Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN SENI VISUAL (KESELURUHAN)

2015
2014
2013
Jum A+:
1
0
0
Jum. A:
6
1
0
Jum. A-:
4
1
1
Jum. B+:
12
13
1
Jum. B:
11
11
10
Jum. C+:
4
2
11
Jum. C:
1
2
2
Jum. D:
0
0
1
Jum. E:
0
0
0
Jum.G:
0
0
0
TH:
2
1
1
JUMLAH:
41
31
27
GPMP
BEZA

3.08
-0.52

3.6
-0.98

4.58
0.5

P
2012
0
0
1
4
11
8
0
0
0
0
1
25
4.08
-

ULASAN KETUA PANITIA:


1. Kerja kursus pelajar di tahap cemerlang.Markah minimum kerja kursus diberikan 86%
2. Guru yang tegas semasa membantu menyiapkan kerja kursus.
3. Pihak sekolah menyediakan semua bahan untuk menyediakan kerja kursus.
4. Latihan latih tubi soalan objektif diberikan bermula bln 6. Buku latihan disediakan oleh sekolah.
5. Dibantu oleh 4 pelajar 5A1 yang memperolehi gred A
6. Latihan intensif cara-cara mewarna dengan betul untuk menjawab kertas 2

DISAHKAN OLEH,

( SAYUTI MOHAMAD
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual.

Jum A+:
Jum. A:
Jum. A-:
Jum. B+:
Jum. B:
Jum. C+:
Jum. C:
Jum. D:
Jum. E:
Jum.G:
TH:
JUMLAH HADIR:
JUMLAH
GPMP
BEZA
GURU MENGAJAR

PENDIDIKAN SENI VISUAL (KELAS)


5A1
5A2
5B
5C
Jum A+:
1
0
0
0
Jum. A:
3
0
2
1
Jum. A-:
0
0
3
1
Jum. B+:
0
0
6
6
Jum. B:
0
0
5
6
Jum. C+:
0
0
0
4
Jum. C:
0
0
0
1
Jum. D:
0
0
0
0
Jum. E:
0
0
0
0
Jum.G:
0
0
0
0
TH:
0
0
0
2
JUMLAH HADIR:
4
0
16
19
JUMLAH
4
0
16
21
GPMP
0.75
2.88
3.74
BEZA
-2.33
-0.20
0.66
GURU MENGAJAR
-

TOTAL
1
6
4
12
11
4
1
0
0
0
2
39
41
3.08
-