Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 1

Hari

Isnin

Tarikh

16-7-2012

Kelas

1 Amanah

Masa

11.00 hingga 12.00

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Pecahan

Standard Kandungan

Murid dibimbing untuk:


3.1
Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu
perempat

Standard Pembelajaran :

Murid berupaya untuk:


i.

Standard Prestasi

Kreativiti dan Inovasi

Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat


dengan menggunakan perkataan setengah,
separuh dan suku dengan menggunakan bahan
konkrit, gambar dan lipatan kertas.

B2D4E1
Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada
keseluruhan satu benda

Mengenalpasti ciri, menerokai dan mencari makna melalui


pengalaman dan pemerhatian.

NIilai Murni

Ketelitian, cermat dan saling berkongsi dengan rakan.

BBM

Kepingan coklat,l, kek, kertas A4 dan


lembaran kerja.

Fasa
1. Persediaan

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

a. Tunjukkan sekeping
coklat

i.
ii.
iii.
iv.

b. Murid mengambil coklat


dan bahagikan kepada
dua bahagian yang
sama besar.
Penghasilan separuh
atau setengah .

v.

Kamu suka makan coklat ?


Apa jenis coklat yang kamu
suka ?
Apakah bentuk coklat ini ?
Cuba tunjukkan bagaimana
kamu memotong coklat ini
supaya menjadi sama
besar ?
Satu bahgian yang
dipotong disebut apa ?

Kek perasa apa yang murid-murid


c. Mengeluarkan sebiji kek suka ?
dan tunjukkan kepada
i. Sekarang apa terjadi pada
murid-murid.
pizza itu?
d. Murid memotong pizza
kepada 4 bahagian yang Satu bahagian kek yang dipotong
sama besar.
empat tadi dinamakan suku atau
satu perempat.
2. Imaginasi
Penjana Idea

Sintesis Idea

a. Murid membahagi dua


bahagian yang sama
besar bagi menunjukkan
setengah atau
separuh dengan
menggunakan bentuk
yang dilukis di papan
tulis.
Contoh
b. Murid melakarkan
beberapa bentuk yang
boleh dibahagi kepada
4 bahagian yang mana

i.
ii.

Ada berapa bahagian yang


kamu dapat ?
Adakah kedua-dua bentuk
sama besar atau sama
bentuk ?

Lukis bentuk-bentuk lain yang


boleh dipecahkan kepada 4
bahagian dan bolehkah kamu

satu bahagian dari


empat bahagian itu
dinamakan suku
3. Perkembangan

Penambahbaikan

Menilai

4. Tindakan

a. Murid membuat lipatan


kertas menunjukkan
setengah atau
separuh daripada
pelbagai bentuk
b. Murid membuat lipatan
kertas dan mewarnakan
nilai suku dari pelbagai
bentuk.
c. Ulang dengan
menggunakan objek di
bilik darjah
Contoh :
Papan hitam. Jam, kad,
Papan kenyataan dan
lain-lain.

warnakan suku dari bahagian


itu ?

Bolehkah kamu lukiskan garisan


pada lipatan kertas tadi dan
warnakan separuh bahagian
bentuk itu ?
Bolehkah kamu lukiskan garisan
pada lipatan kertas tadi dan
warnakan suku bahagian bentuk
itu ?

Murid menjawab soalan di


lembaran kerja

Pelaksanaan
Amalan berterusan
Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2. Murid perlu betul kesemua
soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran seterusnya.

Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut .

a.

c.

b.

d.

Warnakan suku bahagian dari rajah berikut.

b.

C.