Anda di halaman 1dari 4

UNTUK RUJUKAN :

CONTOH FORMAT UNTUK


POST
MORTEM
PERCUBAANSTPM

SMK THREE RIVERS, MUKAH


POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

PENGGAL :DUA 2016


______________

KELA
S

CALONBIL

PERKARA 1 :

MATA PELAJARAN : ___________________________

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PERCUBAAN STPM


LULUS PENUH
A

BI
L

KETUA PANITIA :

A%

BI
L

B+
%

BI
L

B
BI
L

LULUS SEBAHAGIAN
B-

BI
L

C+
%

BI
L

C
BI
L

C%

BI
L

D+
%

BI
L

GAGA
L

D
BI
L

LULUS

F
%

BI
L

BI
L

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2015


6AA
JUML
AH
GPMP KESELURUHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2015

0.00

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2016


6AA
6AB
JUML
AH
GPMP KESELURUHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2016

0.00

UNTUK RUJUKAN :
CONTOH FORMAT UNTUK
POST
MORTEM
PERCUBAANSTPM

PERKARA 2 :
2016

SMK THREE RIVERS, MUKAH


POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

SASARAN PERATUS KELULUSAN DAN PENCAPAIAN SEBENAR, PERCUBAAN STPM PENGGAL 2,

GRED

SASARAN
(BIL)

PERCUBAAN
STPM
(BIL)

STPM SEBENAR
(BIL)

TERCAPAI / TIDAK

CEMERLANG (A , A+)
KEPUJIAN (B+ , B , B-)
LULUS (C+ , C)
LULUS SEBAHAGIAN (C- ,
D+ , D)
a) PENCAPAIAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2016
:
b) (i)
SASARAN YANG DILETAKKAN UNTUK PERCUBAAN PENGGAL 2, 2016
(ii)
SASARAN TERCAPAI ATAU TIDAK * (YA / TIDAK) , PERBEZAAN
:
(iii)
PENINGKATAN / PENURUNAN BERBANDING PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2015

:
:

PERKARA 3 : KEKUATAN DAN FAKTOR YANG MEMBANTU MENINGKATKAN PRESTASI ATAU MENCAPAI SASARAN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

UNTUK RUJUKAN :
CONTOH FORMAT UNTUK
POST
MORTEM
PERCUBAANSTPM

SMK THREE RIVERS, MUKAH


POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

PERKARA 4 : KELEMAHAN DAN FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA PENURUNAN PRESTASI ATAU TIDAK
MENCAPAI SASARAN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
PERKARA 5 : LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI MURID
BI
L
5.
1
5.
2
5.
3
5.
4
5.
5

LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL

TINDAKAN OLEH

CATATAN

PERKARA 6 : KESIMPULAN TENTANG KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2016

DISEDIAKAN OLEH

:
3

UNTUK RUJUKAN :
CONTOH FORMAT UNTUK
POST
MORTEM
PERCUBAANSTPM

TARIKH

SMK THREE RIVERS, MUKAH


POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM