Anda di halaman 1dari 15

Bab 2

Malaysia telah mengalami Zaman


Prasejarah

Malaysia tidak mengalami Zaman


Neolitik

Malaysia tidak mengalami Zaman


Mesolitik

BAB 2
ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Pilih urutan yang betul zaman


prasejarah di Malaysia mengikut
kronologi. (20)
4

Zaman Paleolitik, Zaman


Mesolitik, Zaman Logam

Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik,


Zaman Logam

Zaman Paleolitik, Zaman Neolitik,


Zaman Logam

Zaman Neolitik, Zaman Paleolitik,


Zaman Logam.

5
2

Tempoh masa bagi setiap zaman dalam


kajian sejarah tidak sama antara satu
tempat dengan satu tempat yang lain.
Ia bergantung kepada (20)

200 000 hingga 300 000 tahun


dahulu

Kira-kira 7000 tahun dahulu

Kira-kira 4000 tahun dahulu

4000 hingga 7000 tahun dahulu

Apakah peralatan utama yang


digunakan oleh manusia Zaman
Paleolitik (21)

Peralatan tembikar

Kegiatan ekonomi

Peralatan logam

Cuaca dunia

Peralatan batu

Tahap kemajuan

Peralatan besi

Perubahan bentuk mukabumi


6

Bilakah Zaman Paleolitik di Malaysia


bermula (21)

Penemuan alat batu Hoabinh di Bukit


Jawa Lenggong Perak telah
membuktikan (21)

Malaysia tidak mengalami Zaman


Prasejarah

Antara cirri-ciri penempatan Paleolitik


ialah (21)

Berpindah randah

II

Hidup menetap

III

Tinggal di kawasan terbuka (di


luar gua)

IV

Bercucuk tanam

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

I dan IV

II dan III

II dan IV

Manakah lokasi petempatan manusia


Zaman Paleolitik di Malaysia (21)

Gua Niah, Sarawak

II

Tingkayu, Sabah

III

Bukit Jawa

IV

Lembah Bujang

I, II dan III

II, III dan IV

I, II dan IV

I, III dan IV

Apakah kegiatan Zaman Paleolitik (21)

Memburu binatang

II

Bercucuk tanam

III

Membuat kraftangan

IV

Memungut hasil hutan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

10

Di manakah penemuan alat-alat dan


perkakas-perkakas yang telah
digunakan oleh manusia Zaman
Mesolitik (21)

Antara kepercayaan masyarakat Zaman


Paleolitik ialah (21)

Pengebumian menggunakan
kepingan batu

II

Animisme

III

Pegangan hidup tertentu

IV

Upacara perkuburan

I dan II

11

Gua Niah, Sarawak

Hoabinh, Vietnam

Kota Tampan, Perak

TIngkayu, Sabah

Apakah maksud Animisme? (21)

Percaya kepada pegangan hidup

tertentu
B

Percaya pada Tuhan

Kepercayaan setiap benda


seperti batu dan pokok
mempunyai semangat (roh dan
jiwa) orang mati

Tapak ekskavasi di Kota Tampan,


Lenggong Perak

Orang yang mati akan hidup


semula

II

Tapak ekskavasi di Tingkayu


Sabah

III

Tapak ekskavasi di Bukit Jawa,


Lenggong Perak

IV

Tapak ekskavasi di Gua Niah


Sarawak

I dan II

I, II dan III

I, II, III dan IV

I, II dan IV

12

14

Apakah yang dilakukan dalam upacara


perkuburan? (21)

Mayat dikebumikan dengan


barang-barang seperti makanan
dan alat-alat batu
Mayat dikebumikan dengan alat
alat logam.

Mayat dihanyutkan ke dalam


sungai

Mayat dibakar
15

13

Antara tapak-tapak ekskavasi Zaman


Paleolitik di Malaysia ialah (22)

Penemuan alat batu Zaman Paleolitik


di Kota Tampan yang telah disahkan
melalui pentarikhan saintifik.
Pengesahan itu membuktikan (22)

Malaysia tidak pernah mengalami


Zaman Mesolitik
Malaysia antara Negara terawal
yang melalui Zaman Prasejarah
Dunia

Malaysia mengalami Zaman batu

Malaysia mengalami Zaman


Paleolitik antara 4000 hingga
5000 tahun dahulu

16

Bilakah kerja-kerja ekskavasi di Bukit


Jawa, Lenggong Perak dijalankan (22)

1989

1992

1996

1977

Antara penemuan alat batu pada


Zaman Paleolitik di Malaysia ialah (23)

Kapak genggam

Pisau

17

18

19

20

Lembing

Batu Pengasah

Apakah kegunaan Alat Penetak pada


Zaman Paleolitik di Malaysia? (23)

Menetak gua dan menggali


lubang

Menetak batu dan logam

Memburu binatang dan


memunggut hasil hutan

Menetak pokok dan memotong


daging

Rangka manusia yang ditemui


bersama-sama dengan alat
tembikar.

