Anda di halaman 1dari 11

Bab 4

Kedua-dua kerajaan berikut merupakan


ancaman kepada Melaka.

A
B

Siam
C
D

Majapahit
Apakah langkah Parameswara untuk menangani
ancaman tersebut?
A
B
C
D
2

Parameswara menculik puteri Majapahit ke


temasik
Parameswara menyaingi pelabuhan
Majapahit
Parameswara membunuh raja Majapahit
Parameswara cuba membebaskan
Palembang daripada Majapahit tetapi gagal

Membentuk pasukan tentera Melaka


Berpindah meninggalkan Temasik
Memohon perlindungan Siam
Berpakat dengan orang Laut

Rajah berikut merupakan faktor yang mendorong


Parameswara untuk memajukan Temasik.

Temagi, iaitu pemerintah Temasik


menyambut baik kedatangan
Parameswara dan pengikutnya.
Mengapakah Temagi memberikan layanan berikut
kepada Parameswara?
A

Parameswara merupakan anak raja yang


berdaulat
Temasik pernah menjadi naungan
kerajaan Srivijaya
Siam menjalin hubungan yang baik dengan
Parameswara
Parameswara merupakan pahlawan yang
gagah perkasa

B
C

Temasik

D
Berpotensi
dimajukan

Apakah faktor X?

A
B
C
D
3

Kaya dengan hasil bumi


Kedudukan yang strategik
Memiliki penduduk yang ramai
Bebas daripada ancaman lanun

Siapakah yang mengasaskan Melaka pada


sekitar tahun 1400?
A
B
C
D

Maklumat berikut menunjukkan ciri kepimpinan


Parameswara.

Parameswara memulakan perjalanan dari


Palembang ke...
A
B
C
D

Temasik
Kampar
Bentan
Muar

4
Parameswara bersama pembesarnya
yang setia terpaksa menyelamatkan
diri daripada buruan orang-orang
Majapahit.
Mengapakah orang-orang Majapahit ingin
memburu Parameswara dan pengikutnya?

Temagi
Sultan Yusof
Parameswara
Raja Segara

Berusaha membebaskan
Palembang dari Majapahit

Mengambil alih pentadbiran


Temasik.

Apakah iktibar yang boleh dicontohi daripada ciri


kepimpinan tersebut?

A
B
C
D

Berdikari
Berwibawa
Bersatu padu
Berdaya saing

Berdasarkan penyataan di atas, apakah


pandangan Parameswara terhadap perkampungan
tersebut?
A

C
D

Mengapakah Parameswara berusaha menuntut


haknya untuk menjadi pemerintah Temasik?
A
B

12

Membunuh Temagi
Mengadakan rundingan
Menandatangani perjanjian
Memperkukuh barisan ketenteraan

Mengapakah Parameswara berminat untuk


menjadi pemerintah di kawasan berikut?
Temasik
A
B
C
D

13

Pernah menjadi naungan Palembang


Bersaing mendapatkan kuasa politik
Ingin memonopoli perdagangan rempah
Mempertahankan Temasik dari ancaman

Carta alir berikut menunjukkan perjalanan


Parameswara dan pengikutnya dari Palembang ke
Melaka.

Temasik pernah menjadi naungannya


Parameswara telah berjaya menguasai
Temasik
Parameswara mendapat bantuan China
Parameswara mempunyai hubungan yang
baik dengan pemerintah Temasik

C
D

10

A
B
C
D

Perkampungan tersebut memiliki kawasan


tanah yang subur
Perkampungan tersebut sesuai dijadikan
kawasan pertanian
Kedudukan perkampungan tersebut amat
baik dan berpotensi dimajukan
Perkampungan tersebut amat sesuai
dijadikan kawasan perikanan

Apakah langkah yang diambil untuk


mencapai tujuan tersebut?

Ancaman Siam dan Majapahit telah


menyebabkan Parameswara dan
pengikutnya meneruskan perjalanan
sehingga tiba di sebuah perkampungan
nelayan yang didiami oleh orang Melayu,
orang Asli dan orang Laut.

