Anda di halaman 1dari 6

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 42 TAHUN 2011

PERATURAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 43, 2012


1.0 UNDANG-UNDANG
Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM). Peraturan-peraturan Am Majlis
Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-peraturan Pertandingan Kejohanan Olahraga MSSM.
2.0 ACARA SERTA UKURAN DAN TIMBANG ALAT-ALAT PERTANDINGAN
LELAKI
KOD
ACARA
KELAS 1
KELAS 2
KELAS 3
ACARA
( 18 tkb)
( 15 tkb)
( 12 tkb)
01
100 meter
X
X
X
02
200 meter
X
X
X
03
400 meter
X
X
04
800 meter
X
X
05
1500 meter
X
X
06
3000 meter(terbuka)
07
5000 meter (terbuka)
(Terbuka)
08
Lari 80m lari berpagar
X (0.762)
09
100m lari berpagar
10
110m lari berpagar
X(0.992)
X(0.914)
11
200m lari berpagar
X(0.840)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

400m lari berpagar


5000m jalan kaki
3000m jalan kaki
Lompat Tinggi
Lompat Jauh
Lompat Kijang
Melontar peluru
Melempar cakera
Merejam Lembing
4X100 meter
4X200 meter
4X400 meter
Pentathlon terbuka
Heptathlon terbuka
JUMLAH ACARA

X(0.914)
X
X
X
X
X-5.45kg
X-1.50kg
X-700g
X
X

X(0.914)
X
X
X
X
X-4.45kg
X-1.00kg
X-600g
X
X
(Terbuka)
18
16

X
X
X-2.72kg
X
X
(Terbuka)
08

X(0.840)
-

PEREMPUAN
KELAS 2
( 15 tkb)
X
X
X
X
X
(Terbuka)
X(0.762)
X(0.762)

X(0.762)
X
X
X
X
X-4.00kg
X-1.00kg
X-600g
X
X
-

X
X
X
X
X-4.00kg
X-1.00kg
X-600g
X
X
-

KELAS 1
( 18 tkb)
X
X
X
X
X

18

16

KELAS 3
( 12 tkb)
X
X
-

X(0.762)
X
X
X-2.72kg
X
X
08

2.1 KOD 9
ACARA 80 METER LARI BERPAGAR
BIL. PAGAR

TINGGI PAGAR

0.762m

PAGAR 1 DARI
GARISAN PERMULAAN
12.00m

PAGAR KE
PAGAR
8.00m

PAGAR AKHIR KE
GARISAN PENAMAT
12.00m

2.2 KOD 42 ACARA 4 X 200m


Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan bermula di garisan 11/2 stagger.
2.2.1
Pelari kedua akan bersedia di garisan 1 stagger.
2.2.2
Pelari ketiga akan berada di garisan stagger. Selepas menerima baton dari pelari ke dua, pelari
ke tiga mestilah berlari di lorong masing-masing sehingga ke selekoh pertama dan kemudian di boleh memotong
masuk ke lorong pertama.
2.2.3
Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton, mengikut kedudukan pelari yang akan
datang dan menerima baton dengan syarat ia tidak akan menghalang dan menolak peserta lain.
2.3

KOD 45
2.3.1 Hari Petama

2.3.2 Hari Kedua

2.4 KOD 46
2.4.1 Hari Pertama

2.4.2 Hari Kedua

ACARA PENTATHLON
100m Lari Berpagar
Lompat Tinggi
Melontar Peluru
Lompat Jauh
800m
:

ACARA HEPTATHLON
110 Lari Berpagar
Lompat Tinggi
Melontar peluru
400m
Lompat Jauh
Merejam Lembing

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 42 TAHUN 2011


1500m
3.0 HADIAH-HADIAH
3.1 Acara individu sehingga 2000m :Pertama, kedua, dan ketiga
3.2 Acara individu 3000m dan jarak :Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima.
lebih daripadanya dan juga Heptathlon dan Pentathlon.
3.3 Acara berpasukan (Lari Berganti-ganti):Empat pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang
mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga
4.0 ACARA PERTANDINGAN
4.1 Untuk Sekolah Menengah, setiap pasukan dibenarkan menghantar tidak lebih daripada dua orang peserta bagi setiap
acara individu dan satu pasukan sahaja bagi acara lari berganti-ganti.
4.2 Untuk Sekolah Rendah, setiap pasukan dibenarkan menghantar seorang sahaja peserta bagi setiap acara individu dan
satu pasukan sahaja lagi bagi acara lari berganti-ganti.
4.3 Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti berikut:
KUMPULAN UMUR
18 tahun dan ke bawah
15 tahun dan ke bawah
12 tahun dan ke bawah

