Anda di halaman 1dari 2

Nama: _____________________________________

___________________________

Tarikh:

Arahan: Isikan petak kosong dengan menulis angka secara tertib menaik.

1.

2.

3.

10.

10

10

7.

9.

5.

8.

4.

6.

10

| Turutan Nombor |

Nama: _____________________________________
___________________________

Tarikh:

Arahan: Isikan petak kosong dengan menulis angka secara tertib menurun.

1.

10

2.

3.

10

6.

10

7.

5.

10

9.

10.

10

4.

8.

| Turutan Nombor |