Anda di halaman 1dari 1

BORANG

MAKLUMAT PEKERJA
JAWATAN

NAMA

NO. KAD
PENGENALAN
TARIKH LAHIR

:
:

ASAL KELAHIRAN :
AGAMA

JANTINA

TARAF
PERKAHWINAN
BILANGAN ANAK

ALAMAT RUMAH

NO. TELEFON

WARIS TERDEKAT

HUBUNGAN

NO. TELEFON
WARIS

*sila sertakan 1 salinan fotostat no.kad pengenalan dan dikepilkan