Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah:
1.

Nama Guru

2.

Judul

4.

Tarikh Pembentangan

6.

Tempat Pembentangan

7.

Sinopsis

Kod Sekolah:
CIK. SITI HARAIN BINTI MD.SISUT
KUASA BERFIKIR KREATIFTeknik Menyelesaikan Masalah
Secara Kreatif
-

3. Bidang: PENDIDIKAN
5. Masa: 21-23/01/2016

Buku ini menceritakan kemahiran menyelesaikan masalah secara kreatif dalam bidang
pendidikan mahupun kehidupan seharian. Kemahiran menyelesaikan masalah ialah salah satu
faktor utama yang menentukan kejayaan mahupun kegagalan individu. Menghadapi pelbagai
dorongan dan masalah yang dialami individu dapat ditangani secara kreatif dan berfikir diluar
norma kebiasaan.
8.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


1. Supaya memiliki pemikiran yang kritis agar berbeza dengan pemikiran rakan-rakan
2. Dapat membantu pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif
3. Berkebolehan aplikasi pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru dan
berlainan
4. Mendidik diri dari segi kebolehan mengenalpasti dan menganalisis masalah dalam situasi
yang sukar dan kabur, serta membuat penilaian
5. Membantu meningkatkan kebolehan, mengembang dan membaiki kemahiran berfikir.

9.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


1. Mencari idea-idea baru dalam aplikasi PdP secara kreatif.
2. Membantu guru dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif.
3. Membantu guru menjadi seorang yang kreatif dalam PdP seterusnya menggalakkan
minat pelajar.
4. Memberi fokus kepada usaha mahu mengubah idea yang ada pada masa ini. Tujuan
utama ialah untuk membawa perubahan.

Disediakan oleh,
........................................................
( CIK.SITI HARAIN BINTI MD SISUT
B MUHAMMAD )

Disahkan oleh,

........................................................
(TN.HJ. AHMAD SAARI