Anda di halaman 1dari 1

1.

Berikan 3 contoh kaedah yang boleh digunakan oleh guru pemulihan dalam
matematik sosial?
-simulasi
-main peranan
-tunjuk cara
2. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga tahun 2002, Matematik bermaksud ilmu
hisab. Matematik sosial mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan
bermasyarakat. Jelaskan fungsi-fungsi matematik sosial.
-membolehkan sesebuah masyarakat menjalankan proses jual beli secara lebih
terancang.
-membolehkan manusia mengurus kehidupan dengan lebih baik dengan adanya
pengetahuan berkaitan dengan masa dan waktu.
-untuk membolehkan manusia mengira umur, hari, bulan dan tahun.
Membolehkan manusia menentukan jangka masa untuk melakukan sesuatu.

Anda mungkin juga menyukai