Tempat

Palembang

Temasik

Peristiwa
Muar

Temasik

Pemerintah Temasik
iaitu Temagi telah
dibunuh oleh
Parameswara

Melaka

Apakah kesan peristiwa di atas terhadap


Parameswara?
I
II
III
IV
A
B
C
D
11

Penduduk Temasik bangkit menentang


Parameswara
Kerajaaan Siam ingin menuntut bela
Kerajaan Majapahit cuba untuk menakluki
Temasik
Rakyat Palembang telah berhijrah ke
Temasik
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Mengapakah Parameswara tidak kekal lama


di Muar?
A
B
C
D
14

Rajah 1 menunjukkan tempat yang pernah


menjadi persinggahan Parameswara
sebelum membuka penempatan di Melaka.

Palembang

Monolog berikut mugkin diungkapkan oleh


Parameswara.

Temasik

Muar
Rajah 1

Beta ingin menuntut hak pertuanan untuk


menjadi pemerintah Temasik.
Parameswara

Hutan tebal
Serangan Lanun
Bencana alam
Ancaman Siam

Apakah X?
A
B

Segamat
Batu Pahat

C
D
15

Kota Tinggi
Sungai Ujong
Apakah fungsi tumbuhan berikut kepada
Melaka?
A
Menjadi benteng semulajadi
B
Mengurangkan hakisan pantai
C
Membekalkan hasil hutan
D
Merupakan tempat berteduh

Apakah fungsi tumbuhan berikut kepada


Melaka?
Pohon api-api dan paya bakau
tumbuh subur di sepanjang
persisiran pantai Melaka.
A
B
C
D

Menjadi benteng semulajadi


Mengurangkan hakisan pantai
Membekalkan hasil hutan
Merupakan tempat berteduh

19

A
B
C
D

Buku teks hlm.48


16

Parameswara berpendapat bahawa kedudukan


Melaka sangat baik kerana berhampiran dengan
laut.
Apakah kelebihan kedudukan tersebut ?

16 Antara berikut, yang manakah merupakan


penduduk awal bagi perkampungan
nelayan yang ditemui oleh Parameswara?

Selat Melaka mudah dikawal


Tempat laluan kapal dagangan
Sistem pertahanan semula jadi
Panduan untuk pedagang berlayar
Buku teks hlm.48

I
II
III
IV
A
B
C
D

Orang Asli
Orang Laut
Orang Bugis
Orang Darat
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

20

Andaikan anda berada di Melaka pada kurun ke14, apakah pekerjaan yang anda akan lihat di sana
?

A
B
C
D

Buku teks hlm.48

Petani
Nelayan
Pahlawan
Pendakwah
Buku teks hlm.48

17

Apakah keistimewaan bentuk muka buni berikut?


21

Peristiwa berikut merujuk kepada asal-usul


sejarah pembukaan sebuah kerajaan yang dinamai.

Bentuk muka bumi yang berbukitbukau merupakan satu kelebihan


kepada Melaka.

A
B
C
D

Peristiwa
Semasa
Parameswara
berehat di bawah
sepohon pokok,
baginda melihat
seekor pelanduk
menendang anjing
perburuannya.

Mengekalkan air bersih


Menjadi tanah pertanian
Mengeluarkan hasil hutan
Menjadi petunjuk bagi pedagang
Buku teks hlm.48

18

Mengapakah Parameswara menjangkakan


Temasik akan berkembang maju ?
A
B
C
D

A
B
C
D

Kekuatan tentera
Kedudukan strategik

Temasik
Melaka
Kampar
Muar`
Buku teks hlm.49

22
Pohon api-api dan paya bakau
tumbuh subur di sepanjang
persisiran pantai Melaka.

Andaikan anda berada di Melaka pada kurun


ke-14, apakah pekerjaan yang anda akan lihat di
sana ?