Rangka manusia Zaman Paleolitik


yang dikebumikan dengan kaki
terlipat.

Rangka manusia Zaman Mesolitik


yang ditemui di Gua Gunung
Runtuh.

Rangka manusia yang


dikebumikan dengan
menggunakan kepingan batu.

Bilakah Manusia Perak ditemui ? (23)

1989

1990

1991

1988

21

Senarai di bawah berkaitan ciri-ciri


Zaman Neolitik

 Mempunyai ketua
 Pembahagian kerja

Lokasi penemuan Manusia Perak ialah


di (23)

Gua Niah

Gua Gunung Runtuh

Gua Gunung Senyum

Gua Cha

Manusia Perak merupakan (23)

Apakah dapat dibuktikan dengan


peryertaan diatas?(24)

Mempunyai sistem bermasyarakat

Masyarakat Neolitik hidup secara


berpindah-randah

Mengamalkan adat resam

22

Masyarakat Neolitik mempunyai


pendidikan

Menggali tanah
Mengetam kayu

Peralatan dibawah merujuk kepada


masyarakat.....(25)

Beliung
Pemukul kulit kayu
Gelang

23

24

Zaman Paleolitik

Zaman Neolitik

Zaman Mesolitik

Zaman Logam

Apakah alat tersebut?

25

Dimanakah lokasi masyarakat Neolitik


yang ditemui di Malaysia?(25)

Gua Harimau, Perak

Tingkayu, Sabah

Gua Cha, Kelantan

Gua Niah, Sarawak

Senarai di bawah berkaitan kegunaan


satu alat pada Zaman Neolitik di
Malaysia.(25)

26

Kapak genggam

Pemukul kulit kayu

Penetak

Beliung

Apakah kemajuan masyarakat Neolitik


berbanding masyarakat Paleolitik dari
aspek kegiatan ekonomi? (24)

Mengamalkan cara hidup sara diri

Menyediakan asas pemasaran

Menjalankan perdagangan tukar


barang

Menghasilkan alatan logam

Pernyataan dibawah menunjukkan


kegiatan masyarakat prasejarah.(24)

Masyarakat zaman X bukan


sahaja menggunakan batu
tetapi membuat tembikar
menggunakan tanah liat

ii dan iv

iii dan iv

Masyarakat zaman X ialah....

27

Logam

Mesolitik

Neolitik

Paleolitik

28

Senarai di bawah merupakan barang


kemas masyarakat zaman
prasejarah.(24)

Maklumat di bawah merujuk kepada


teknologi zaman masyarakat
Neolitik.(24)

Kalung
Anting-anting
Gelang

Tanah liat

Antara berikut, peralatan yang manakah


dihasilkan menggunakan tanah liat

Barang kemas di atas merujuk pada


zaman....

Bekas air

Zaman Paleolitik

ii

Periuk

Zaman Neolitik

iii

Tempat simpan ikan

Zaman Mesolitik

iv

Alat repihan

Zaman Logam

i dan ii

i dan iv

29

Masyarakat Paleolitik dan Neolitik


mempunyai ciri-ciri persamaan dalam
kehidupan mereka. Apakah persamaan
yang dimaksudkan?(24)

bagi zaman Neolitik?

30

Mempunyai sistem bermasyarakat

Memungut hasil hutan

Tinggal berhampiran dengan tasik

Penempatan secara menetap

ii

Tinggal di kawasan terbuka

Berdagang secara tukar barang

iii

Wujud sistem bermasyarakat

iv

Penempatan berhampiran sungai

i dan ii

i dan iv

ii dan iii

iii dan iv

Rajah di bawah menunjukkan tempat


penemuan zaman prasejarah(24)

Gua Cha, Kelantan


Bukit Tengkorak, Sabah

X ialah....

