Anda di halaman 1dari 37

ILMU

DALAM
ISLAM
ILMU DALAM ISLAM

NAMA AHLI KUMPULAN


5
NAMA

NO MATRIK

NURAINAH ARINA BINTI MOHD


RAZIP

AA130980

NURUL ADILAH BINTI MD YUSOF

AA130983

NUR SYAFIQAH BINTI ARIFIN

AA130981

NUR AMIRA NATASHA BINTI ISMAIL

AA130979

BAB 6: ILMU DALAM ISLAM

6.1 PENDAHULUAN

6.2 PENGERTIAN ILMU

6.3 PEMBAHAGIAN ILMU

6.4 KESEPADUAN ILMU /PENDEKATAN


HOLISTIK

6.5 KEPENTINGAN ILMU DALAM KEHIDUPAN

TOKOH-TOKOH ILMUWAN

PENGERTIAN ILMU

PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN

DARI SEGI
BAHASA

DARI SEGI
ISTILAH

dari bahasa Arab yaitu (Alima,


yalamu, ilman) yang berarti
mengerti, memahami benar-benar

Segala pengetahuan atau kebenaran


tentang sesuatu yang datang dari
Allah S.W.T yang diturunkan kepada
Rasul-rasulnya dan alam ciptaannya
termasuk manusia yang memiliki
apek lahiriah dan batiniah.

KEPELBAGAIAN PENGERTIAN
ILMU
ILMU IALAH

memahami dan mengetahui


mengenai objek yang
dihadapinya

himpunan pengetahuan
manusia yag dikumpulkan
melalui proses pengajian dan
pengkajian dapat diterima
oleh umum

proses mengetahui dan


sama juga dengan orang
yang mengetahui dan apa yg
diketahui

digambarkan dengan sesuatu


yang bertentangan dengan
kejahilan

FRANZ ROSENTHAL mengumpulkan 107 DEFINASI ILMU yang


ditemui oleh ilmuan islam sepanjang zamandan ada 12 ketogori
kesemuanya,
Semua definisi tidak dapat memberi pengertian sebenar ilmu
Mahupun menjelaskan sifat2 dan ciri2 umum ilmu

AKTIVITI

KAEDAH
(METHOD)

Pengertian
ilmu

PENGETAHUAN

ISLAM DAN KONSEP ILMU


Rasulullah saw juga menyatakan orang yang mempelajari ilmu,
maka kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad
di medan perjuangan.
Selain pentingnya ilmu, para ulama kita juga memadukan ilmu
dengan amal, fikir dan zikir, akal dan hati. Kondisi tersebut
tampak jelas dalam contoh kehidupan para ulama kita, seperti
Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Bukhari.
Dalam bidang ilmu pengetahuan umum pun, para pemikir Muslim
terdahulu sangat berperan. Contohnya
Al-Khawarizmi, Bapa matematik, atau ilmu hisab misalnya,
dengan gagasan al-jabarnya telah sangat mempengaruhi
perkembangan ilmu matematik

PEMBAHAGIAN ILMU DAN


HUKUM ILMU

JENIS-JENIS ILMU

ILMU SAINS
ILMU SIHIR

tidak termasuk dalam keperluan darurat dan


tidak kelihatan manafaat yang jelas kepada
masyarakat
Contonya:ilmu sastera ,seni bina ,seni
sulaman ,seni foto

Ilmu yang
berhubung
dengan
tuhan(agama)

ILMU

tidak membawa manfaat


malah membawa kepada
keburukan dan kerosakan

PEMBAHAGIAN
ILMU

Contonya ilmu sihir,teori-teori


membawa kerosakan kepada
kehidupan ,pemikiran yang
membawa kerosakan akidah

Berhubung dengan keperluan menyempurnakan


ibadah dan keperluan masyarakat
Contonya:ilmu perubatan,kejuruteraan,mendirikan
bangunan,membuat kain atau pakaian

ILMU TERBAHAGI
KEPADA DUA

ILMU AGAMA

ILMU SAINS

ILMU AGAMA

Kita mempelajari ilmu tentang firman


Allah, sabda rasulullah dan penjelasan
para sahabat tentang maksud ayat alquran dan hadith nabi.

ILMU SAINS

Pengetahuan yang diperoleh melalui


pembelajaran dan pembuktian atau
pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran
umum dari hukum-hukum alam yang terjadi dan
dibuktikan melalui kaedah islam

HUKUM ILMU TERBAHAGI


KEPADA DUA

ILMU FARDHU AIN


kewajipan yang
dituntut ke atas setiap
umat Islam yang baligh
dan berakal supaya
mengetahui dan
mempelajarinya bagi
memenuhi tuntutan
agama.