INDIVIDU
3 (Termasuk acara terbuka)
3 (Termasuk acara terbuka)
2

LARI BERGANTI-GANTI
2
2
2

4.4 Peserta Heptathlon/ Pentathlon TIDAK DIBENARKAN mengambil bahagian dalam acara perseorangan yang lain.
4.5 Acara terbuka dibenarkan hanya untuk peserta-peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 1 JANUARI 2012.
(Peserta dari sekolah menengah sahaja)
5.0 PENDAFTARAN PESERTA
5.1 Pendaftran peserta hendaklah dibuat pada atau sebelum 5 Mac 2012 semasa mesyuarat pengurus pasukan
dengan menggunakan Pendrive/CD dan dua salinan borang penyertaan RASMI yang disahkan oleh Guru Besar/Pengetua
dihantar kepada Jawatankuasa Pertandingan Menengah & Rendah.
5.2 Peserta yang hanya mengambil bahagian dalam acara berganti-ganti dikehendaki mendaftar juga.
5.3 Setiap peserta dikehendaki membawa salinan surat beranak atau kad pengenalan masing-masing
sepanjang kejohanan berlangsung. Dokumen-dokumen ini hendaklah ditunjukkan kepada
Pengurus Kejohanan jika dikehendaki.
6.0 PENARIKAN DAN PENGGANTIAN
6.1 Mesyuarat Pengurus Pasukan
6.1.1 Mesyuarat akan diadakan pada 5 Mac 2012 di Sekolah Menengah Kebangsaan
Kompleks Seberang Takir, semasa mesyuarat pengurus pasukan. Pengurus pasukan yang gagal hadir
mesyuarat tersebut dianggap tidak berminat untuk menyertai kejohanan kali ini.
6.1.2 Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah
disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat pengundian ini.
6.1.3 Pengganti untuk seorang peserta menarik diri (jika ada) hendaklah dibuat pada mesyuarat
pengundian yang tersebut di atas. Selepas itu semua pertukaran / penggantian tidak akan
dipertimbangkan.
6.2 Taklimat Pengurus-Pengurus Pasukan
6.2.1 Semasa taklimat untuk pengurus-pengurus pasukan hanya perkara berikut boleh dilakukan
6.2.2.1 Penarikan diri peserta tanpa pengganti.
6.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan.
6.3.1 Jika didapati seseorang peserta telah disahkan pada taklimat Pengurus-Pengurus Pasukan
tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acara kecuali dengan mengemukakan surat
pengesahan pegawai prubatan maka peerta itu dianggap menarik diri tanpa sebab. Oleh yang
demikian peserta tidak dibenarkan menyertai lagi acara seterusnya yang didaftarkan atas
namanya.
6.3.2 Seseorang peserta yang menarik diri daripada manamana acara selepas mengambil
bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai
perubatan adalah dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang
didaftarkan atas namanya.
6.3.3 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai
perubatan hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acara yang didaftarkan atas
namanya dengan syarat peserta tersebut mengemukakan surat pengesahan daripada
Pegawai Perubatan kepada Pengurus Kejohanan.
6.4 Penggantian Dalam Acara Lari Berganti-Ganti
6.4.1 Penggantian dalam acara lari berganti-ganti dihadkan kepada dua orang peserta yang
didaftarkan dalam disket penyertaan rasmi. Peraturan ini meliputi penyertaan dalam
pusingan separuh akhir dan akhir.
7.0 MELAPOR DIRI
7.1 Semua peserta hendaklah melapor diri sekurang-kurangnya 15 minit bagi acara balapan dan 20 minit
bagi acara padang. Sebelum waktu yang dijadualkan. Selepas itu mereka akan diiringi ke tempat
pertandingan oleh penyelia peserta.