A
B
C
D

23

Petani
Pahlawan

A
B
C
D

Peristiwa berikut merujuk kepada asal-usul


sejarah pembukaan sebuah kerajaan yang
dinamai.

Melaka diberi nama


Anjing perburuannya terbunuh
Pokok Melaka memiliki kuasa ajaib
Pelanduk binatang dikagumi
Buku teks hlm.49

Peristiwa
26
Semasa
Parameswara
berehat di bawah
sepohon pokok,
baginda melihat
seekor pelanduk
menendang anjing
perburuannya.

A
B
C
D

pokok
orang
sungai
haiwan
Buku teks hlm.49

25
A
Temasik
Kampar
B Melaka
Muar
`

Mengikut sumber yang dicatat oleh


Sejarah Melayu, nama Melaka sebenarnya
berasal daripada nama

25 Apakah peristiwa yang menberi ilham


kepada Parameswara untuk menubuhkan
kerajaan Melaka ?

C
A
B
C
D

Banjir
Ribut taufan
Singapura dilanggar todak
Pelanduk mengalahkan anjing

Buku teks hlm.49


24

Rajah berikut berkaitan asal-usul nama


Melaka.

Buku teks hlm.49


26

Maklumat berikut berkaitan dengan sejarah asalusul nama Melaka daripada sebuah sumber.

Pokok Melaka
Asal-usul
Nama
Melaka
X

Pelanduk

Pokok Melaka

Apakah sumber tersebut ?

Apakah X ?
A
B
C
D

A
B
C
D

Anjing perburuan
Parameswara
Pelanduk
Muara sungai

Arabic History
Hindu Legend
Sejarah Melayu
Suma Oriental
Buku teks hlm.49

Buku teks hlm.49-50


27
25

Apakah implikasi daripada peristiwa berikut ?

27 Perkara berikut merujuk kepada kelebihan


yang ada pada Melaka pada kurun ke-15.

Semasa Parameswara berteduh di bawah


sepohon pokok, baginda menyaksikan
peristiwa seeekor pelanduk menendang
anjingnya.
Menurut Sejarah Melayu
A
B

Berhampiran dengan laut yang


menjadi laluan kapal dagang

Muara sungai terlindung daripada


tiupan angin monsun

Kelebihan tersebut membantu Melaka dari


segi
Pertanian
Perdagangan

C
D

28

32

Pelanduk

Pokok Melaka

Pedagang : Ana suka berniaga di


Arab I
Malakat kerana lokasinya
Strategik.
Pedagang : Bukan itu saja, barangan
Arab II
dan pedagang banyak di
sana

Apakah perkaitan tersebut ?


Flora dan fauna Melaka
Daya tarikan Melaka
Lambang kegemilangan Melaka
Sejarah asal-usul nama Melaka
Buku teks hlm.49

29 Petikan berikut menggambarkan keazaman


Parameswara.

Apakah maksud Malakat

Baik tempat ini; sedang pelanduknya lagi


gagah...

A
B
C
D

Apakah keazaman Parameswara ?


A
B
C
D

30

Memajukan Melaka
Mendirikan kerajaan
Membantu penduduk
Memulakan perdagangan
Buku teks hlm.49

B
C
D

Pelabuhan entrepot
Pusat perdagangan yang maju
Tempat perhimpunan segala dagang
Sebuah perkampungan yang aman
Buku teks hlm.50

33

30 Parameswara telah memilih nama Melaka


untuk dijadikan negeri bersempena dengan
A

31

Dialog berikut mungkin berlaku antara dua orang


pedagang Arab.

Senarai berikut berkaitan dengan negeri Melaka.

A
B
C
D

29

Perluasan kuasa
Pembinaan empayar
Buku teks hlm.49

Binatang yang menendang anjing


perburuannya
Pokok Melaka tempat beliau berehat
Perkampungan nelayan
Kuih Melaka yang sedang beliau santap
Buku teks hlm.49

Senarai berikut merupakan kemudahan Pelabuhan


Melaka

Membaiki Kapal

Bekalan air bersih

Tempat penginapan

Mengapakah kemudahan tersebut disediakan?


