Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru

: Amisah binti Durman

Tarikh/Hari

: 12.08.2015 (Khamis)

Masa

: 10.40a.m - 12.00p.m

Kelas

: 1 Ibnu Khadun

Bil.Murid

: 16 orang

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Tajuk

: Kata Kerja (Perbuatan)

Kaedah Pengajaran

: Syarahan dan Soal Jawab

Bahan Bantu Mengajar

: Komputer, LCD, Kertas edaran, Papan tulis, Bahan maujud

Langkah-langkah
Set induksi

Aktiviti
Guru meminta murid menyebut nama
perbuatan yang ditayangkan pada slide.
Guru menerangkan pendahuluan isi
pelajaran pada hari ini.

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3
Langkah 4

Penutup

1. Guru menyuruh murid membaca jadual fiil


madhi secara beramai-ramai.
2. Guru menyuruh murid membaca jadual fiil
madhi secara individu.
Guru meminta murid mengenal pasti kalimah
yang
merupakan
madhi.
1. Guru
meminta fiil
murid
menulis dhamir
(ganti nama diri) yang betul bagi setiap fiil
madhi berdasarkan maksud yang diberikan.
2. Guru meminta murid menulis jadual fiil
madhi yang lengkap berserta dhamir.
Guru dan murid bersama-sama menyemak
jawapan yang ditulis murid.

Murid dapat menyebut p


betul.
1. Murid dapat menyatak

2. Murid dapat menyatak


Murid dapat membaca de

Murid dapat menulis kali

1. Murid dapat menulis d

2. Murid dapat menulis ja


berdasarkan perkataan y
Murid dapat mengetahui
lakukan.

RAN HARIAN

han maujud

Objektif
Murid dapat menyebut perkataan dalam bahasa arab dengan
etul.
. Murid dapat menyatakan maksud fiil madhi.

. Murid dapat menyatakan bahagian-bahagian fiil (kata kerja).


Murid dapat membaca dengan tepat kalimah-kalimah fiil madhi.

Murid dapat menulis kalimah fiil madhi yang betul.

. Murid dapat menulis dhamir yang betul bagi setiap fiil.

. Murid dapat menulis jadual fiil madhi yang lengkap


erdasarkan perkataan yang diberikan.
Murid dapat mengetahui kesalahan menulis yang mereka
akukan.