Anda di halaman 1dari 2

Nama: _____________________________________

___________________________

Tarikh:

Arahan: Isikan petak kosong dengan menulis angka secara tertib menaik.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

10.

4.

9.

| Turutan Nombor |

Nama: _____________________________________
___________________________

Tarikh:

Arahan: Isikan petak kosong dengan menulis angka secara tertib menurun.

1.

2.

3.

10.

7.

8.

5.

9.

4.

6.

| Turutan Nombor |