A
Menaikkan nama Melaka
B
Menambahkan beban kerajaan Melaka
C
Menarik minat pedagang ke Melaka
D
Mengurangkan pendapatan kerajaan Melaka

31 Apakah keistimewaan pokok Amalaka


berikut ?
Pokok Melaka dalam
bahasa Sanskrit dikenali
sebagai Amalaka
I
II
III
IV

Buahnya mempunyai kuasa ajaib


Merupakan kediaman Tuhan agama
Pokok pertama yang tumbuh di Temasik
Pokok yang boleh mengubati penyakit

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
Buku teks hlm.50

Buku teks hlm.50


34

Rajah di bawah menunjukkan perubahan


kemajuan yang berlaku di Melaka.

Akhir abad ke
14

Akhir abad ke
15

Perkampungan
nelayan

Pelabuhan
entrepot

Mengapakah perubahan tersebut berlaku ?


A
Kekayaan hasil bumi
B
Peningkatan penduduk
C
Kebijaksanaan pemimpin

35

Sokongan kerajaan China


Buku teks hlm.50

A
B
C
D

Pernyataan berikut menerangkan usaha


Parameswara membangunkan pelabuhan
Melaka.

Buku teks hlm.50


39

Parameswara banyak menggunakan


pengalamannya
semasa
mentadbir
pelabuhan
di
Palembang
untuk
memajukan Melaka.

Dialog berikut mungkin berlaku pada awal


kurun ke-15.
Parameswara :

Pembesar :

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

37

Senarai berikut berkaitan dengan sejarah Melaka.

Malakat

Mulaqah

40

Menjalankan perintah raja


Menasihati Sultan Melaka
Membawa alat kebesaran
Membuat dasar kerajaan
Buku teks hlm.50

Rajah di bawah merujuk kepada golongan yang


dilantik oleh Parameswara dalam usaha
membangunkan Melaka.

Senarai tersebut memberikan implikasi Melaka


sebagai

Apakah X ?

A
B
C
D

A
B
C
D

tempat kediaman
pusat pentadbiran
pusat perdagangan
tempat persinggahan
Buku teks hlm.50

Apakah kesimpulan yang boleh di buat mengenai


Melaka berdasarkan senarai berikut ?

Malakat

Mulaqah

Ampun Tuanku, apakah

Apakah tugas 40 orang bentara tersebut ?

Buku teks hlm.50


36

Beta akan melantik 40


orang bentara.

Usaha tersebut ialah menyediakan


I
penginapan
II
bebas cukai
III
tukaran mata wang
IV
tempat membaiki kapal
A
B
C
D

Jati diri
Berdikari
Kerajinan
Berhemah

Bertanggungjawab dalam hal


ehwal balairung seri

Bentara
Juak-juak
Pembesar
Biduanda
Buku teks hlm.50

41

Rajah berikut menerangkan kemudahan yang


disediakan oleh Parameswara di pelabuhan Melaka.

Kemudahan di Pelabuhan
A
B
C
D

38

Pusat perdagangan yang luas


Pusat penyebaran agama Islam
Tempat pertemuan para pedagang
Tempat pertemuan angin monsun
Buku teks hlm.50

Tempat
membaiki
kapal

Perkara berikut berkaitan langkah Parameswara


membangunkan Melaka.

Melantik pembesar yang cekap

Mendapatkan bantuan Orang Laut

Apakah ciri kepimpinan yang dimiliki oleh


Parameswara dalam membangunkan Melaka ?

