Anda di halaman 1dari 7

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN BILANGAN I, PERDAGANGAN TINGKATAN LIMA, SMK DATUK PETER MOJUNTIN,


(MAC 2014), KERTAS 2
BAHAGIAN A
1. (a) Huraikan tugas-tugas seorang peruncit dalam saluran agihan. (8 markah)
-menjual mengikut permintaan (1m)
-menyediakan pelbagai jenis barang utk pilihan pengguna (1m)
-menjlnkan kerja akhir (1m)
-menyimpan stok dan memperagakan barang (1m)
-menjual secara kredit (1m)
-menyediakan perkhidmatan selepas jjualan (1m)
-terletak berhampiran dengan pelanggan(1m)
-memberi khidmat nasihat (1m)
-memberi maklumat pasaran (1m)
(b) Terangkan bagaimana pemborong dapat membantu pihak-pihak berikut. (12 markah)
i. pengeluar
(6 markah)
-membeli secara pukal dan membayar dgn segera (1m)
-menyampaikan maklumat pasaran terkini (1m)
-melakukan kerja memproses (1m)
-menyediakan gudang (1m)
-mempromosi dan mencari pasaran (1m)
-mengambil alih tanggungan risiko (1m)
ii. peruncit

(6 markah)

-menjual mengikut kuantiti yg diperlukan (1m)


-menyediakan kemudahan kredit (1m)
-menyediakan barang dlm btk lebih mudah dijual. (1m)
-menyediakan kemudahan pengangkutan (1m)
-memberi khidmat dan maklumat nasihat (1m)
-menyediakan kemudahan pergudangan. (1m)
(c) Gambar rajah 2 menunjukkan seorang tukang jahit menyerahkan pakaian yang telah dijahit
kepada seorang pelanggan.
(5 markah)

(i) Namakan jenis saluran agihan yang terlibat dalam situasi itu.
-pengeluarpengguna (1m)
(ii) Terangkan dua sebab saluran tersebut digunakan. (4 markah)
-barang perlukan tempahan khas (1m)
-memerlukan hubungan peribadi (1m)
-barangan lekas rosak (1m)
-barangan diperlukan segera (1m)

2.

(a) Berikan maksud keperluan manusia.


(3 markah)
-perkara yang diperlukan manusia untuk hidup (1m)

-makanan pakaian tempat tinggal (1m)


-keperluan lain pendidikan, perubatan, bekalan air dan elektrik (1m)
(b) Berikan maksud kehendak manusia.
(3 markah)
-dituntut untk kemewahan, kepuasan ego dan penunjuk status. (1m)
-kereta mewah, kolam renang, dan keahlian kelab eksklusif. (1m)
(c) Jelaskan lima peringkat keperluan manusia menurut Hierarki Keperluan Maslow.
(15 markah)
-keperluan sempurna kendiri; kejiwaan, perasaan dalaman muzik, agama (3m)
-keperluan penghargaan;terima ucapan tahniah bila johan (3m)
-keperluan kasih sayang;ibubapa, abang adik (3m)
-keperluan keselamatan; bebas dari cuaca buruk, jenayah (3m)
-keperluan asas ;mpk (3m)
d) Terangkan dua jenis penciptaan nilai faedah. (4 markah)
-NF bentuk (1m)
-NF tempat (1m)
-NF Masa (1m)
-NF milikan (1m)
3.

(b)

4.

(a) Salah satu jenis bank yang terdapat di Malaysia ialah Bank Pusat atau Bank Negara
Malaysia. Jelaskan empat fungsi utama bank pusat.
(12 markah)
-mengeluar dan mengawal mata wang kuasa tunggal (3m)
-jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan menyimpan akaun semua
jabatan, urus hutang, pakar rujuk
pertumbuhan ekonomi (3m)
-melaksanakan dasar kewangan kerajaan; kestabilan matawang, selia operasi bank
perdagangan (3m)
-jurubank kepada bank perdagangan; kemudahan penjelasan cek, peminjam terakhir.
(3m)
(b) Jelaskan ciri dan contoh kegunaan perkhidmatan bank perdagangan yang berikut kepada
pelanggan;
(9 markah)
i. pindahan kredit (3m)
-bayaran terus ked lm akaun penerima, bye gaji pekerja; Sistem Autopay
ii. arahan tetap (perintah sedia ada) (3m)
-arahan secara bertulis yg diberikan oleh pemegang akaun kepada bank
untuk membuat bayaran berulangan pada
-tarikh atrikh tertentu dan dalam jumlah yg tetap.
iii. bank draf
(3 markah)
-arahan bertulis (cek) yg dikeluarkan oleh sebuah bank atas permintan

pelanggan mengarahkan cawangan banknya


di tempat lain membuat sejujmlah bayaran tertentu kpd penerima yg
dinamakan.
(c) Lakarkan dan jelaskan ciri dua jenis cek berpalang (cek tertutup). (4 markah)
-Cek Berpalang Am; nama bank tdk dinyatakan dalam ruang palang, mesti dimasuk
dalam akaun tidak kira akaun bank dimana dan akaun bank siapa. (2m)
-Cek berpalang khas; mempunyai nama bank dalam palangnya. Hanya boleh dibayar
ke dalam akaun bank yang namanya disebut dalam ruang palang. (2m)
5.

(a) Terangkan peranan insurans kepada: (12 markah)


i. individu
-perlindungan (2m)
-jaminan masa depan (2m)
-tabiat berjimat (2m)
ii. peniaga
-lindungi drp rugi kerana..(2m)
-bayar tuntutan pekerja akibat(2m)
-lindungi kerosakan kargo dlm PA ((2m)
(b) Terangkan maksud prinsip-prinsip inurans berikut
i. Prinsip kepentingan boleh insurans
[4 markah]
-mesti memiliki harta yg diinsuranskan (2m)
-elak ambil kesempatan atas kesusahan pihak lain (2m)
ii. Penuh percaya mutlak
[4 markah]
- tdk beri maklumat palsu (2m)
-pemalsuan maklumat, penipuan (2m)
iii. Indemniti
(5 markah)
-ganti rugi setakat kerugian (2m)
-tidak diguna pakai dlm insurans hayat (3m)

BAHAGIAN B