Anda di halaman 1dari 14

1.

Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk..


A.
B.
C.
D.

2.

bernafas
membantu mereka membesar
melindungi diri dari bahaya
berkumpul

Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan dan tumbuhan.

Apakah persamaan keperluan asas mereka?


A
B
C
D

Makanan
Cahaya matahari
Udara
Tempat perlindungan

3.
Rajah berikut menunjukkan penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan murid.
Mereka mencambah beberapa biji benih dalam keadaan berbeza.

Manakah biji benih yang akan bercambah?


A
B
C
D
4.

W dan Y
X dan Y
X dan Z
Y dan w

Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan asas bagi manusia dan haiwan?
A.
B.

Keperluan untuk hidup


Keperluan untuk bermain

C.
D.
5.

Keperluan untuk gembira


Keperluan untuk bertindak-balas

Rajah berikut menunjukkan haiwan dan tempat berlindung masing-masing.


Kelawar berlindung di dalam gua.
Burung berlindung di atas pokok.

Definisi tempat berlindung ialah..


A.
B.
C.
D.
6.

tempat untuk tidur dan berehat.


tempat untuk melindungi diri dari bahaya dan cuaca.
tempat untuk menyimpan barang-barang.
tempat untuk melarikan diri dari musuh.

Rajah berikut menunjukkan habitat bagi sejenis haiwan.

Kumpulan haiwan manakah antara berikut yang menjadikan habitat tersebut sebagai
tempat perlindungan?
A tikus
B kelawar
C burung
D katak

7.

Rajah berikut menunjukkan keperluan asas bagi benda hidup X dan Y.


Benda hidup X

Benda hidup Y

tempat perlindungan

cahaya matahari

air

udara

makanan

air

udara

Antara yang berikut, manakah padanan yang dikelaskan dengan betul ?


X
Y
A. kucing
ayam
B. pokok pisang
pokok tebu
C. cacing tanah
pokok keembung
D. paku pakis
bunga teratai
8. Rajah berikut menunjukkan satu kaedah eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan
untuk membuktikan bahawa haiwan memerlukan udara untuk hidup.
I.

meletakkan larva nyamuk dalam bekas berisi air.

II.

mengisi bekas kosong dengan air.

III.

menuang sedikit minyak ke dalam bekas.

IV.

memerhatikan larva nyamuk selepas 2 hari.

Susunan kaedah yang betul untuk eksperimen di atas ialah...


A I, II, III dan IV
B I, IV, II dan III
C II, I, III dan IV
D III, II, I dan IV
9.

Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen menggunakan beberapa kaedah


yang berlainan. Antara kaedah yang berikut, biji benih yang manakah yang akan
bercambah?
A.
B.
kapas
basah
C.

D.

kapas
kering
10.

pasir kering

Rajah berikut menunjukkan manusia pada zaman purba yang tinggal di dalam gua.

murid

Mengapakah manusia tinggal di dalam gua seperti itu?


A
B
C
D

11.

Untuk melindung diri dari bahaya dan cuaca.


Untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi.
Untuk membantu mencari makanan lebih banyak.
Untuk membantu mereka hidup dengan sunyi.

Rajah berikut menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid.


Mereka meletakkan beberapa ekor larva nyamuk ke dalam bekas berisi air yang
mempunyai lapisan minyak di permukaan. Selepas seminggu bilangan larva
nyamuk yang masih hidup direkodkan.
Lapisan
minyak

Manakah antara pernyataan berikut yang betul mengenai bilangan larva nyamuk
selepas seminggu.
A
B
C
D

Bilangan larva nyamuk menjadi banyak.


Bilangan larva nyamuk menjadi sedikit.
Bilangan larva nyamuk tidak berubah.
Bilangan larva nyamuk menjadi tiada.

12. Rajah berikut menunjukkan dua buah pasu A dan pasu B yang diletakkan di tempat
yang
terang. Pokok pada pasu B ditutup dengan plastik yang kedap udara. Selepas beberapa hari,
didapati pokok di pasu A tumbuh lebih tinggi manakala pokok di
pasu B mati.
Plastik kedap
udara

B
A

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan ujikaji ini?


A Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.
B Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.
C Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup.
D Tumbuhan memerlukan suhu yang sesuai untuk hidup.

13.

Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen. Tikus diletakkan dalam bekas yang
bertutup rapat dan dIberikan makanan dan air.

Manakah antara berikut yang akan terjadi kepada tikus tersebut selepas beberapa hari?
A Tikus akan membesar.
B Tikus akan mati.
C Tikus akan membiak.
D Tikus akan lebih sihat.
14.

Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan


dengan menggunakan siput untuk mengetahui keperluan asas haiwan. Siput
manakah yang akan hidup selepas 5 hari?

murid
dalam bekas

Kasa dawai

daun

Tanah
lembab

Kasa dawai

Kasa dawai

Tanah lembab

D
daun
Tanah kering

15.

daun

Tanah lembab

Rajah berikut menunjukkan sebahagian rumput di padang yang ditutup dengan


papan.

sekeping

Selepas tiga hari, didapati bahagian rumput yang ditutup dengan kepingan papan tersebut
bertukar menjadi warna kekuningan. Bagaimanakah ini berlaku?

A
B
C
D
16.

Rumput yang ditutup kepinagan papan itu tidak mendapat air.


Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat udara.
Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat makanan.
Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat cahaya matahari.
Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan.

Haiwan tersebut bernafas menggunakan..


A
B
C
D
17.

kulit
paru-paru
trakea
insang

Rajah berikut menunjukkan organ-organ perkumuhan.

I
II
III

Organ perkumuhan
Kulit
Buah pinggang
Paru-paru

Bahan Buangan
Peluh
Air Kencing
Najis

Manakah antara bahan buangan di atas yang dipadankan dengan betul?


A
I, II dan III
B
I dan II sahaja
C
I dan III sahaja
D
II dan III sahaja
18.

Definasi kadar pernafasan ialah..


A.
B.
C.
D.

19.

pergerakan dada oleh badan.


bilangan pergerakan dada dalam satu tempoh masa.
kandungan oksigen yang mengalir masuk ke dalam peparu.
kandungan karbon dioksida yang mengalir keluar daripada peparu.

Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran bahan..


A
B
C
D

air kencing dari badan.


yang tidak dapat dicernakan.
wap air dari badan.
yang tidak diperlukan oleh badan.

20.

Rajah berikut menunjukkan peringkat hidup dalam kitar hidup haiwan.

Kitar Hidup Haiwan

peringkat
4 peringkat
Haiwan manakah 3yang
boleh dikelaskan kepada peringkat
Y?
A
Burung
B
Ayam
C
Rama-rama
D
Belalang

21. Rajah berikut menujukkan dua jenis tumbuhan S dan T.

S
Kedua-dua tumbuhan S dan T ini membiak melalui..
A
B
C
D
22.

batang.
anak pokok.
daun.
spora.

Rajah berikut menunjukkan seekor rama-rama.

Manakah antara yang berikut menunjukkan urutan kitar hidup rama-rama yang betul?
A
B
C
D

23.

Kepompong
Telur
Telur
Beluncas

Telur
Beluncas
Kepompong
Kepompong

Beluncas
Kepompong
Beluncas
Telur

Rama-rama
Rama-rama
Rama-rama
Rama-rama

Manakah antara berikut menunjukkan laluan udara yang betul semasa menarik
nafas?

A
B
C
D
24.

Hidung
Hidung
Paru-paru
Salur udara

Salur udara
Paru-paru
Hidung
Paru-paru

Apakah yang berlaku semasa proses menyedut dan menghembus nafas?


Menyedut

.
25.

Trakea
Salur udara
Salur udara
Hidung

Menghembus

Udara masuk ke
dalam badan

Udara keluar dari badan

Udara keluar dari


badan

Udara masuk ke dalam


badan

Air keluar dari badan

Air masuk ke dalam


badan

Air masuk ke dalam


badan

Air keluar dari badan

Seorang budak sedang menghembus nafas. Antara berikut yang manakah yang

betul mengenai proses menghembus nafas.

Dada bergerak ke atas

Udara disedut masuk ke dalam badan

Sangkar rusuk bergerak ke atas

26.

Bilangan Haiwan X

Dada mengecut

Graf berikut menunjukkan bilangan haiwan X bagi tahun 2000 hingga tahun 2002.

2000

2001

2002

Tahun

Graf menunjukkan bahawa haiwan X...


A
membesar.
B
bernafas.
C
terancam.
D
membiak.
27.