ILMU FARDHU KIFAYAH


Kewajipan yang
dituntut ke atas seluruh
masyarakat islam.
Sekiranya ada seorang
yang mengetahui ilmu
tersebut maka gugur
dosa ke atas umat Islam

ILMU SYARIAT

DARI SEGI
HUBUNGANNYA
DENGAN SYARIAT

ILMU BUKAN SYARIAT

ILMU
PENYEMPURNAAN
iaitu Ilmu yang
bertujuan untuk
menyempurnakan
lagi ilmu al-Quran
dan Hadith

ILMU SYARIAT

ILMU MUQADDIMAH
iaitu Ilmu yang
berupa alat untuk
memahami al-Quran
dan Sunnah
ILMU USUL iaitu
ilmu yang asas

ILMU FURU iaitu


ilmu yang
diluaskan oleh ilmu
usul

ILMU YANG TERPUJI


sama seperti ilmu
fardhu kifayah.

ILMU YANG TERCELA


ilmu yang boleh
mendatangkan
kemudharatan dan
perpecahan

ILMU BUKAN SYARIAT

ILMU KASBI
Ilmu yang dieperolehi dariapda usaha
iaItu melalui proses pembelajaran.

CARA
MEMPEROLEHI
ILMU
ILMU LADUNNI atau WAHBI
Ilmu pemberian langsung dari Allah
s.w.t melalui Wahyu atau ilham

WAHYU-AL-QURAN DAN HADIS

PANCAINDERA YANG MELIPUTI :

SUMBER
ILMU

1. PENGALAMAN
2. PEMBACAAN
3.EKSPERIMEN
4. PENGLIHATAN (PANCAINDERA)
5. AKAL

FITRAH ATAU INSTINCTIVE


KNOWLEDGE

ILMU AQLI
Ilmu yang diperolehi
melalui pemikiran akal.

DARI SEGI ILMU


ILMU NAQLI
Ilmu yang diperolehi melalui
ayat atau wahyu

PERANAN ILMU DALAM


MEREALISASIKAN TUGAS KHALIFAH
ILMU MANUSIA DAPAT MELAKSANKAN
TANGGUNJAWAB-TANGGUNGJAWAB SEPERTI
BERIKUT:

TANGGUNGJAWAB
TERHADAP ALLAH

TANGGUNGJAWAB
TERHADAP DIRI
SENDIRI

TANGGUNGJAWAB
TERHADAP ALAM

TANGGUNGJAWAB
TERHADAP
KELUARGA ,
MASYARAKAT DAN
NEGARA

KESEPADUAN ILMU

KESEPADUAN ILMU
Kesepaduan ilmu islam bermaksud bahawa isi dan proses keilmuan
dipimpin oleh nilai dan aturan Al-Quran serta sunnah Nabi
Muhammad SAW.

Merupakan ilmu-ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith di


samping adanya integrasi ilmu-ilmu lain ke arah membina komuniti
ummah yang berteraskan aqidah.

Semua ilmu mesti dihubungkan dengan prinsip hidup yang asas


iaitu dengan konsep ketuhanan agar manusia dapat menjalankan
kehidupan sosial yang bermakna.

KONSEP KESEPADUAN ILMU

Konsep ilmu dalam islam adalah menyeluruh tetapi bersepadu.

Keseluruhan konsep ilmu bukan sahaja merangkumi ilmu yang


diturunkan kepada nabi,tetapi juga kepada manusia sama ada
melalui pemahaman wahyu atau pengkajian terhadap alam
semesta,sejarah dan pengalaman manusia.

ILMU DUNIA DAN AKHIRAT


ILMU DUNIA
Menyediakan manusia untuk
berusaha mencari
rezeki,meningkatkan taraf
hidup,memastikan kelangsungan
hidup dikalangan manusia yang
lain

ILMU AKHIRAT
Menyediakan manusia untuk
selamat dan dapat mengharungi
alam akhirat

Kesepaduan ilmu dunia dan ilmu akhirat

TIADA
PECANGGAHAN

Isu-Isu yang timbul berkaitan


dengan cabaran dalam bidang
ilmu dan pendidikan

Isu ilmu fardhu ain dan fardu kifayah

Kesan pengaruh epistemologi Barat

KEPENTINGAN ILMU
DALAM KEHIDUPAN

MAKSUD

Hubungan

KESIMPULAN

Kesimpulannya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ini ditegas
dalam al-Quran dan hadith.

Kata Imam Syafie Ilmu yang sebenar-benarnya ialah ilmu yang mendekatkan
kita kepada Allah. Tidak kiralah ilmu ukhrawi seperti tauhid dan ilmu duniawi
seperti sains dan matematik kerana kedua-dua jenis ini mengajar kita
kewujudan dan kekuasaan Allah yang tiada batas.

Hukum menuntut ilmu dibahagikan kepada dua iaitu ilmu Fardhu Ain dan ilmu
Fardhu Kifayah. Walau bagaimanapun, ilmu yang perlu didalami sebelum yang
lain adalah ilmu Fardhu Ain. Ilmu ini termasuklah tentang solat, berpuasa dan
ia juga merangkumi asas ilmu tauhid dan sifat mahmudah dan mazmumah.

dengan menuntut ilmu kita boleh menjadi insan yang berguna dan mampu
membina kemajuan untuk masyarakat dan negara. Sebagai contoh yang
dilakukan oleh cendekiawan Islam dahulu seperti Ibnu Sina, Ibnu khaldun, Al
khawarizmi