Anda di halaman 1dari 14

1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

a)Menamakan huruf vokal.

1
.

2
.

4
.

Nota guru:
Konstruk 1 : Keupayaan menamakan huruf vokal.

3
.

5
.

1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.


b) Menamakan huruf konsonan.
1
.

4
.

d
5
.

l
8
.

Nota guru:
Konstruk 1 : Keupayaan menamakan huruf konsonan.

2
.

n
9.

h
6
.

3
.

7
.

10.

2)Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

su
4
.

Catatan

2
.

ha

ko

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

5
.

3
.

ce

mi

3)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

lagu
4
.

Catatan

2
.

dobi

suter
a

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

5
.

3
.

tari

jelaga

4)Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

cak
4
.

Catatan

2
.

lus

sok

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

5
.

3
.

ren

tim

5)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

asap
pantu
n

4
.

Catatan

2
.

5
.

balik
sempi
t

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

3
.

minum
6
.

cendol

6)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

2
.

ulang rebung
4
.

Catatan

lonten
g

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

5
.

3
.

singka
t

jongkong

7)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

hijau
4
.

Catatan

2
.

sidai

gurau

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

5
.

3
.

amboi

pandai

8)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

naik
4
.

Catatan

2
.

luas

tiup

: 1. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :
Konstruk 8 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.

5
.

3
.

paut

muara

9)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

2
.

khabar minyak tangis


4
.

Catatan

3
.

nyaman

5
.

: 1. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :
Konstruk 9 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan berganding.

lelangit

10)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.
1
.

melipa
berbual mencari
t
2
.

4
.

Catatan

lakonan

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

3
.

5.

terpotong

11)Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


1 guru.
.

2
.

3
.

4
.

Bapa tanam ibu kayu.

Kakak suka mendengar radio.


Nelayan menjala ikan di sungai.
Abang dan nenek suka makan
sambal udang.

Catatan

: 1. Jawapan sama ada dengan sebutan e tailing atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru :

12)Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan oleh


guru.

Ini bunga mawar.


Bunga mawar ada kelopak.
Bunga mawar berbau wangi.
Kakak petik dua tangkai bunga mawar.
1
.

Ini bunga apa?

2
.

Bunga mawar ada apa?

3
.

Berapa tangkaikah kakak petik


bunga mawar?

Nota guru :
Konstruk 12 : Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan.