Anda di halaman 1dari 12

BORANG MARKAH KOKURIKULUM (INDIVIDU)

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

TAHUN

JANTINA

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH
GRED

Agihan Markah
50
20
20
10
100

Unit Beruniform

Kelab & Persatuan

PURATA :
JAWATAN BUKAN KOKURIKULUM (Jika ada)_______________________________
WAKIL SEKOLAH (PERINGKAT TERTINGGI - Jika ada)______________________________

BORANG MARKAH KOKURIKULUM (INDIVIDU)


NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

TAHUN

JANTINA

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH
GRED

Agihan Markah
50
20
20
10
100

Unit Beruniform

Kelab & Persatuan

PURATA :
JAWATAN BUKAN KOKURIKULUM (Jika ada)_______________________________
WAKIL SEKOLAH (PERINGKAT TERTINGGI - Jika ada)______________________________

BORANG MARKAH KOKURIKULUM (INDIVIDU)

Sukan & Permainan

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

TAHUN

JANTINA

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH
GRED

Agihan Markah
50
20
20
10
100

Unit Beruniform

PURATA :
JAWATAN BUKAN KOKURIKULUM (Jika ada)_______________________________
WAKIL SEKOLAH (PERINGKAT TERTINGGI - Jika ada)_____________________________

BORANG MARKAH KOKURIKULUM (INDIVIDU)

Sukan & Permainan

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

TAHUN

JANTINA

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH
GRED

Agihan Markah
50
20
20
10
100

Unit Beruniform

PURATA :
JAWATAN BUKAN KOKURIKULUM (Jika ada)_______________________________
WAKIL SEKOLAH (PERINGKAT TERTINGGI - Jika ada)_____________________________

URIKULUM (INDIVIDU)

Kelab & Persatuan

Sukan & Permainan

________________
________________________

URIKULUM (INDIVIDU)

Kelab & Persatuan

________________
________________________

Sukan & Permainan

BORANG MARKAH KOKURIKULUM (KELAS)

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama Murid

UB
Markah

Gred

K&P
Markah
Gred

S&P
Markah
Gred

Agihan markah mengikut gred


Gred
A
B
C
D
E

Markah
80-100
60-79
40-59
20-39
19 KEBAWAH

Analisis bilangan murid mengikut gred


Gred
Unit Beruniform
Kelab Dan Persatuan
Sukan Dan Permainan
Keseluruhan

BORANG MARKAH KOKURIKULUM


UNIT BERUNIFORM:
UNIT BERUNIFORM
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama Murid

Kehadiran
(50)

Penglibatan
(20)

Pencapaian
(20)

Jawatan
(10)

RM

Agihan markah mengikut gred


Jumlah
(100)

Gred
Gred
A
B
C
D
E

Markah
80-100
60-79
40-59
20-39
19 KEBAWAH

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH

Agihan Markah
50
20
20
10
100

BORANG MARKAH KOKURIKULUM


KELAB / PERSATUAN:
KELAB DAN PERSATUAN
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama Murid

Kehadiran
(50)

Penglibatan
(20)

Pencapaian
(20)

Jawatan
(10)

ATUAN

Agihan markah mengikut gred


Jumlah
(100)

Gred
Gred
A
B
C
D
E

Markah
80-100
60-79
40-59
20-39
19 KEBAWAH

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH

Agihan Markah
50
20
20
10
100

BORANG MARKAH KOKURIKULUM


SUKAN DAN PERMAINAN:
SUKAN DAN PERMAINAN
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama Murid

Kehadiran
(50)

Penglibatan
(20)

Pencapaian
(20)

Jawatan
(10)

AINAN

Agihan markah mengikut gred


Jumlah
(100)

Gred
Gred
A
B
C
D
E

Markah
80-100
60-79
40-59
20-39
19 KEBAWAH

Aspek Dinilai
KEHADIRAN
PENGLIBATAN
PENCAPAIAN
JAWATAN DISANDANG
JUMLAH MARKAH

Agihan Markah
50
20
20
10
100