Bekalan air
bersih dan
makanan

Tempat
penginapan

Apakah X ?
A
B
C
D

Tenaga kerja
Pinjaman kewangan
Pegawai mengutip cukai
Tempat memperbaharui lesen

Buku teks hlm.50


42

Majapahit
Bagaimanakah Parameswara menangani
ancaman tersebut ?
A
Bernaung di bawah China
B
Bekerjasama dengan Srivijaya
C
Mengukuhkan pertahanan Melaka
D
Mengadakan hubungan diplomatik
Buku teks hlm.51

Senarai berikut merupakan gelaran yang diberi


kepada pembesar yang membantu
Parameswara menjalankan pemerintahan.

Juak-juak

Budak kundang

Budak raja

46

Gelaran tersebut merujuk kepada...


A
B
C
D

Apakah tindakan Parameswara seterusnya?


I
Mendapatkan bantuan Orang Laut
II
Memantapkan strategi peperangan
III
Melantik Laksamana dan Syahbandar
IV
Menjalinkan hubungan diplomatik
dengan China
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Buku teks hlm.51

Laksamana
Temenggung
Bendahara
Biduanda
Buku teks hlm.50

43

Jawatan berikut telah dilantik oleh Parameswara


untuk melicinkan sistem pemerintahan di Melaka.
Jawatan

Tugas

Biduanda
kecil

47

Apakah tugas X ?
A
Mengutip hasil cukai
B
Mentadbir kawasan pegangan
C
Mengetuai angkatan perang
D
Membawa alat kebesaran
Buku teks hlm.50
44

Tempat membaiki

kapal

Bekalan air bersih

Melaka

Menunjukkan kecekapan memerintah


Menarik kedatangan pedagang asing
Menambahkan pendapatan negara
Membuka peluang pekerjaan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
Buku teks hlm.51

48

Tahun

Peristiwa

1404

Laksamana Yin Ching


melawat Melaka

1405 dan
1409

Laksamana Cheng Ho
melawat Melaka

Buku teks hlm.50


45

Rajah di bawah menunjukkan ancaman luar


terhadap Melaka.
Siam
Melaka

Siam

Apakah kesan daripada hubungan tersebut


terhadap Melaka ?
I
Keselamatan negeri
II
Kepelbagaian ekonomi
III
Kerjasama negeri jajahan
IV
Pengiktirafan kedaulatan

Mengapakah baginda berbuat demikian ?


A
B
C
D

Rajah di bawah menunjukkan hubungan


diplomatik Melaka semasa pemerintahan
Parameswara.

Hubungan
diplomatik

Parameswara telah menyediakan pelbagai


kemudahan berikut di pelabuhan Melaka.

Parameswara menyedari bahawa keselamatan


amat penting bagi menjamin keamanan dan
kemakmuran Melaka.

Jadual di bawah merujuk kapada lawatan


pembesar China ke Melaka.

Apakah kesan lawatan tersebut ?


A
B
C
D

49

52

Melaka hilang kedaulatan


Pedagang China membayar ufti
Majapahit mengiktiraf kerajaan Melaka
Melaka selamat daripada ancaman Siam
A
B
C
D
D

Buku teks hlm.51


Jadual menunjukkan hubungan diplomatik
antara kerajaan Melaka dengan China.
Tahun

Peristiwa

Apakah kepentingan hubungan tersebut


kepada Melaka ?
Kekayaan warisan
Keselamatan kerajaan
Peningkatan ekonomi
Pertembungan budaya
Buku teks hlm.51

Majapahit

Meminta bantuan Orang Laut


Menggunakan askar upahan dari Jawa
Menjalinkan hubungan diplomatik
dengan China
Membina kubu pertahanan sepanjang
perairan Melaka

Kuasa berikut memberi ancaman kepada


kerajaan Melaka.

