Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh:2/02/2016

Hari:

Khamis

Isnin
Selasa
Rabu

Waktu: 1.50 3.00

Jumaat

Tingkatan: 1 Bestari

Bil. Murid:

Tajuk: Pantun Dua Kerat

Genre:

Bidang:

FU :

11.0

FS :

11.2

Penulisan

Kemahiran Bahasa

Pemahaman

Komsas

Rumusan/ Ulasan

Interpersonal
Maklumat

Aras : 1 ( ii)

Estetik

Objektif/Hasil pembelajaran: Murid dapat;


1. Mengetahui genre prosa tradisional
2. Mendeklamasi pantun dengan nada yang sesuai
3. Menjelaskan unsur sastera di dalam pantun

Kemahiran Bahasa:

Sistem Bahasa:

Kemahiran Bernilai Tambah:

Mendengar

Tatabahasa

Sistem ejaan

KBKK

Bertutur

Kosa kata

Peribahasa

Menaakul

Menulis

Sebutan & intonasi

Aktiviti: Murid
1. Guru mengarahkan salah seorang pelajar untuk mendeklamasi
sajak di hadapan kelas.
2. Guru menerangkan unsur sastera berdasarka prosa tradisional:
- Maksud rangkap
- Tema dan persoalan
- Gaya bahasa
-Nilai dan pengajaran

Menghubungkait

BBM:
Papan putih

Lembaran kerja

Marker

Buku Teks

Bahan edaran

Lain-lain

Nilai Murni:
Bekerjasama

3. Pelajar di berikan tugasan

Refleksi:

Menjana idea

Disemak oleh: