Anda di halaman 1dari 2

Hari :_______________

Tarikh : _______________

Kata Kerja
Arahan : Isi tempat kosong dengan kata kerja yang
betul.
mencuci
mengunting

membaca
mengecat

mendengar
menjerit

1. Pak Abu sedang ______________________


rambut Asraf.
2. Ayah _______________ surat khabar sambil
minum air teh.

3. Kakak gemar

_______________ radio sambil

makan.
4. Kassim

__________________

pintu

pagar

sebelum ke pejabat.
5.

Ita

sedang _____________ pinggan -

mangkuk di dapur.
Murid menguasai (
Hari :_______________

)
Tarikh : _______________

Kata Kerja
Arahan : Isi tempat kosong dengan kata kerja yang
betul.
mencuci
mengunting

membaca
mengecat

mendengar
menjerit

1. Pak Abu sedang ______________________


rambut Asraf.
2. Ayah _______________ surat khabar sambil
minum air teh.

3. Kakak gemar

_______________ radio sambil

makan.
4. Kassim

__________________

pintu

pagar

sebelum ke pejabat.
5.

Ita

sedang _____________ pinggan -

mangkuk di dapur.
Murid menguasai (