Anda di halaman 1dari 2

JADWAL UAS GENAP

REV 01

SMA TRENSAINS TEBUIRENG

TAHUN PELAJARAN 2015/2016


Hari/ Tanggal

Sabtu, 21 Mei 2016

SESI

pukul

Mata Pelajaran

07.00-07.30

07.30-09.30 Biologi II,IV

Kelas

07.00-07.30

07.30-09.30 Fisika II,IV

Ruang
5 6 7

9 10

7 8 19 11 12 14 15 16 17

XI

Senin, 23 Mei 2016

07.00-07.30

07.30-09.30 Bahasa Inggris II,IV

5 18 7

Selasa, 24 Mei 2016

10.00-11.45 English (Cambridge)

07.00-07.30

07.30-09.30 Matematika Dasar II, IV

Rabu, 25 Mei 2016

II

10.00-11.45 Mathematics (Cambridge)


07.00-07.30

10

07.30-09.30 Kimia II, IV

13

6 11 12 14 16 27 18

XI

19

10.00-11.45 Chemistry (Cambridge)


07.00-07.30

07.30-09.30 Mat. Peminatan II,IV

XI

11

Minggu, 29 Mei 2016

Praktik Bahasa Inggris


Praktik Bahasa Arab

07.00-07.30

X
XI

22 M. Baihaqi, S,Si

Yulia Eka, M.Sc


P7, P1 24 M. Mansur, S.Pd.I
25 Fathul Hidayat, S.Pd.I

07.00-07.30

07.30-09.00 PKN II, Sejarah II

26 Linda Mifthakhul Husna, S.Psi

7
C1 C2 C3 C4
SHOLAT DHUHA

XI

5 11

8 14 12 16 15

27 Kurnia D. Inayati, S.Si

28 Nailal Muna, S.Si


6 22 27 19, P3 Kode
PENGUJI AL QUR'AN
A1 Ust. Tendika

SHOLAT DHUHA
X, XI 28 18 17 16 15 14 12 11

istrht 09.00-09.30

Senin, 30 Mei 2016

07.00-07.30

07.30-09.00 PAI II, IV

XI
X

C1 C2 C3 C4
SHOLAT DHUHA

X, XI 27 19 18 17 16 15 14 12 11

istrht 09.00-09.30
Kelas (ruang sesuai kelas masing-masing)

Ustdh. Mustafidah

Baca Kitab
Praktik Al Qur'an

07.00-07.30

07.30-09.00 Bahasa Arab II, IV

X
XI

Ust. Umbaran
Ust. Mansyur

B3

Ustdh. Syarifatul Mufidah

B4

Ustdh. Zahrotul Anisah


NAMA PENGUJI PRKT. B. ARAB

C2

Ust. Fatkhul H

B1 B2 B3 B4

C3
C4

Ustdh. Syarifatul Mufidah


Ustdh. Kurnia D. Inayati

A1 A2 A3 A4

07.00-07.30

07.30-09.00 Al Qu'an & sains II

Baca Kitab

XI

Praktik Al Qur'an

B1 B2 B3 B4
A1 A2 A3 A4
SHOLAT DHUHA

XI

27 12 14 19 6 11 10 13 16 25

Kepala Sekolah,

Jombang, 8 Mei 2015


Waka Kurikulum,

A. ROFIQ, ST., M.Pd.I

ABDUL GHOFUR, S.Pd

P1

M. Habib, SA

P2

Dewi Uswatun Chasanah

P6,P7 P3

XS1 XS2 XS3 XS4 XIS1 XIS2 XIS3 XIS4

09.30-11.30

PANITIA

Kode

16 11 15 18 6 25 14 28 17 24
Kelas (ruang sesuai kelas masing-masing)

II

Ust. Hanif Fathoni

XS1 XS2 XS3 XS4 XIS1 XIS2 XIS3 XIS4

SHOLAT DHUHA

Rabu, 1 Juni 2016

NAMA PENGUJI BACA KITAB

B1
B2

8, P5 C1

istrht 09.00-09.30

Kamis, 2 Juni 2016

Ustdh. Kurnia D. Inayati

A4

Kode

Selasa, 31 Mei 2016


09.30-11.30

Ust. Fatkhul Hidayat

A3

Kode

XS1 XS2 XS3 XS4 XIS1 XIS2 XIS3 XIS4

Praktik Bahasa Inggris


Praktik Bahasa Arab

A2

5, P4

Kelas (ruang sesuai kelas masing-masing)

II

19 Findi Citra K, S.Pd


21 Abu Fadlol, S.Si

6 10 11 12 13 14 16 19 25 28

07.30-09.00 B. Indonesia II, Filsafat II


istrht 09.00-09.30

09.30-11.30

18 Zuhrotul Fitriah, M.Pd


20 Rachma Nur Kartika A., S. Pd

XS1 XS2 XS3 XS4 XIS1 XIS2 XIS3 XIS4

II

A. Rofiq, ST, M.Pd.I


Umbaran, SH.I
Abdul Ghofur, S.Pd
Tendika Sukmaningtyas R., S.Si
Hanif Fathoni., MA
M. Nurus Shobah, SS.
Zuneti Kusipah, S.Pd
Lukman Chakim, S.Pd
Ratna Mufidah, S.Pd
Zakhi Mualam, S.Pd
Dian Prastiwi, S.Pd
Ruruh Dwijayanti, S. Pd
Sari Saraswati, M.Pd
Fitria D. Anggraini, S.Pd., Gr.
Eko Mulyono, M.Pd
Nurul Hidayati, S.Pd

23

Kamis, 26 Mei 2016

P6,P7

17

Kelas (ruang sesuai kelas masing-masing)

10.00-11.45

15

NAMA PENGAWAS

17 Dra. Wenny Wardhaani

SHOLAT DHUHA
X,XI

14
16

18 27

istrht 09.30-10.00

II

28, P5

SHOLAT DHUHA

istrht 09.30-10.00
II

11

SHOLAT DHUHA
X,XI 19 15 8

X,XI 11 14 15 16 17 18 27 6 24 25

17, P4

12

14

11 12 14 15 16

istrht 09.30-10.00

18

XI

istrht 09.30-10.00
II

6, P3

SHOLAT DHUHA
X,XI

12

11

PGWS

5 8 11 12 14 15 16 19 27 22

XI

Kode

istrht 09.30-10.00

10.00-11.45 Physics (Cambridge)

18, P1

SHOLAT DHUHA
X,XI

II

Pkt.

istrht 09.30-10.00

Minggu, 22 Mei 2016

II

SHOLAT DHUHA
X,XI

10.00-11.45 Biology (Cambridge)

P1, P3

Yulia Widiastutik, S.Pd

P4
P5

Mustafidah
Linda Mifthakhul Husna, S.Psi

P6

Rahma N. Kartika, S.Pd

P7

Ratna Mufidah, S.Pd