Anda di halaman 1dari 14

Sistem Memproses Maklumat

Pakar psikologi menggunakan perkataan


ingatan bagi menunjukkan kepelbagaian
proses dan struktur yang melibatkan
penyimpanan dan penggunaan maklumat
daripada beberapa pengalaman. Terdapat
lebih daripada 50 model mengenainya (Craik,
1980; Horton dan Mills, 1984; Tulving dan
Donaldson, 1972).

Salah satu daripadanya


ialah sistem
memproses maklumat
yang mempunyai tiga
urutan, iaitu
penerimaan,
penyimpanan, dan
penggunaan.

Mengapa anda selalu


lupa
?? masalah lupa
Adakah

merungsingkan anda?
Hasil kajian telah
menunjukkan 80% dari
apa yang kita baca hari
ini akan lupa hanya
dalam masa 24 jam.
Jangan cari alasan.

Mengapa anda selalu


lupa
??
Hafal hanya kata kunci keseluruhan ayat.

Pecahkan kepada beberapa kumpulan kecil.


Sering membuat imbasan.
Gunakan teknik-teknik ingatan.
Elakkan dari tidur petang.
Ajarkannya kepada orang lain.

Kepentingan membuat
imbasan

Untuk menjadi seorang pelajar yang efektif, anda


perlu melihat seimbas apa yang telah anda baca
dari semasa ke semasa secara sistematik.
Petua dibawah boleh digunakan dan terbukti
berkesan: .
Imbas 5 minit apa yang dibaca selepas 24 jam.
Imbas 5 minit lagi selepas 1 minggu.
Imbas 5 minit setiap 2 minggu.
Imbas 5 - 10 minit dimusim peperiksaan

Arus daya ingatan tanpa ,mengulangkaji


Peratusan Daya Ingatan
100%

Pertalian
Pertalianantara
antara
peratusan
peratusan daya
dayaingatan
ingatan
dengan
denganjangka
jangkamasa
masa

75%
50%
25%

30
Minit

1 Jam

12
Jam

1 Hari

Jangka masa

10
hari

1
Bulan

BAGAIMANA MENGEKALKAN DAYA INGATAN

Proses Ulangkaji
100 %

24 Jam

1 Minggu 1 Bulan

6 bulan

75 %

Ingatan
Jangka
panjang

20 %
I Hari

Masa

Arus daya ingatan mengulang kaji berulang kali

Peratusan Daya Ingatan


100%

Mengulang
Mengulangkaji
kajisecara
secara
berulang
berulangkali
kalidan
dan
menggunakan
menggunakanpelbagai
pelbagai
teknik
teknik

75%
50%
25%

30
Minit

1 Jam

12
Jam

1 Hari

Jangka masa

10
hari

1
Bulan

Punca-punca gagal
mengingat

Pelajar tidak mempunyai nota yang sistematik dan


kurang menarik
Tidak memberikan perhatian pengajaran guru
Tidak minat matapelajaran tertentu walaupun ianya
penting
Tidak mempunyai persediaan mental ada gangguan
yang menyebabkan beralih tumpuan
Memahami sedikit sahaja apa yang diajar oleh guru
Bertangguh untuk bertanya apabila kurang faham
Sikap bertangguh ini akan bertambah dan menjadi
beban kepada tajuk-tajuk yang akan datang
Penangguh Adalah Pencuri Masa -Pepatah Klasik

Daya Ingatan :
Lima Faktor mengingat semula
1. Permulaan

Minda cenderung untuk mengingat kembali fakta


selepas belajar -semak dan ulangkaji cepat

Daya ingatan terhadap fakta/isi akanmenurun


dengan pantas dalam masa 24 jam Ulangkaji
selalu

Manusia lebih cenderung mengingat perkara yang


luara biasa - jadikan pembelajaran lebih
menyeronokkan

Ingatan menjadi berkesan sekiranya dikaitkan


dengan analogi, mnemonic atau kata kunci

Minda juga cenderung mengingat saesuatu perkara


diakhiran sesi pembelajaran. Oleh itu imbas seluruh
fakta dikhir sesi.

2. Ulangkaji
3. Luar biasa
4. Berkait
5. Akhiran

KEMAHIRAN MENGINGAT
Isu pelajar berkaitan ingatan
dan lupaan

Saya sudah membaca berulangkali tajuk yang saya


jangka keluar dan apabila skrip soalan peperiksaan
saya buka ia sangat mengembirakan saya 5 minit
selepas itu apa yang saya baca dan hafal, semuanya
hilang seolah-0lah saya tidak pernah membacanya,
saya panik dan gelabah, apa sebabnya pun saya tidak
tahu

(Curahan rasa Razif calon SPM 2002)

KEMAHIRAN MENGINGAT
Menghafal isi yang ingin diingat.
Menyusun isi dengan betul.
Menentukan isi yang mahu diingat.
Menguji kemampuan ingatan dengan ,
menyoal, menjawab.
Melakukan ulangkaji yang kerap.

Mengingat adalah proses yang dilakukan


berulang-ulang tanpa jemu. Proses ini akan
melekatkan maklumat pada sel-sel otak. Ini kerana
maklumat yang diterima tidak diulang semula akan
hilang dalam masa 24 jam

ACTIVE LEARNING
It has been said that on average we remember

20% of what we read


30% of what we hear
40% of what we see
50% of what we say
60% of what we do
90% of what we see, hear, say and do
(Source - Accelerated Learning for the 21st Century
by Colin Rose and Malcolm J. Nicholl)