Anda di halaman 1dari 3

ISI KANDUNGAN FAIL PBPPP

ISI KANDUNGAN FAIL PBPPP


1. SURAT ARAHAN PELAKSANAAN PBPPP DARIPADA KSU
2. JAWATANKUASA PBPPP (CETAKAN DARI E-PRESTASI)
3. SMA DAERAH BATANG PADANG (SABK)
4. SENARAI JAWATANKUASA PBPPP YANG TELAH DISAHKAN OLEH PENGERUSI
5. SURAT PANGGILAN MESYUARAT
6. MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBPPP
7. SURAT PANGGILAN TAKLIMAT PBPPP
8. REKOD KEHADIRAN TAKLIMAT PBPPP
9. TINDAKAN SUSULAN KEPADA WARGA ORGANISASI YANG TIDAK
MENGHADIRI TAKLIMAT
10.RUMUSAN TAKLIMAT PBPPP & SENARAI KEHADIRAN
11.SALINAN BORANG PEMANTAUAN TAKLIMAT PBPPP OLEH
BAHAGIAN/JPN/PPD
12.SALINAN BORANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBPPP OLEH
BAHAGIAN/JPN/PPD
13.SENARAI PYD DAN PP YANG DICETAK DARIPADA E-PRESTASI
14.SENARAI PYD DAN PEGAWAI PENILAI PP DISAHKAN OLEH PENGERUSI

ISI KANDUNGAN FAIL PBPPP


15.JADUAL PENYEDIAAN JADUAL/PERANCANGAN PENJAJARAN MASA PENILAIAN
OLEH PP KEPADA PYD
16.SURAT PANGGILAN MESYUARAT JAWATANKUASA PBPPP BAGI PELARASAN
MARKAH AKHIR PYD
17.MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBPPP PELARASAN MARKAH AKHIR
PYD
18.BAHAN PBPPP- INSTRUMEN PBPPP
19.PANDUAN PEMANTAUAN
20.PANDUAN PENGGUNA
21.E-PRESTASI-PERTUKARAN GURU
22.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN
(SEBELUM PENILAIAN)
23.SENARAI SEMAK PEGAWAI PENILAI
24.TAKWIM PELAKSANAAN PENILAIAN
25.BORANG KEHADIRAN PESERTA TOT
26.BORANG LAPORAN TAKLIMAT TOT
27.BORANG A PEMANTAUAN TAKLIMAT PBPPP
28.KOMPONEN KEBERHASILAN
29.BORANG B BORANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN

ISI KANDUNGAN FAIL PBPPP

30.SENARAI SEMAK FAIL PENGURUSAN PBPPP