Anda di halaman 1dari 7

SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG

BANDAR TEKNOLOGI KAJANG,


43500 SEMENYIH SELANGOR

PERMOHONAN PROJEK NAIK TARAF KELAS


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
(PPKI)
NEGERI SELANGOR

NAMA SEKOLAH : SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG


DAERAH : HULU LANGAT, SELANGOR
TARIKH DIBUKA : 01 MAC 2012

Kertas Kerja Cadangan Membina dan Mengubahsuai Bangunan


Kelas Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran
SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG

1. LATAR BELAKANG PROJEK


Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) SK Bandar Teknologi Kajang
telah dibuka pada 1 Mac 2012. Pada awal penubuhan, hanya terdapat 2 orang
guru dan 5 orang murid sahaja. Program ini dibuka dengan menggunakan salah
sebuah kelas di sekolah ini iaitu Self Access Learning Class (SAL) yang
dikelolakan oleh Panitia Bahasa Inggeris. Pada ketika itu, kemudahan yang
disediakan hanyalah kelengkapan perabot asas bilik darjah seperti kerusi dan
meja murid. Namun begitu, pada tahun 2013 bilangan murid telah bertambah
seramai 15 orang di mana tiga orang daripada mereka adalah murid yang
berkerusi roda. Oleh yang demikian, guru terpaksa menempatkan dua buah
kelas di dalam satu bilik darjah yang hanya dibahagikan dengan perabot. Selain
itu, program kami juga tidak mempunyai tandas dan bilik air yang sesuai untuk
murid-murid PPKI. Murid terpaksa menggunakan tandas yang agak jauh dan
tinggi dari bilik darjah. Manakala, murid-murid yang berkerusi roda terpaksa
memakai lampin ke sekolah kerana masalah tandas yang tidak bersesuaian.
Seterusnya, kawasan sekolah yang kurang mesra OKU juga menyebabkan
pergerakan dan pelaksanaan aktiviti murid PPKI terbatas. Contohnya, kawasan
sekolah tidak mempunyai rail dan ramp untuk pelajar berkerusi roda. Selain itu,
keadaan kelas PPKI yang sempit dan padat menyebabkan proses pengajaran
dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan baik kerana guru sentiasa perlu
berjaga-jaga

dengan

keselamatan

murid

di

dalam

kelas.

Oleh

itu,

memandangkan Program Pendidikan Khas Integrasi ini adalah program baru dan
belum pernah diiktiraf, maka pihak sekolah berharap agar Jabatan Pendidikan
Negeri Selangor dan Kementerian Pendidikan dapat mempertimbangkan
pelaksanaan membina dan mengubahsuai bangunan kelas pendidikan khas di
sekolah ini.
2

BIODATA SEKOLAH
Nama Sekolah
Kod Sekolah
Daerah
Status
Bil. Guru PPKI
Bil. PPM
Bil. Enrolmen Murid PPKI
Bilik Darjah sedia ada
Sesi
Kawasan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG


BBA 4053
Hulu Langat
Sekolah Kerajaan
2 orang (perempuan)
1 orang
15 orang (10 Lelaki/ 5 Perempuan)
1
1 sesi
Bandar

2. OBJEKTIF PROJEK
Cadangan pelaksanaan projek membina dan mengubahsuai bangunan kelas
pendidikan khas ini adalah penting berdasarkan pertimbangan berikut:
2.1.
2.2.
2.4
2.5

Keadaan bangunan dan kelas pendidikan khas yang sedia ada tidak
sesuai dan tidak kondusif
Kelas sedia ada tidak mempunyai kemudahan asas seperti tandas dan
ruangan yang mencukupi untuk melakukan aktiviti.
Risiko keselamatan adalah tinggi memandangkan ruang kelas yang
sempit dan hanya menggunakan perabot sebagai pembahagi kelas.
Memerlukan banyak masa untuk membantu menguruskan pelajar ke bilik
air kerana kedudukan tandas yang memerlukan pelajar menuruni tangga

3. SKOP DAN KOMPONEN PROJEK DAN ANGGARAN KOS


Cadangan projek pembinaan ini melibatkan pembinaan dan ubahsuai kekal kelas
yang sedia ada seperti berikut:
3.1.