31

32

Apakah bukti yang menunjukkan


perkembangan Zaman Neolitik
berpunca daripada kemajuan
teknologi?(24)

Zaman Logam

Zaman Neolitik

Zaman Paleolitik

Tinggal secara menetap

Zaman Logam

Wujud pembahagian tugas

Penternak haiwan

Tanah liat untuk membuat


tembikar

Rajah di bawah menerangkan manusia


pada zaman prasejarah menjadikan gua
sebagai penempatan.(24)

33

Gua

Jadual dibawah menunjukkan


penemuan manusia Zaman
Neolitik(24)

Paleolitik
Neolitik

Apakah perbezaan corak penempatan

Zaman

Penemuan

Neolitik

Gua Cha

Negeri
X

34

Perak

Kedah

Selangor

Kelantan

36

Jadual di bawah menerangkan


penemuan peralatan manusia Zaman
Neolitik (25)

Alat

Apakah jenis perdagangan yang


dijalankan pada Zaman Neolitik?(24)

Perdagangan bebas

Perdagangan kawalan

Berdagangan dengan wang logam

Berdagangan secara tukar barang

Kegunaan

Beliung

X
37

Pemukul kulit
kayu

Wujud sistem bermasyarakat

Meleper dan
haluskan kulit
kayu

Rajah di bawah menunjukkan peralatan


tembikar yang yang dihasilkan oleh
manusia pada Zaman Neolitik...(25)

X digunakan sebagai.....
Alatan
tembikar
A

Alat pemujaan

Alat menggali lubang

Alat melicinkan tembikar

Barangan kemas

35

X ialah...

Apakah ciri-ciri penempatan Zaman


Neolitik (25)

Hidup secara nomad

Tinggal di sekitar tasik

Tinggal di kawasan terbuka

Bekas air
Belanga
X

38

Sudu

Garpu

Gelas

Periuk

Apakah ciri-ciri kepercayaan bagi


manusia Zaman Neolitik?(24)

Mengamalkan upacara perkuburan

Mempunyai pegangan hidup


tertentu

Menjalankan pengebumian dengan


menggunakan kepingan batu

Mempercayai setiap benda


mempunyai semangat orang mati

Kumpulan Hang Tuah perlu


menyiapkan kerja kursus sejarah
berhubung kewujudan kehidupan
Zaman Neolitik di Malaysia. kata
Cikgu Amin kepada murid-muridnya.

Di manakah sumber rujukan tersebut?

39

Rajah di bawah menunjukkan barangbarang kemas pada Zaman Neolitik (25)

Barangan
kemas

Kalung
X
Y

Galeri Sultan Azlan Shah

ii

Jabatan Muzium dan Antiukuiti,


Malaysia

iii

Pusat Penyelidikan Arkeologi


Malaysia, USM

iv

Institut Penyelidikan Perhutanan


Negara (FRIM)

i dan ii

X dan Y ialah....

40

Cincin

i dan iv

ii

Gelang

ii dan iii

iii

Anting-anting

iii dan iv

iv

Manik-manik

i dan ii

i dan iv

ii dan iii

iii dan iv

Dialog di bawah merujuk kepada


maklumat Zaman Neolitik di negara
ini...(25)

41 Antara berikut yang manakah ciri masyarakat

43 Penyataan berikut

Zaman Logam?
I.

penempatan .

Lokasinya di Sungai Tembeling, Pahang

II. Peralatan

merujuk kepada ciri

yang

digunakan

diperbuat

Masyarakat Zaman Logam hidup secara


menetap dan berhampiran dengan sungai

daripada gangsa dan besi


III. Hidup secara menetap dan mempunyai

Antara berikut, yang manakah menerangkan

adar resam
IV. Kegiatan utama ialah memungut hasil

ciri penempatan tersebut?


I.

Bercucuk tanam

II.

Menternak binatang

III.

Mempunyai adat resam

IV.

Menggunakan alatan batu

hutan dan memburu binatang

A. I , II dan III
B.

I , II dan IV

C.

I , III dan IV

A. I , II dan III
B.

I , II dan IV

C.

I , III dan IV

D. II , III dan IV

D. II , III dan IV
42

Apakah ciri yang dapat menbezakan


masyarakat Zaman Logam dengan masyarakat

44 Antara berikut yang manakah bukan ciri

Zaman Neolitik?

masyarakat Zaman Logam?

I.

A. Hidup menetap

Hidup secara menetap

II. Menjalankan sistem barter

B.

Tidak tinggal di dalam gua

III. Mempunyai kepercayaan

C.

Mempunyai kepercayaan dan pegangan


hidup

IV. Mempunyai adat resam


D. Menjalankan kegiatan perdagangan dan
A. I ,II dan III
B.

I , II dan IV

C.

I , III dan IV

D. II , III dan IV

tukar barang

45

Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat

47 Masyarakat Zaman Logam telah dianggap


masyarakat

Zaman Logam?

yang

bertamadun.

Mengapakah berpendapat sedemikian?


I

Hidup menetap

II

Mempunyai adat resam

Mereka hidup secara menetap

III Ada yang tinggal di gua


II Tinggal berhampiran dengan sungai

IV Hidup berpindah- randah

dan laut
A. I, II dan III
III Kegiatan utama bercucuk tanam,

B. I, II dan IV

menengkap ikan, menternak dan

C. I, III dan IV

berdagang

D. II, III dan IV


46

IV Menggunakan peralatan batu yang

Mengapakah masyarakat Zaman Neolitik dan

lebih baik
Logam memilih sungai untuk membina

A. I, II dan III

penempatan?

