Anda di halaman 1dari 50

Kita tidak dilahirkan

terus
BERJAYA
BAHAGI PANDA MENAN
A
I
G
Kita juga tidak dilahirkan
terus
GAGAL MENDERIT KECEW KALAH
A
A
Tetapi kita berpotensi untuk
menjadi apa yang kita
inginkan

Manusia diberikan kebebasan


memilih, merancang dan
mengambil tindakan terhadap
kehidupannya.

Kasih
Sayang
Difahami
Diterima
Dihormat
iDibantu
Keselesaan

Dibenci
Dihakim
iDitolak
Dihina
Disakit
iDipergunaka
n

Kunci kejayaan dalam


perhubungan manusia
ialah untuk melayan
manusia yang memerlukan
idea dan perasaan yang
perlu dihormati walaupun
kita tidak bersetuju
dengan mereka.

CINTA ATAU BENCI.


Jika anda MEMBENCI seseorang,
ini akan MENYAKITKAN anda
lebih daripada orang yang
anda BENCI.
Jika anda MENYINTAI
seseorang, ini akan
MENSEJAHTERAKAN diri
anda lebih daripada orang
yang anda CINTAI.

Rasa benci kita akan


meningkatan tahap
stres yang tinggi dalam
diri, yang tidak diiktiraf
oleh masyarakat dan
mengakibatkan
tingkahlaku anti sosial
atau kesakitan psikotik.

TIDAK SELALUNYA MUDAH :

Untuk meminta maaf dan melupakan


untuk memulakan semula
untuk mengakui kesilapan
untuk mendapat nasihat
untuk tidak mementingkan diri
untuk terus mencuba
untuk berfikir dahulu baru bertindak
untuk menerima kritikan
untuk merasai apa yang orang lain rasa

TETAPI
IANYA
BERBALOI.

BERILMU
CINTA ILMU

CIRI UNGGUL

CIRI
INDIVIDU
BERJAYA

SYUKUR
TAWAKAL

BERIMAN
BERTAKWA

PERCAYA
DIRI

POSITIF

AMANAH

SOPAN

KPETETIF

TANGKUH

AZAM

KEMAS
CERIA

TERATUR

KOM +ve

KSAMA

PERSONALITI
UNGGUL

WAWASAN
BELAJAR

CEKAL

RANCANG
BERWATAK

NASIHAT

MASA

AMAL
UGAMA

TELITI

TEGUR

RIANG

MANUSIA MEMERLUKAN
ANTARA SATU SAMA LAIN.
KEPERLUAN:
Kesempurnaan
Kendiri
Penghargaan
Kendiri
Kasih Sayang
Keselamatan
Keperluan
Psiologi

Manusia
memerlukan
jenis
keperluan yang
berbeza dan
tahap sumber
yang berbeza
untuk membina
dan mengukuhkan hubungan kemanusiaan

KEPERLUAN:
Kesempurnaan
Kendiri
Penghargaan
Kendiri
Kasih Sayang
Keselamatan
Keperluan
Psiologi

Maafkanlah !

Saya
Sayatidak
tidakakan
akan
maafkan
maafkan apa
apayang
yang
telah
telah awak
awaklakukan
lakukan
terhadap
terhadapsaya
saya
Apa
Apayang
yangawak
awaklakukan
lakukan
terhadap
saya,
terhadap saya,amat
amat
menyakitkan,
tapi
saya
menyakitkan, tapi sayamahu
mahu
terus
berkawan
dengan
awak.
terus berkawan dengan awak.
Oleh
Olehitu
itusaya
sayamaafkan
maafkanawak.
awak.

Marah,
Marah, benci
bencidan
dandendam
dendam
akan
memakan
hati
akan memakan hatidan
dan
perasaan
kita,
ianya
akan
perasaan kita, ianya akan
mengelakkan
mengelakkankita
kitadari
dari
bertingkahlaku
yang
diterima
bertingkahlaku yang diterima
umum
umummasyarakat.
masyarakat.

Kemaafan
Kemaafanyang
yangkita
kitaberikan
berikanakan
akan
menjadikan
em
osi
lebih
stabil,
menjadikan emosi lebih stabil,
mengwujudkan
mengwujudkanperhubungan
perhubungan
yang
menyeronokkan
yang menyeronokkandan
danhidup
hidup
lebih
bermakna
dan
diterima.
lebih bermakna dan diterima.
Kemaafan
Kemaafanmembebaskan
membebaskankita
kita
dari
pengaruh
tingkahlaku
orang
dari pengaruh tingkahlaku orang
yang
yangmenyakiti
menyakitihati
hatikita.
kita.

