Anda di halaman 1dari 16

PBKK 3043

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


KELOMPOK
HUBUNGKAIT FASA-FASA DALAM
KAUNSELING KELOMPOK
Oleh :
Goh Ying Hui
Nur Aina Muslihah Binti Shansu Baharing

5 PERINGKAT DALAM PROSES


KAUNSELING KELOMPOK
PERINGKAT
PERKEMBANGAN
DAN HUBUNGAN
RAPAT

PERINGKAT
KONFLIK
DAN
RESOLUSI
PERINGKAT
PERMULAAN

PERINGKAT
HASIL ATAU
PENGELUARAN

PERINGKAT
PENAMATAN

PERINGKAT PERMULAAN
Di tahap ini, temu bual secara minima antara
kaunselor dan klien akan berlaku.
Kaunselor menggunakan soalan-soalan yang
tidak menakutkan serta mempamerkan
perlakuan yang membantu.
Membuat sesi dalam suasana bilik yang
tenang akan memberangsangkan serta
menggalakkan klien untuk meluahkan
perasaannya.
Kaunselor membincangkan matlamat dengan
ahli kelompok. Penetapan matlamat
merupakan bahagian vital dalam perubahan
terapeutik (Bordin, 1979).

Implikasi:
Membina hubungan yang baik
antara
kaunselor
dan
ahli
kelompok.
Memberi peluang kepada ahli
untuk memerhati dan mencari
persamaan dengan ahli lain
(Zuraidah Abdul Rahman, 2004).
Peringkat
awal
membantu
pendedahan
kendiri
dan
membina kepercayaan dalam
sesi

PERINGKAT KONFLIK DAN RESOLUSI


Ahli kelompok akan mengalami
konflik dalaman diri/ dengan ahli
kelompok/ kaunselor.
Situasi genting dan tidak puas
hati
Kepentingan :
Ahli kelompok mendedahkan
real self mereka.
Perjalanan sesi akan menjadi
lancar.

PERINGKAT PERKEMBANGAN DAN HUBUNGAN


RAPAT
Ahli berasa selesa antara satu sama
lain.
Ahli mula menaruh kepercayaan dan
hormat-menghormati.
Ahli mula bersepadu dari segi
pandangan, matlamat, pengalaman
dan nilai ahli ahli lain.
Suasana kelompok mulai berdikari
(sesekali akan merujuk kaunselor).

KEPENTINGAN PERINGKAT PERKEMBANGAN DAN


HUBUNGAN RAPAT
Membina perasaan bersepadu yang
teguh.
Menggalakkan ahli berkongsi perasaan dan
pengalaman serta menceritakan kisah-kisah
peribadi.
Saling menghormati pandangan ahli ahli
lain.

Wujud kejelekitan.

PERINGKAT HASIL ATAU PENGELUARAN


Kelompok berusaha mencapai matlamat
bersama
dan
menemui
matlamat
sendiri.
Ahli menyumbang sesuatu yang konkrit
dan bermakna dan memberi komitmen
untuk pencapaian matlamat (Sapora
Sipon, 2015).

PERMULAAN

PERINGKAT INI
Ahli bergantung
kepada kaunselor Ahli mempunyai
untuk memimpin. kebolehan untuk
memimpin dan
dapat berdikari.

Kaunselor menjadi ahli


biasa sehingga:
-kelompok itu
mengembalikan peranan
pemimpin kepadanya
-sehingga dia berpendapat
bahawa keperluan dia

Kaunselor
kelompok
dianggap
sebagai
sumber atau
tempat

PERHUBUNGAN
RAPAT
Yakin untuk
mengkritik

Berbincang
secara terusterang

Menilai
kembali
kelakuan
masingmasing

Walaupun kritikan yang diberi itu tajam,


namun masih dapat diterima ahli tanpa
berasa defensif.

Sebab:

Sedar bahawa kejujuran dan

Sebarang aktiviti yang dicadangkan adalah


untuk tujuan membaiki kelakuan,nilai
hidup dan sikap.
Biasanya, ahli akan menerima dengan hati
yang terbuka.
Maklum balas tentang kesan aktiviti akan
dibincangkan.
Rasa senang,puas dan seronok
dinyatakan oleh ahli kelompok.

IMPLIKASI JIKA GAGAL MENCAPAI KEADAAN DI ATAS:


- Peringkat yang seterusnya akan
terbantut.
- Menyekat perkembangan tingkah
laku yang seterusnya.

PERINGKAT PENAMATAN
Ahli-ahli kelompok membincangkan
alternatif penyelesaian masalah
Kaunselor menyatakan bahawa
peringkat ini adalah peringkat
penamatan.
Tujuannya:
Ahli tidak terkejut dan berasa hampa.
Ahli berpeluang menyediakan diri untuk
menerima penamatan & berusaha gigih
untuk mencapai matlamat diri (Zuraidah
Abdul Rahman, 2004).

Penerimaan secara psikologikal tentang


penamatan adalah penting supaya:
Semua ahli
Ahli berasa
bahawa
penyertaanya
membawa
kesan.

Ahli berasa
diterima
sebagai ahli.

berasa telah
sama-sama
berjaya
mencapai
matlamat
kelompok.

IMPLIKASI JIKA AHLI TIDAK DAPAT MENERIMA


PENAMATAN:
- Rasa panik, hampa, sedih, marah,
kecewa dan tidak selamat.

Capping skills digunakan bagi menutup kembali


isu yang telah dibincangkan. Contohnya:

Pengalaman yang didapati oleh ahli dikaji dan


disimpul.
Perubahan yang berlaku kepada ahli dinilai.
Aktiviti selamat tinggal dijalankan.

KEPENTINGAN:
TIDAK MENIMBUL PERKARA YANG
TIDAK SELESAI ( UNFINISHED

SENARAI RUJUKAN
Bordin,E.S. (1979). The generalizability of the
psychoanalytic
concept of the working alliance.
Psychotherapy. The counselling psychologist, 13,
155-243.
Sapora Sipon. (2015). Kaunseling kelompok. Edisi
ketiga. Bandar
Baru Nilai, Malaysia: Percetakan
Mesbah Sdn. Bhd.
Zuraidah Abdul Rahman. (2004). Pengenalan
kaunseling kelompok. Petaling Jaya, Malaysia: IBS
Buku Sdn. Bhd.

TERIMA
KASIH.