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 42 TAHUN 2011


7.2 Para peserta TIDAK DIBENARKAN melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena
pertandingan.
7.3 Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat
oleh penyelia peserta.Hebahan tentang pertukaran susunan acara juga akan dibuat sekiranya ada.
7.4 Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap; Kain nombor peserta mereka mesti disematkan dengan pin
pada 4 penjuru kain nombor di baju peserta masing-masing.
7.5 Peserta yang lewat melapor diri iaitu 10 minit sebelum acara mereka dimulakan TIDAK
DIBENARKAN mengambil bahagian dan akan dianggap menarik diri.
8.0 PROSEDUR MASUK DAN KELUAR ARENA PERTANDINGAN
8.1 Peserta-peserta hendaklah berbaris dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan diiringi
Penyelia Peserta .
8.2 Untuk acara balapan selepas acara itu tamat peserta-peserta hendaklah berada di lorong masingmasing, berpusing balik ke tempat peserta dengan serta merta tanpa memasuki padang.
9.0 MEMANASKAN BADAN
9.1 Peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan .
10.0 BLOK PERMULAAN(STARTING BLOCKS)
10.1 Penggunaan starting blocks adalah tidak diwajibkan tetapi digalakkan menggunakannya.
10.2 Bagi acara acara berikut penggunaan starting blocks adalah digalakkan dan permulaan dekam adalah
DIWAJIBKAN.
100 meter
80 m Lari Berpagar
4X100 meter
200 meter
100 m Lari Berpagar
4 X 200 meter
400 meter
110 m Lari Berpagar
4 X 400 meter
11.0 KASUT PAKU (SPIKES) DAN PERALATAN
11.1 Paku kasut : Kejohanan ini akan diadakan atas balapan jenis sintetik . Panjang maksimum paku kasut
(spike) Tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing.Untuk acara
tersebut paku kasut tidak melebihi 9mm.
11.2 Peralatan : Jawatankuasa Pengelola akan menyediakan semua peralatan untuk pertandingan kecuali
blok permulaan (starting blocks) dan spikes.
12.0 CARA MENANDA DI TEMPAT-TEMPAT PERTANDINGAN.
12.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau lain-lain bahan sepertinya untuk
menandakan tempat-tempat pertandingan. Mereka hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh
pihak Pengelola.
13.0 UKURAN TINGGI PERMULAAN
Bagi acara-acara tersebut di bawah ukuran tinggi permulaan adalah seperti berikut :
13.1 Lompat Tinggi
KELAS
Kelas 1 (18kb)
Kelas 2 (15kb)
Kelas 3 (12kb)

LELAKI
1.30 meter
1.25 meter
1.10 meter

PEREMPUAN
1.10 meter
1.05 meter
1.00 meter

14.0 LOMPAT KIJANG


14.1 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut :
KELAS
Kelas 1 (18tkb)
Kelas 2 (15tkb)

LELAKI
11/13 meter
11 meter

PEREMPUAN
7 meter
7 meter

15.0 CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEJOHANAN DAN PENENTUAN KEDUDUKAN .


15.1 Pembahagian mata bagi acara individu dan pasukan adalah seperti berikut :
Tempat Pertama
Tempat Kedua
Tempat Ketiga
Tempat Keempat

:
:
:
:

5 mata
3 mata
2 mata
1 mata

15.2 Jika berlaku kedudukan yang sama (seri) dalam seseuatu acara maka pemberian mata akan dibuat
mengikut system yang berikut :
15.2.1 Dua peserta/pasukan yang mendapat kedudukan yang sama , contohnya kedudukan kedua
jumlah mata bagi kedudukan kedua dan ketiga akan dicampur dan dibahagi dua. Contoh
(3 + 2) 2.5 mata setiap seseorang atau pasukan yang mendapat tempat berikutnya akan
diberikan kedudukan keempat dan mendapat satu mata.
15.2.2 Tiga peserta/pasukan yang mendapat kedudukan sama, contohnya kedua . Ketiga-tiga
peserta/pasukan tersebut akan diberikan dua mata. Peserta/pasukan berikutnya diberikan