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Yakin Diri
(sikap saya boleh)

Saya boleh
Saya mahu
Saya buat
Saya laksanakan
Sekarang
Masa depan
gemilang
Mengawal dan
terkawal

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Hormat
DIRI

Sayang diri sendiri


Tidak melakukan
mungkar kepada diri
Kenali potensi diri
Memanfaatkan
potensi diri
Rasa hormat
terhadap diri dan
persekitaran

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Sentiasa
Berusaha
Memajukan
Diri

Ada matlamat
(SMART)
Laksanakan
Penilaian pencapaian
Plan tindakan
Ada rangkaian kerja
Sumbangan sosial
Peningkatan ilmu
Peningkatan sahsiah

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Perasaan
Keharmonian
dan Kedamaian
Dalam Diri

Ceria
Harmoni
Aman
Damai
Tenteram
Terkawal emosi
Stress terkawal
Tawakal

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Hubungan
Interpersonal
Yang Baik

Berkemahiran
komunikasi
Asertif
Bermaklumat
Beradab
Sentiasa ceria
Berkesan

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Menerima
Tanggungjawab
Kehidupan

Tahu matlamat hidup


Menerima
tanggungjawab
sepenuhnya
Berusaha
Tekun
Iltizam
Ihsan
Istiqamah

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Sabar
Menghadapi
Kekeciwaan

Sabar
Terima kegagalan
secara positif
Rasional
Baiki diri
Temui pakar
Bersedia
memperbaiki

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Tegas

Bercakap apa yang


difikirkan
Tidak menyinggong
perasaan orang lain
Cakap apa yang buat
Buat apa yang cakap
Konsisten
Adil

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Ramah

Senyum
Ceria
Mesra
Sopan
Jenaka
Kawal emosi
Bercakap benar

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Sanggup
Mengambil
Resiko Yang
Terhitung

Berani
Berusaha
Berfikiran terbuka dan
rasional
Tahu akibat
Bersedia
menanggung akibat
Membayangkan
kejayaan

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Penyayang
dan
Mudah
Disayangi

Menyangi orang lain


Menyukai manusia
dan makhluk
Menyukai
Disukai
Mesra
Berjenaka
Toleransi

AGA

Ciri-Ciri Harga Diri Positif.

Terarah
Kendiri
(Berdikari)

Bermotivasi tinggi
Pengurusan berkesan
Komunikasi berkesan
Keputusan tepat dan
cekap
Memahami tugas
Tugas dengan ilmu
dan berkemahiran

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

SIKAP
MENTAL
YANG
POSITIF

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

SIHAT
TUBUH
BADAN

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

H
A
R
M
O
N
I

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

BEBAS
DARI
RASA
TAKUT

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

HARAP
KAYA

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

UPAYA
IMAN

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

KONGSI
KAYA

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

CINTA
KERJA

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

FIKIRAN
BUKA

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

10

DISIPLIN
DIRI

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

11

UPAYA
FAHAM
ORANG
LAIN

12 KEKAYAAN
AGONG - Napoleon Hill

12

SELAMAT
EKONOMI

AGA

The winners vs losers


The winner is part of the answer;
The loser is a always a part of the problem.
The winner always has a plan;
The loser always has an excuse.
The winner says let me do it for you;
The losser say thats not my jobs.
The winner sees an answer in every problem;
The losser sees a problem in every answer.
The winner sees a green near every sandtrap;
The losses sees a sandtrap near every green.
The winner say it may be difficult but its possible;
The losser says its may be possible, but its difficult.

PERSONALITI
MENANG vs KALAH

MENYATAKAN
KOMITMEN

HANYA
MEMBUAT
JANJI

PERSONALITI
MENANG vs KALAH

MENGAMBIL
PELUANG

MENCARI
ALASAN/
JALAN
KELUAR

PERSONALITI
MENANG vs KALAH

HADAPI
MASALAH

MENGELAK
DARI
MASALAH

PERSONALITI
MENANG vs KALAH
BEKERJA
MELEBIHI
MASA
YANG
DITETAPKAN

BEKERJA
IKUT
MASA

PERSONALITI
MENANG vs KALAH

MENYUDAHKAN
KERJA
DENGAN
KUALITI

MENYELESAIKAN
KERJA
TANPA
KUALITI

PERSONALITI
MENANG vs KALAH

MENGENALI
RAMAI
ORANG
UTAMA

BERKAWAN
DENGAN
KUMPULAN /
KELOMPOK
KECIL

PERSONALITI
MENANG vs KALAH
TIDAK
TAKUT
KALAH/
GAGAL/
KECIWA.

GENTAR
MENGHADAPI
KEKALAHAN

PERSONALITI
MENANG vs KALAH
SAYA BAGUS,
DAN SAYA
BERSEDIA
MENINGKATKAN
LAGI

SAYA
TAK
SEBURUK
KEBANYAKAN
ORANG

PERSONALITI
MENANG vs KALAH
BERSEDIA
MEMINTA
MAAF DAN
TIDAK
MELAKUKANNYA
LAGI

TIDAK MINTA
MAAF
DAN
MELAKUKANNYA
LAGI

PERSONALITI
MENANG vs KALAH
BERERJA
KERAS
TETAPI
MEMPUNYAI
PEBIH MASA

TIDAK
BEKERJA
KERAS
TAPI
TAK
CUKUP
MASA

PERSONALITI
MENANG vs KALAH

KEGAGALAN
SEBAGAI
BATU
LONCATAN

KECEWA
DAN
SUKAR
BANGUN
DARI
GAGAL