Ubahsuai lantai kelas kepada lantai berjubin dan membina pembahagi


kelas atau partition
3.2. Membina keperluan kemudahan mesra OKU seperti tandas, rramp, railing
dan parkir terutamanya untuk murid berkerusi roda.
3.3. Menukarkan papan kapur di kelas kepada papan putih atas faktor
3.4.

kesihatan dan kesesuaian murid PPKI.


Membina kabin untuk penambahan kelas dan ruang aktiviti.

4. OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARI PROJEK


3

Pelaksanaan projek ini akan dapat memenuhi keperluan seperti berikut:


4.1.
4.2

Mampu menjamin keselamatan guru dan pelajar kerana penambahbaikan


dapat meningkatkan kualiti dan struktur kelas dan keselesaan proses
pengajaran dan pembelajaran
Meningkatkan dan memenuhi kemudahan asas yang diperlukan
terutamanya tandas dan ruang dapur yang disediakan berasingan khas

4.3
4.4
4.5

untuk murid PPKI.


Memenuhi aspirasi Kementerian untuk memberi kemudahan kepada
murid PPKI supaya dapat belajar dalam suasana kondusif dan lengkap
dengan kemudahan asas.
Mampu menjimatkan masa untuk menguruskan pelajar yang masih
memerlukan bantuan untuk mengurus diri semasa menggunakan bilik air.
Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih
kondusif dan sistematik

5 JUSTIFIKASI PROJEK
Rasional penambahbaikan bangunan kelas PPKI ini adalah untuk :
5.3

Membuktikan

5.4

pendidikan golongan pelajar berkeperluan khas.


Sebagai persiapan awal bagi menampung bilangan murid PPKI yang

5.5

bahawa

Kementerian

prihatin

dan

serius

terhadap

semakin bertambah pada masa akan datang.


Meningkatkan kualiti kemudahan dengan mengutamakan keselamatan
dan keselesasan pelajar pendidikan khas. Di samping dapat
meningkatkan sokongan dan kepercayaan ibu bapa terhadap program
pendidikan khas.

6 IMPLIKASI SEKIRANNYA PROJEK TIDAK DILAKSANAKAN


Pelaksanaan projek ini adalah sangat penting dan sekiranya tidak dapat
dilaksanakan, ia akan memberi implikasi seperti :
6.3
6.4
6.5

Aspek keselamatan di kalangan guru dan murid tidak terjamin kerana


keadaan ruang bilik darjah yang sempit dan tidak sesuai.
Suasana pembelajaran kurang selesa dan kurang kondusif kerana kelas
yang kecil dan tanpa kemudahan asas terutama sekali tandas dan dapur.
Memerlukan banyak masa untuk membantu menguruskan murid ke
tandas kerana kedudukan tandas yang memerlukan pelajar menuruni
tangga dan murid sering berkeliaran jika dibiarkan
4

6.6

Mempengaruh minat dan keyakinan ibu bapa atau penjaga untuk


menghantar anak-anak mereka memasuki PPKI kerana kemudahan asas
yang tidak disediakan.

7 LAMPIRAN GAMBAR BERKAITAN PROJEK YANG DICADANGKAN

Keadaan dua buah kelas yang sempit kerana terpaksa dibahagikan dengan perabot.

8 CADANGAN PELAN KELAS PPKI UNTUK PENGUBAHSUAIAN

LALUAN

PETUNJUK :
Ruang Urus Diri

Pintu

Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Ruang guru

PENUTUP
Pihak sekolah berharap agar permohonan menaiktaraf kelas PPKI SKBTK dapat
dipertimbangkan dan mendapat tindakan yang sepatutnya. Hal ini kerana keadaan
kelas yang tidak kondusif memberi impak yang sangat besar dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Selain itu, faktor keselamatan dan keselesaan murid dan guru juga
merupakan antara faktor utama permohonan ini.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

..

(GURU PPKI SKBTK)

(GURU BESAR SKBTK)

Beri Nilai