B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

I. Mendapat sumber air dari sungai


II. Memudahkan mereka untuk menangkap

48 Antara berikut, yang manakah dikaitkan dengan


Zaman Logam?

ikan
A. Pertanian
III. Memudahkan

perhubungan

dengan
B. Perikanan

masyarakat luar
C. Penternakan
IV. Mempercayai kuasa luar biasa yang
D. Peralatan gangsa dan besi
terdapat pada sungai
49 Penyataan berikut merujuk kepada penciptaan
A. I , II dan III

zaman Logam

B. I , II dan IV

Kapak

C. I , III dan IV

Tulang mawas

Mata lembing

D. II , III dan IV

Senarai di atas merujuk kepada penciptaan


manusia Zaman Logam. Apakah kegunaan
peralatan Logam yang dicipta oleh mereka?

I. Bercucuk tanam

B.

Artifak tembikar yang digunakan oleh


manusia Zaman Neolitik

II. Menangkap ikan


III. Berburu binatang

C.

Kapak genggam yang digunakan oleh


manusia Zaman Paleolitik

IV. Melombong bijih timah


D. Peralatan Logam yang digunakan oleh
A. I , II dan III
B. I , II dan IV
C. I , III dan IV

manusia Zaman Logam


52. Penyataan
perkembangan

berikut
teknologi

merujuk
peralatan

kepada
zaman

prasejarah.
D. II , III dan IV
50

Antara peralatan berikut, yang manakah


dijumpai pada zaman Logam?
I.

Sabit

II.

Tulang mawas

III.

Alat penetak

IV.

Kapak genggam

A. I dan II
B.

II dan III

C.

III dan IV

D. I dan IV
51 Penyataan berikut merujuk kepada penemuan
kawasan oleh ahli arkeologi.

Sungai Tembeling, Pahang

Lembah Bernam, Selangor

Teknologi X yang dimaksudkan di atas ialah


A. Kayu
B. Tembaga
C. Tembikar
D. Gangsa dan besi

53 Antara peralatan yang dijumpai di Sungai


Apakah yang ditemui oleh ahli arkeologi di
kawasan-kawasan tersebut?
A. Manusia Perak dan Tulang Mawas

Tembeling, Pahang ialah


A. Beliung
B.

Manusia Perak

C.

56 Kepercayaan masyarakat Zaman Logam

Mata lembing

berbeza dengan masyarakat sebelumnya. Ini


D. Kapak genggam
54

kerana mereka

Antara berikut, peralatan yang manakah


A. Memgebumikan mayat
ditemui

oleh

Tembeling,

ahli

Pahang

arkeologi
yang

di

Sungai

membiktikan

B. Mengamalkan animism
C. Mempunyai kepercayaan
D. Memyembah pokok-pokok

penempatan masyarakat Zaman Logam di


Malaysia?

I. Kapak

57 Pilih pasangan yang betul.


A. Gua Cha Logam

II. Sabit
B.

Tingkayu Paleolitik

C.

Gua niah Neolitik

III. Tulang mawas


IV. Mata lembing
D. Changkat Menteri Logam
A. I dan II

58. Penyataan berikut merujuk kepada tapak


arkeologi.

B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

Tapak arkeologi yang boleh dikaitkan dengan


55 Apakah kepercayaan yang diamalkan oleh

rajah di atas ialah

masyarakat Zaman Logam?


I. Gua Harimau, Perak
A. Mengamalkan animisme

II. Bukit Tengkorak, Sabah

B. Tidak mempunyai pegangan

III. Changkat Menteri, Perak

C. Menganut ajaran Hindu dan Buddha

IV. Sungai Tembeling, Pahang


A. I , II dan III

D. Mempunyai kepercayaan dan pegangan


hidup tertentu

B.

I , II dan IV

C.

I , III dan IV

D. II , III dan IV

59 Penyatan berikut merujuk kepada Lokasi zaman


Prasejarah.

Negeri

Tapak
penempatan

Perak

Gua Harimau

Pahang

Sungai Tembeling

Maklumat di atas merujuk kepada lokasi Zaman


Prasejarah di Malaysia. Zaman tersebut ialah
Zaman
A. Logam
B. Neolitik
C. Mesolitik
D. Paleolitik
60 Penyataan berikut merujuk kepada penempatan

Zaman
Logam

Penempatan penduduk pada zaman tersebut


telah ditemui di kawasan
A. Gua Niah, Sarawak
B. Tingkayu, Sabah
C. Bukit Jawa, Perak
D. Sungai Tembeling, Pahang