Siam

Majapahit

Bagaimanakah Parameswara menangani


ancaman tersebut ?
A
B
C
D

Dialog berikut mungkin berlaku antara


Maharaja China dengan Laksamana
negara China, Cheng Ho.
Maharaja China: Beta mengurniakan
payung kuning, cap
mohor, dan

54

Menghantar bunga emas


Membina kubu pertahanan
Menjalin hubungan dengan China
Membentuktentera laut yang kuat
Buku teks hlm.51

Laksamana China berikut telah mengadakan


lawatan ke Melaka pada awal
abad ke-15.

sepersalinan pakaian

Laksamana Yin Ching

kepada Paduka Sultan

Laksamana Cheng Ho

Apakah implikasidaripada hasil lawatan


tersebut terhadap Melaka ?
A
Menjadi naungan China
B
Menamatkan konflik politik
C
Meningkatkan hasil cukai
D
Menarik kedatangan pedagang asing
Buku teks hlm.51

Apakah maksud pengurniaan hadiah tersebut


A
Tanda pengiktirafan
B
Tanda persahabatan
C
Tanda negeri naungan
D
Perhubungan perdagangan
Buku teks hlm.51
51

Siam

Buku teks hlm.51

53

50

Laksamana Yin
Ching mengadakan
lawatan ke Melaka

1404

A
B
C
D

Apakah langkah yang diambil oleh Parameswara


untuk menghadapi ancaman berikut ?

Mengapakah Melaka menghantar ufti tahunan ke


Siam ?
I
II
III
IV

Mendapatkan bantuan
Mengeratkan hubungan
Mendapatkan pengiktirafan
Mengelakkan ancaman

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

55

Kerajaan China telah mengurniakan


bahan-bahan berikut kepada kerajaan
Melaka.

Payung kuning

Cap mohor

Sepersalinan pakaian
Mengapakah kerajaan China berbuat demikian ?

Buku teks hlm.51

A
B
C
D

Lambang pengiktirafan
Simbol persahabatan
Hargai perhubungan
Imej kebanggaan
Buku teks hlm.51

56

Apakah persamaan kerajaan-kerajaan berikut ?

A
B
C
D

57

Siam

Majapahit

Merupakan ancaman kepada Melaka


membantu ketenteraan Melaka
Menerima perlindungan China
Menghantarufti ke Melaka
Buku teks hlm.51

Orang Laut memainkan peranan penting


untuk menjaga keamanan Melaka.
Parameswara mendapatkan bantuan
Orang Laut untuk mengawal
keselamatan perairan Melaka
Apakah nilai yang ditunjukkan oleh Orang
Laut kepada pemerintah Melaka ?
A
Kesetiaan
B
Gigih berusaha
C
Tanggungjawab
D
Semangat berjuang
Buku teks hlm.52

58

58 Apakah peranan orang Melayu dalam


pembangunan Melaka ?
A
Membekalkan hasil laut
B
Membekalkan hasil hutan
C
Menjadi ketua-ketua masyarakat
D
Menjaga keamanan negeri
Buku teks hlm.52

59

Jadual di bawah berkaitan dengan langkah yang


diambil oleh Parameswara.

Menyusun
pentadbiran

Meminta
perlindungan
dari China

Menjalin
hubungan

Parameswara

Apakah tujuan langkah tersebut diambil ?


A
Memajukan Melaka
B
Mendirikan kerajaan
C
Meluaskan pengaruh Melaka
D
Mengukuhkan pertahanan Melaka
Buku teks hlm.51
60

60 Berdasarkan pernyataan dibawah, apakah nilai


yang dapat ditonjolkan?
Parameswara
merupakan
seorang
pemerintah yang bijak mengatur strategi
pembangunan
Melaka
bersama-sama
rakyat Melaka.

Sifat kepimpinan, keyakinan dan


kegigihan Parameswara bersama-sama
rakyat Melaka membangunkan Melaka
Keprihatinan Parameswara terhadap hal
ehwal luarnegara berjaya menjadikan
Melaka sebuah empayar yang besar
Kebijaksanaan Parameswara
menyelesaikan masalah rakyat dan
pedagang menunjukkan beliau seorang
pemimpin yang berwawasan.
Parameswara merupakan pemerintah
yang berkarisma dan berparadigma.
Buku teks hlm.52