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 42 TAHUN 2011


kedudukan kelima iaitu tanpa memperolehi sebarang mata.
15.3 Bagi acara pentathlon dan heptathlon , pungutan mata adalah seperti dibawah:
Tempat Pertama
:
10 mata
Tempat Kedua
:
7 mata
Tempat Ketiga
:
5 mata
Tempat Keempat
:
3 mata
Tempat Kelima
:
1 mata.
15.3.1 Pemenang adalah peserta yang dapat mengumpulkan jumlah mata yang terbanyak dalam 5
atau 7 acara mengikut keadaan berdasarkan Jadual Mengira Mata IAAF , walaupun
timbangan berat bagi acara Melontar Peluru dan Merejam Lembing tidak sama dengan
kehendak IAAF.
15.3.2 Sekiranya seri pemenang ialah peserta yang telah memperolehi mata tertinggi dalam lebih
acara antara pesertapeserta yang seri. Jika ini juga tidak dapat memutuskannya pemenang
ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu. Keadaan ini
digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang tempat dalam pertandingan.
15.4 Johan keseluruhan bagi Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Terengganu Utara (Rendah atau Menengah)
akan ditentukan menerusi sekolah yang mendapat jumlah pingat emas yang terbanyak. Sekiranya
berlaku keputusan seri maka jumlah pingat seterusnya akan diambil kira iaitu perak atau gangsa.
Sekiranya masih berlaku keputusan seri sekolah yang mengumpul mata terbanyak akan dikira
pemenang.
16.0 SEPARUH AKHIR
16.1 Empat Separuh Akhir
Pemenang setiap separuh akhir dan empat peserta yang mencatat masa terbaik akan layak
memasuki peringkat akhir.
16.2 Tiga Separuh Akhir
Dua peserta pemenang dan dua peserta yang mencatat masa terbaik , layak memasuki peringkat akhir.
16.3 Dua Separuh Akhir
Tiga peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua lagi peserta yang mencatatkan masa
terbaik daripada kedua-dua Separuh Akhir ini layak memasuki peringkat akhir.
16.4 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang
dihadkan di 16.1,16.2, dan 16.3 , maka penentuana kelayakan akan bergantung kedudukan peserta jika
berlaku kedudukanyang sama cabutan undi akan dilakukan oleh Juri Rayuan.
16.5 Semua pengundian untuk separuh akhir/akhir dan lorong semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan
oleh Jawatankuasa Pertandingan dengan pengawasan/penyelia ahli-ahli Juri Rayuan.
17.0 HURUF-HURUF DAN NOMBOR PENGENALAN SEKOLAH.
17.1 Warna nombor pengenalan yang digunakan untuk kelas adalah seperti berikut :
17.1.1 Kelas 1(18tkb) 17.1.2 Kelas 2 (15tkb) 17.1.3 Kelas 3 (12tkb) -

Nombor warna hitam atas kain putih


Nombor warna merah atas kain putih
Nombor warna biru atas kain putih

17.2 Huruf dan nombor peserta :


PENGENALAN PESERTA SEKOLAH RENDAH
BIL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NAMA SEKOLAH
SK Banggol Peradong
SK Batu Rakit
SK Beladau Kolam
SK Bukit Cempaka
SK Bkt Guntong
SK Bkt Nanas
SK Bkt Petiti
SK Bkt Tok Beng
SK Bkt Tumbuh
SK Bkt Tunggal
SK Bkt Wan
SK Darat Batu Rakit
SK Durian Mas Manir
SK Gong Badak
SK Kg. Gemuruh
SK Kg. Tengah
SK Kebor Air
SK Kebor Besar

NOMBOR
001-019
020-039
040-059
060-079
080-089
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
300-319
320-339
340-359

HURUF
BPE
BRK
BKO
BCE
BGU
BNE
BPT
BTB
BTU
BTG
BWA
DBR
DMA
GBA
KGE
KTE
KAI
KBE

SINGKATAN
SKBP
SKBR
SKBK
SKBC
SKBG
SKBN
SKBPt
SKBTB
SKBTbh
SKBTg
SKBW
SKDBR
SKDM
SKGB
SKKG
SKKT
SKKA
SKKB

19.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

SK Kesom
SK Komp. Gong Badak
SK Komp. Mengabang Telipot
SK Komp. Seberang Takir
SK LKTP Belara
SK Maktab Perguruan K. Terengganu
SK Manir
SK Maras
SK Mengabang Telipot
SK Padang Air
SK Pagar Besi
SK Paloh
SK Pecah Rotan
SK Pengadang Baru
SK Pulau Bahagia
SK Pulau Manis
SK Pulau Redang
SK Pulau Rusa
SK Seberang Takir
SK Tanjung Gelam
SK Teluk Ketapang
SK Teluk Menara
SK Teluk Pasu
SK Tok Jembal
SK Tok Jiring

360-379
380-399
400-419
420-439
440-459
460-479
480-499
500-519
520-539
540-559
560-579
580-599
600-619
620-639
640-659
660-679
680-699
700-719
720-739
740-759
760-779
780-799
800-819
820-839
840-859

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 42 TAHUN 2011


KES
SKK
KGB
SKKGB
KMT
SKKMT
KST
SKKST
LBE
SKLB
MPK
SKMPKT
MAN
SKM
MAR
SKMr
MTE
SKMT
PAI
SKPA
PBE
SKPBs
PAL
SKP
PRO
SKPRt
PGB
SKPgB
PBA
SKPB
PMA
SKPM
PRE
SKPRd
PRU
SKPR
STA
SKST
TGE
SKTG
TKE
SKTK
TME
SKTM
TPA
SKTP
TJE
SKTJb
TJI
SKTJr

PENGENALAN PESERTA SEKOLAH MENENGAH


BIL NAMA SEKOLAH
01
Maktab Rendah Sains Mara K.T
02
SMK Ibrahim Fikri
03
SM Sains Sultan Mahmud
04
SMK Belara
05
SMK Komp. Gong Badak
06
SMK Bkt. Tunggal
07
SMK Komp. Mengabang Telipot
08
SMK Tengku Mizan Zainal Abidin
09
SM Teknik K.Terengganu
10
SMK Manir
11
SMKA Tok Jiring
12
SMK Bkt. Guntong
13
SM Teknik Wakaf Tembesu
14
SBPI Batu Rakit
15
SMK Komp. Seb. Takir
16
SMK Padang Kemunting
17
SMK Batu Rakit
18
SMK Jeram

NOMBOR
HURUF
A001-A100
MRSM
B001-B100
SMKIF
C001-C100
SESMA
D001-D100
SMKB
E001-E100
SMKKGB
F001-F100
SMKBT
G001-G100
SMKMT
H001-H100
STEMZA
J001-J100
SMTT
M001-M100
SMKM
N001-N100
SMKTJ
P001-P100
SMKBG
R001-R100
SMTWT
S001-S100
SBPIBR
T001-T100
SMKKST
U001-U100
SMKPK
V001 V100
SMKBR
K001 K100
SMKJ

PERINGATAN: WARNA NOMBOR PENGENALAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KELAS ADALAH SEPERTI BERIKUT:
Kelas 1 (18tkb)
Kelas 2 (15tkb)
Kelas 3 (12tkb)

Nombor Warna Hitam Atas Kain Putih


Nombor Warna Merah Atas Kain Putih
Nombor Warna Biru Atas Kain Putih

18.0 BANTAHAN
18.1 Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut peraturan 147 KOAM , kecuali perkara-perkara di
bawah:
18.1.1 Jika masalah berkenaan berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak dapat
diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula peserta tersebut boleh
mengambil bahagian di bawah bantahan ( under protes), dan perkara tersebut akan
dikemukakan kepada MSSM kelak.
18.1.2 Bantahan berhubung dengan acara acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan
dengan serta merta dan tidak lewat daripada :
18.1.2.1 15 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara pusingan awal.
18.1.2.2 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir.
18.2 Sebarang bantahan bertulis kepada Juri Rayuan mesti disertakan dengtan wang pertaruhan sebanyak
RM100.00 (Ringgit Malaysia Satu Ratus)
19.0 HAK-HAK JAWATANKUASA PENGELOLA
19.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu yang ditetapkan, tetapi Jawatankuasa

KEJOHANAN OLAHRAGA MSSMKTU KALI KE 42 TAHUN 2011


Pengelola , dengan Pengerusi Teknik Olahraga MSSMKTU, berhak meminda susunan acara jika
difikirkan perlu. Jika berlaku pindaan Pengurus-Pengurus Pasukan akan diberitahu.
19.2 Jawatankuasa Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam undangundang Olahraga KOAM terkini.Peraturan-Peraturan AM MSSM atau Peraturan-Peraturan
Kejohanan Olahraga MSSMKTU.
20.0 HAL-HAL LAIN
20.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawa-pegawai. Orang yang tidak
berkenaan DILARANG masuk ke tempat-tempat tersebut.
20.2 Selain daripada Pegawai-Pegawai Teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil
bahagian , TIDAK SESIAPAPUN DIBENARKAN MASUK KE ARENA PERTANDINGAN
DENGAN KEBENARAN PENGURUS KEJOHANAN.
20.3 Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab ke atas kemalangan , kematian ,kecacatan anggota,
kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain yang berlaku.
20.3.1 Semasa perjalanan pergi dan balik dari sekolah/rumah ke trek pertandingan.
20.3.2 Semasa Kejohanan dijalankan
20.3.3 Di dalam dan di luar pertandingan
20.3.4 Di tempat-tempat pertandingan.
20.4 Walaubagaimanapun pihak Pengelola Kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah bagi keselamatan dan
kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin, setakat mana yang munasabah.