Jadual berikut menunjukkan kadar pernafasan Rashid dan tiga orang rakannya
sebelum dan selepas bersenam.
Nama
Kadar pernafasan dalam masa satu minit
Sebelum bersenam
Selepas bersenam
Amira
22
43
Syariza
19
40
Juliana
20
45
Rashid
24
48

Manakah antara pernyataan berikut yang betul mewakili kadar pernafasan Rashid dan
rakannya.
A
Kadar pernafasan Rashid adalah yang paling tinggi.
B
Kadar pernafasan Syariza kurang berbanding Amira.
C
Kadar pernafasan Juliana lebih tinggi daripada Rashid.
D
Kadar pernafasan Syariza adalah yang paling rendah.
28.

rakan-

Rajah berikut menunjukkan satu pernyataan tentang manusia.


Manusia tidak boleh kekal hidup untuk
selama-lamanya.
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
A
Manusia perlu membiak.
B
Manusia perlu bertindakbalas terhadap rangsangan.
C
Manusia perlu bernafas menggunakan paru-paru.
D
Manusia perlu berkumuh dan bernyahtinjaan.

29.

Rajah berikut menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid


untuk mengkaji percambahan biji benih kacang hijau di dalam sebuah balang yang
Kapas lembab
dengan kapas lembab.

berisi

Selepas 2 hari, apakah yang akan berlaku kepada biji benih kacang hijau tersebut?
I Akar akan membengkok ke atas.
II Akar akan membengkok ke bawah
III Pucuk akan tumbuh ke atas.
IV Biji benih tidak akan bertumbuh.
A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
IV sahaja

Apabila Amir menyentuh gelas yang berisi air panas, dia dengan cepat menarik tangannya
dari gelas tersebut secara automatik. Mengapakah Amir berbuat
demikian?
30.

A
B
C
D

Untuk melindungi dirinya dari tekanan.


Untuk melindungi dirinya daripada tercedera.
Untuk melindungi dirinya dari kejutan.
Untuk melindungi dirinya dari jatuh.

BAHAGIAN B : Soalan Struktur


1. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Dua ekor tikus diletakkan ke dalam
dua bekas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kedua-dua bekas ini dibiarkan

selama empat hari

(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

______________________________________________________________________
[ 1 markah
(b) Nyatakan.
i. Pembolehubah diubah (dimanipulasi)?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah]
ii. Pembolehubah dimalarkan (ditetapkan)?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah ]
iii. Pembolehubah diukur (bergerakbalas)?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah ]
(c) Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada kedua-dua tikus dalam bekas
di atas selepas empat hari?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah ]
(d) Berikan satu alasan bagi jawapan kamu d (c).
_______________________________________________________________________
[ 1 markah )

2.

Nurul telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengetahui keperluan asas tumbuhan.
Dia meletakkan dua pokok bunga matahari yang sama, M dan N seperti yang ditunjukkan
di bawah, d kawasan yang ada cahaya.

Kotak/
kadbod

Tumbuhan disiram setiap hari dan diperhatikan.


a
b

Apakah tujuan penyiasatan ini?


_____________________________________________________________________
(1markah)

Ramalkan apakah akan berlaku kepada pokok-pokok itu selepas seminggu?.


i) Pokok

M :_________________________________________________________
(1 markah)

ii) Pokok N : ______________________________________________________


(1 markah)
d
e

Nyatakan.
i/

pembolehubah diubah (dimanipulasi).

(1 markah)
Ii/

Pembolehubah diperhatikan (bergerakbalas)

(1 markah)
Iii/

Pembolehubah dimalarkan (ditetapkan)

(1 markah)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?


_____________________________________________________________________(1 markah)

3.

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis aktiviti yang dijalankan oleh tiga orang murid.

Jadual yang berikut menunjukkan kadar pernafasan yang direkodkan dalam ketiga-tiga aktiviti itu.

a).

Aktiviti

Kadar pernafasan (dalam seminit)

38

26

20

Apakah tujuan eksperimen ini?


_______________________________________________________________________
(1 markah)

b)

Dalam eksperimen ini..


i.

apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)?

___________________________________________________________________
(1 markah)
ii.

apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas)?

___________________________________________________________________
(1 markah)
c)

Murid D mempunyai kadar pernafasan yang lebih rendah dari murid C. Pada pendapat
anda, apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh murid D?

________________________________________________________________________
(1 markah)
d)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen ini?

________________________________________________________________________
(1 markah)
4. Rajah di bawah menunjukkan satu proses hidup yang dijalani oleh manusia.

Nyatakan proses hidup yang ditunjukkan pada rajah di atas.


________________________________________________________________
(1 markah)

Apakah corak perubahan bilangan ahli keluarga Encik Murad dan Puan Arisa?
________________________________________________________________
(1 markah)

Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak menjalankan proses hidup ini?
________________________________________________________________
(1

markah)