Anda di halaman 1dari 7

Punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya

Saban hari kemalangan jalan raya sering meningkat ke suatu tahap yang
membimbangkan. Kemalangan jalan raya sering berlaku di sekitar tempat dimana kita
jua berada. Kemalangan jalan raya kebiasaan berlaku di jalan raya yang sesat.
Kemalangan jalan raya bakal menyebabkan kecederaan dan kematian tanpa diduga.
Punca kemalangan yang pertama ialah sikap negatif pengguna jalan raya
seperti suka memandu dengan laju. Kereta yang dipandu terlalu laju sukar dikawal dan
diberhentikan jika terdapat halangan di hadapan. Kenderaan yang dipandu laju
biasanya akan terbabas melanggar tiang lampu jalan atau jatuh ke dalam longkang.
Selain itu, terdapat juga beberapa perbuatan pemandu yang boleh menyebabkan
kemalangan seperti menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Penggunaan
telefon bimbit menyebabkan seseorang pemandu hilang tumpuan dan perhatian. Ia
boleh menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kenderaan dengan baik.
Di samping itu, terdapat juga kes kemalangan disebabkan oleh pemandu
kenderaan yang mabuk atau berada dalam keadaan khayal kerana pengambilan arak
atau dadah. Pemandu yang tidak akan dapat berfikir dengan waras tidak akan dapat
mengawal pergerakan tangan dan kaki mereka dengan baik.
Faktor fizikal jalan raya juga menjadi punca kemalangan. Jalan raya yang
bengkang-bengkok, terlalu sempit, bersimpang-siur dan berlubang-lubang akan
mengganggu kelancaran pemanduan. Keadaan ini lebih berbahaya jika jalan raya tidak
dilengkapi lampu jalan.Keadaan gelap-gelita ini akan menyukarkan pemandu mengawal
kenderaannya.
Sikap cuai pengguna jalan raya turut mengakibatkan kemalangan berlaku.
Contohnya pejalan kaki yang tidak memerhati keadaan lalu lintas sebelum melintas
jalan raya atau tidak menggunakan jejantas yang telah disediakan oleh pihak kerajaan.
Tidak kurang juga kanak-kanak yang bermain-main seperti bertolak-tolakan semasa di
jalan raya.
Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang berhemah.
Kita hendaklah mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan. Bah kata
pepatah, biar lambat asalkan selamat sewajarnya menjadi iktibar di kalangan pengguna
jalan raya.

Punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya


Saban hari kemalangan jalan raya sering meningkat ke suatu tahap yang
membimbangkan. Kemalangan jalan raya sering berlaku di sekitar tempat dimana kita
jua berada. Kemalangan jalan raya kebiasaan berlaku di jalan raya yang sesat.
Kemalangan jalan raya bakal menyebabkan kecederaan dan kematian tanpa diduga.
Punca kemalangan yang pertama ialah sikap negatif pengguna jalan raya
seperti suka memandu dengan laju. Kereta yang dipandu terlalu laju sukar dikawal
dan diberhentikan jika terdapat halangan di hadapan. Kenderaan yang dipandu laju
biasanya akan terbabas melanggar tiang lampu jalan atau jatuh ke dalam longkang.
Selain itu, terdapat juga beberapa perbuatan pemandu yang boleh menyebabkan
kemalangan seperti menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Penggunaan
telefon bimbit menyebabkan seseorang pemandu hilang tumpuan dan perhatian. Ia
boleh menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kenderaan dengan baik.
Di samping itu, terdapat juga kes kemalangan disebabkan pemandu memandu
kenderaan dalam keadaan yang mabuk atau berada dalam keadaan khayal kerana
pengambilan arak atau dadah. Pemandu yang tidak akan dapat berfikir dengan waras
tidak akan dapat mengawal pergerakan tangan dan kaki mereka dengan baik.
Faktor fizikal jalan raya juga menjadi punca kemalangan. Jalan raya yang
bengkang-bengkok, terlalu sempit, bersimpang-siur dan berlubang-lubang akan
mengganggu kelancaran pemanduan. Keadaan ini lebih berbahaya jika jalan raya tidak
dilengkapi lampu jalan. Keadaan gelap-gelita ini akan menyukarkan pemandu
mengawal kenderaannya.
Sikap cuai pengguna jalan raya turut mengakibatkan kemalangan berlaku.
Contohnya pejalan kaki yang tidak memerhati keadaan lalu lintas sebelum melintas
jalan raya atau tidak menggunakan jejantas yang telah disediakan oleh pihak kerajaan.
Tidak kurang juga kanak-kanak yang bermain-main seperti bertolak-tolakan semasa di
jalan raya.
Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang berkhemah.
Kita hendaklah mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan. Bah kata
pepatah, biar lambat asalkan selamat sewajarnya menjadi iktibar di kalangan
pengguna jalan raya.

