Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN TAGAS-TAGAS

KERTAS CADANGAN
MEMBELI SET TILAM SENAMAN UJIAN SEGAK
UNTUK KEGUNAAN PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN DALAM P&P

1.0

PENDAHULUAN
Bagi memantapkan sesi pengajaran & pembelajaran, set tilam ini diperlukan bagi
memudahkan pengajaran & pembelajaran. Dengan adanya set tilam ini maka kurikulum
dalam Pendidikan Kesihatan dapat dibantu pengajarannya supaya lebih efisien dan
menarik.

2.0

RASIONAL
2.1 Dapat memupuk semangat cintakan ilmu dalam kalangan murid.
2.2 Satu usaha untuk menyemarakkan lagi kepentingan Pendidikan Kesihatan dalam
kalangan murid.
2.3 Sebagai satu usaha bagi memantapkan lagi sesi pengajaran & pembelajaran.

3.0

OBJEKTIF
3.1 Murid dapat menggunakan set tilam tersebut untuk sesi P & P serta ujian SEGAK.
3.2 Aktiviti-aktiviti P & P yang dirancang dapat mendidik murid agar lebih progresif
dalam pembelajaran.

4.0

CADANGAN PEMBELIAN
4.1 Membeli set tilam

5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil

Perkara

Unit

Harga seunit

Jumlah

Set tilam

RM70.00

RM 210.00

Pundi Kacang

RM 8.60

RM 43.00

JUMLAH

RM 253.00

PUNCA KEWANGAN
1. PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN
6.0 PENUTUP
Diharap dengan adanya set tilam ini, maka sesi pengajaran yang berlangsung dapat dijadikan
dengan lebih efisien. Bahan-bahan ini menjadi inspirasi murid untuk belajar dan lebih
memahami konteks pembelajaran yang ingin dipelajari.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

................................................

(Megat Azhar B Megat Ahmad Zaher )

( ANING B ENONG)

Unit Panitia Pendidikan Kesihatan,

Guru Besar,

SK Tagas-Tagas.

SK Tagas-Tagas.