Anda di halaman 1dari 2

11/22/2015

RisikoMinumanBerkarbonatIsuSemasa.comIsuSemasaTerkinidiMalaysia

RisikoMinumanBerkarbonat
Byisusemasa/March14,2012/CommentsOff

Risiko dan bahaya minuman berkarbonat. Sekumpulan penyelidik dari Universiti Harvard menegaskan pengambilan
satugelasminumanberkarbonatsetiapharibolehmemberikesanterhadapseranganjantung.

Kajian terhadap lebih 40,000 lelaki menunjukkan keputusan yang mengejutkan di mana kandungan gula dalam
minumanberkarbonatmeningkatkanrisikoseranganjantungsehingga20peratus,danbolehmenyebabkankematian.
Ketua penyelidik berpendapat pengambilan gula yang berlebihan akan menghasilkan lemak simpanan dan sesetengah
daripadanya tidak baik untuk jantung. Ujian sampel darah yang dibuat pula menunjukkan mereka yang mengambil
minuman bergula berpotensi memiliki protein serta lemak yang tinggi dalam darah dan boleh dikaitkan dengan
http://www.isusemasa.com/risikominumanberkarbonat.html

1/2

11/22/2015

RisikoMinumanBerkarbonatIsuSemasa.comIsuSemasaTerkinidiMalaysia

seranganjantung.Paraskadarkolestrolyangbaikpulaakanmenjadirendah.
Kajiantersebutjugamenunjukkansemakinbanyakminumanmanisyangdiambilseseorang,termasukjusbuahbuahan
diawet yang ditambah gula, ia boleh meningkatkan risiko serangan jantung sama seperti minuman berkarbonat.
Keadaan menjadi lebih buruk apabila seseorang itu mempunyai amalan yang kurang sihat seperti merokok,
pengambilanalkoholdansebagainya.
Penyelidikmembuatkesimpulantersebutselepasmenganalisismaklumatyangdisediakanolehrespondenmelaluisoal
jawabkhassetiapduatahun,daritahun1986sehinggatahun2008.

2015IsuSemasa.comIsuSemasaTerkinidiMalaysia.SitebyTHEMOLITOR

http://www.isusemasa.com/risikominumanberkarbonat.html

2/2