NAMA : ___________________________

TARIKH : ___________________

Punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya


Saban hari kemalangan jalan raya sering meningkat ke suatu tahap yang
membimbangkan. Kemalangan jalan raya sering _______________ di sekitar tempat
dimana kita jua berada. Kemalangan jalan raya kebiasaan berlaku di jalan raya yang
______________. Kemalangan jalan raya bakal menyebabkan ___________________
dan _____________________ tanpa diduga.
Punca kemalangan yang pertama ialah sikap negatif pengguna jalan raya
seperti suka memandu dengan ____________. Kereta yang dipandu terlalu laju sukar
________________ dan diberhentikan jika terdapat halangan di hadapan. Kenderaan
yang dipandu laju biasanya akan terbabas ________________ tiang lampu jalan atau
jatuh ke dalam longkang.
Selain itu, terdapat juga beberapa perbuatan pemandu yang boleh menyebabkan
kemalangan seperti menggunakan ________________ semasa memandu.
Penggunaan telefon bimbit menyebabkan seseorang pemandu ________________
dan ____________. Ia boleh menyebabkan mereka tidak dapat __________________
kenderaan dengan baik.
Di samping itu, terdapat juga kes kemalangan disebabkan pemandu memandu
kenderaan dalam keadaan yang _______________ atau berada dalam keadaan
khayal kerana pengambilan arak atau dadah. Pemandu yang tidak akan dapat berfikir
dengan __________ tidak akan dapat mengawal pergerakan tangan dan kaki mereka
dengan baik.
Faktor _______________ jalan raya juga menjadi punca kemalangan. Jalan
raya yang ________________________, terlalu sempit, bersimpang-siur dan
___________________ akan mengganggu kelancaran pemanduan. Keadaan ini lebih
berbahaya jika jalan raya tidak dilengkapi _______________ jalan. Keadaan
_____________________ ini akan menyukarkan pemandu mengawal kenderaannya.
Sikap ______________ pengguna jalan raya turut mengakibatkan kemalangan
berlaku. Contohnya pejalan kaki yang tidak memerhati keadaan lalu lintas sebelum
melintas jalan raya atau tidak menggunakan ________________ yang telah disediakan
oleh pihak kerajaan. Tidak kurang juga kanak-kanak yang _________________ seperti
bertolak-tolakan semasa di jalan raya.

Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang


__________________. Kita hendaklah mematuhi _______________ jalan raya yang
ditetapkan. Bah kata pepatah, ____________________________________________
sewajarnya menjadi iktibar di kalangan pengguna jalan raya.

NAMA : ___________________________

TARIKH : ___________________

Punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya


Saban hari kemalangan jalan raya sering meningkat ke suatu tahap yang
membimbangkan. Kemalangan jalan raya sering _______________ di sekitar tempat
dimana kita jua berada. Kemalangan jalan raya kebiasaan berlaku di jalan raya yang
______________. Kemalangan jalan raya bakal menyebabkan ___________________
dan _____________________ tanpa diduga.
Punca kemalangan yang pertama ialah sikap negatif pengguna jalan raya
seperti suka memandu dengan ____________. Kereta yang dipandu terlalu laju sukar
________________ dan diberhentikan jika terdapat halangan di hadapan. Kenderaan
yang dipandu laju biasanya akan terbabas ________________ tiang lampu jalan atau
jatuh ke dalam longkang.
Selain itu, terdapat juga beberapa perbuatan pemandu yang boleh menyebabkan
kemalangan seperti menggunakan ________________ semasa memandu.
Penggunaan telefon bimbit menyebabkan seseorang pemandu ________________
dan ____________. Ia boleh menyebabkan mereka tidak dapat __________________
kenderaan dengan baik.
Di samping itu, terdapat juga kes kemalangan disebabkan pemandu memandu
kenderaan dalam keadaan yang _______________ atau berada dalam keadaan
khayal kerana pengambilan arak atau dadah. Pemandu yang tidak akan dapat berfikir
dengan __________ tidak akan dapat mengawal pergerakan tangan dan kaki mereka
dengan baik.
Faktor _______________ jalan raya juga menjadi punca kemalangan. Jalan
raya yang ________________________, terlalu sempit, bersimpang-siur dan
___________________ akan mengganggu kelancaran pemanduan. Keadaan ini lebih
berbahaya jika jalan raya tidak dilengkapi _______________ jalan. Keadaan
_____________________ ini akan menyukarkan pemandu mengawal kenderaannya.
Sikap ______________ pengguna jalan raya turut mengakibatkan kemalangan
berlaku. Contohnya pejalan kaki yang tidak memerhati keadaan lalu lintas sebelum
melintas jalan raya atau tidak menggunakan ________________ yang telah disediakan
oleh pihak kerajaan. Tidak kurang juga kanak-kanak yang _________________ seperti
bertolak-tolakan semasa di jalan raya.
Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang
__________________. Kita hendaklah mematuhi _______________ jalan raya yang

ditetapkan. Bah kata pepatah, ____________________________________________


sewajarnya menjadi iktibar di kalangan pengguna jalan raya.

Anda mungkin juga menyukai