Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

[20

markah]
1

Apakah faktor pembentukan Malaysia?


A

Menjamin keselamatan negara

Mengamalkan sistem demokrasi

Mendapatkan nama negara baru

Rakyat senang bergerak antara negeri

Apakah negeri yang tidak terlibat dalam pembentukan Malaysia?


A

Sabah

Filipina

Sarawak
Singapura

Siapakah pemimpin dari Persekutuan Tanah melayu yang terlibat dalam


pembentukan Malaysia?

Lee Kuan Yew

Tun Temenggung Jugah

Tun Abdul Razak

Tun Muhammad Fuad Stephens

Bilakah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisytiharkan pembentukan


Malaysia?

14 September 1963

16 September 1963

15 September 1963

17 September 1963

Apakah nama asal Sabah sebelum pembentukan Malaysia?


A

Borneo

Borneo Utara

Kalimantan

Negeri di bawah bayu

Apakah tujuan penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia?


A

Mengadakan referendum

Meninjau pendapat pemimpin

Meninjau pendapat penduduk

Memberikan penerangan kepada pemimpin

Mengapakah sambutan Hari Malaysia penting untuk negara?


A

Menjamin keselamatan

Mengukuhkan perpaduan

Memantapkan ekonomi

Mempercepatkan pembangunan

Apakah gelaran ketua bagi negeri Perlis?


A

Raja

B
1

Sultan

C
9

Yamtuan Besar

Yang di-Pertua Negeri

Rajah 1 menunjukkan satu bendera.

Rajah 1
Bendera negeri apakah yang ditunjukkan dalam Rajah 1?
A

Perlis

Pahang

Sabah

Selangor

10 Rajah 2 berikut menunjukkan sistem penggiliran perlantikan Sultan.

Sultan
Raja Muda
Negeri

Rajah 2

Raja di Hilir

manakah yang mengamalkan sistem di

atas?
A

Perak

Kelantan

Pahang

Selangor

11 Apakah tujuan Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan pada tahun 1969?


A

Mempertingkatkan kerjasama

Mengukuhkan perpaduan kaum

Memperkayakan bahasa ibunda

Memperkasakan bangsa Melayu

12 Yang manakah antara berikut dapat memupuk perpaduan kaum di negara kita?
A

Akta Rahsia Rasmi

Akta Bahasa Kebangsaan

Dasar Pertanian Negara

Dasar Perindustrian Negara

13 Antara berikut, kumpulan etnik yang manakah tinggal di negeri X?


I
II

Iban
Suluk

III

Bajau

IV

Melanau

I dan II

II dan III

I dan IV

III dan IV

14 Maklumat di bawah menerangkan satu etnik yang terdapat di Malaysia.

Dikenali sebagai Baba dan Nyonya


Golongan perempun biasanya memakai kebaya

Maklumat di atas
merujuk
dengan
kainkepada
batik. etnik
A
B

Siam
Portugis

C
D

Cina Peranakan
India Peranakan

15

Apakah nama alat muzik dalam gambar di atas?


A
B

Bo
Sitar

C
D

Seruling
Sompoton

16

Maklumat
A
B

Merupakan tarian tradisional masyarakat Cina


Dipersembahkan sebagai upacara membuang semangat jahat
Dimainkan
ketika
sambutan
Tahun
di atas merujuk
kepada
tarian
Baru Cina

Tarian Singa
Tarian Sewang

C
D

Tarian Bhangra
Tarian Bharathanatyam

17 Semua yang berikut merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu


kecuali
A Wau

C Sepak raga

B Kabbadi

D Permainan gasing

18 Apakah maksud cerita rakyat?


A
Cerita yang ditulis dalam bentuk novel.
B
Cerita yang disampaikan oleh orang tua.
C
Cerita yang dilakonkan dalam bentuk drama.
D
Cerita berbentuk lisan yang disampaikan dari satu generasi ke
generasi seterusnya.
19

Percaya kepada hukum karma


Setiap perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik
Maklumat di atas merujuk kepada penganut agama
A

Tao

B
3

Sikh

Hindu

Buddha

20 Apakah rumah ibadat bagi penganut agama Hindu?


A
B

kuil
wat

C
D

masjid
tokong

BAHAGIAN B
21

Padankan benderaberikut dengan negeri yang betul

[5 markah]

i
Pulau Pinang

ii
Johor

iii
Terengganu

iv
Kedah

v
Negeri Sembilan

22.

Tuliskan lima prinsip Rukun Negara.


4

[5 Markah]

i.

ii.

iii.

iv.

v.

23

Kategorikan item-item di bawah dengan tepat. Susun jawapan menggunakan


peta pokok.

[6 markah]

Veenai

Inang

Sepak manggis

Ngajat

Sape

Kabbadi

Kebudayaan Kaum dan Etnik di Malaysia

Alat Muzik

Tarian

24.Jawab soalan yang berikut berdasarkan gambar di bawah.

Permainan

[4 markah]

i.

Namakan rumah ibadat di atas?


______________________________________________________________________________

ii.

Rumah ibadat di atas adalah untuk penganut agama


________________________.

iii.

Nyatakan dua adab atau etika untuk rumah ibadat di atas.


a. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-KERTAS SOALAN TAMAT-