuk menagawet makanan.
Apakah proses X?
A. Pengeringan
C. Penjerukan

B. Pek vakum
D. Pengasingan

4. Manakah antara berikut adalah caracara mengawet makanan?


I. Penyingkiran air daripada bahan
makanan
II. Pembungkusan vakum
III. Menyejukbekukan
IV. Mendedahkan kepada udara lembab
A. I dan IV

B. I,II dan III

C. III dan IV

D. I,II ,III dan IV

5. Manakah antara berikut yang


menyebabkan pencemaran udara?
I. Penghutanan semula
II. Pembakaran sampah
III. Perkilangan
IV. Merokok
A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan IV

D. I, II, III dan IV

6. Apakah cara yang paling sesuai untuk


melupuskan bahan terbiodegredasi?
A. Menanamnya dalam
tanah
C. Membakarnya secara
terbuka

B. Mecampurkan bahan kimia


yang mempercepatkan
pereputan
D. Membiarkannya begitu
sahaja

7. Apakah penyakit yang disebabkan


oleh pencemaran udara?
I. Kerosakan pada paru-paru
II. Merengsakan mata
III. AIDS
IV. Kudis buta
A. I, II, III, dan IV

B. I, II, dan III

C. I dan II

D. I, III, dan IV

8. Apakah kesan bahaya pembuangan


bahan buangan secar tidak terancang?
I. Jerebu
II. Hujan asid
III. Gerhana bulan
IV. Gempa bumi
A. I, II, III dan IV

B. I, II dan III

C. I dan II

D. III dan IV