Anda di halaman 1dari 13

Nomor Induk Sekolah Nasional

TAHUN KEGIATAN : 2016

NAMA LEMBAGA

TPA Qurrota Ayun

ALAMAT LEMBAGA

Perumahan Tanahmas Blok C3 RT. 04 RW. 08

KELURAHAN

Kebonagung

KECAMATAN
NAMA
SEKOLAH

Purworejo
:: .

KOTA

Pasuruan

PENGELOLA

Siti Puji Lestari, SE

ALAMAT SEKOLAH : .
DESA/KELURAHAN : .
PENANGGUNG JAWAB

Nurhayati, Hilda Izwatul Khasanah,

KECAMATAN

: .
Aminatul Khasanah

KABUPATEN/KOTA

: .

PROPINSI

: .

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : JANUARI 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015038

M. Fahrizal Akbar

12 2015039

M. Arroyan Abdillah

13 2015040

Hikariko Nara Utama

14 2015041

M. Iqbal Putra Resya

15 2015043

Sirin Muhimmatul Aisy

16 2015044

Putri Faizah Kamilah

17 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

18 2015046

Al Khalifi Zhafran Rafisky

19 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

20 2015048

Alifatus Salimah

21 2015049

Maulana Dwicahyo

22 2016050

Aisyah

23
24
25

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

L L
I I
B B
U U
R R

L
I
N N
B
A A
U
S S
R
I I
O O
N N
A A
L L

CUTI

CUTI

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

CUTI

L
I
B
U
R

CUTI

L
I
B
U
R

CUTI

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

CUTI

CUTI

CUTI

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : FEBRUARI 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015038

M. Fahrizal Akbar

12 2015039

M. Arroyan Abdillah

13 2015040

Hikariko Nara Utama

14 2015041

M. Iqbal Putra Resya

15 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

16 2015046

Al Khalifi Zhafran Rafisky

17 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

18 2015048

Alifatus Salimah

19 2015049

Maulana Dwicahyo

20 2016050

Aisyah

21 20160

Ibrahim

22 20160

Tita

23 20160

Ananda Putri Bilqis

24 20160
25 20160

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 HADIR SAKIT

CUTI

CUTI

L
I
B
U
R

L
I
B N
U A
R S
I
O
N
A
L

Rb

Km

CUTI

CUTI

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

CUTI

CUTI

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

CUTI

CUTI

Jm

Sb

Mg

Sn

L
I C
B
U
R

JUMLAH
IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : MARET 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015038

M. Fahrizal Akbar

12 2015039

M. Arroyan Abdillah

13 2015040

Hikariko Nara Utama

14 2015041

M. Iqbal Putra Resya

15 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

16 2015046

Al Khalifi Zhafran Rafisky

17 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

18 2015048

Alifatus Salimah

19 2015049

Maulana Dwicahyo

20 2016050

Aisyah

21 20160

Ibrahim

22 20160

Tita

23 20160

Ananda Putri Bilqis

24
25

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

CUTI

CUTI

L
I
B
U
R

Km

Jm

L
I
B
U
R
CUTI

N
A
S
I
O
N
CUTI A
L

CUTI

CUTI

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

CUTI

CUTI

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

L
I
B
U
R

CUTI

CUTI

L
I
N C
B
A
U
S
R
I
O
N
A C
L

CUTI

CUTI

Km

JUMLAH
IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : APRIL 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

L
I
B
U
R

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : MEI 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

L L
I I
B B
U U
R R
N
A
S
I
O
N
A
L

N
A
S
I
O
N
A
L

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : JUNI 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

L
I
B
U
R

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : JULI 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

L
I
B
U
R

L L
I I
B B
U U
R R
N
A
S
I
O
N
A
L

N
A
S
I
O
N
A
L

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : AGUSTUS 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015043

Sirin Muhimmatul Aisy

15 2015044

Putri Faizah Kamilah

16 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

17 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

18 2015048

Alifatus Salimah

19 2015049

Maulana Dwicahyo

20 2016050

Aisyah

21 20160

Ibrahim

22 20160

Tita

23 20160

Ananda Putri Bilqis

24 20160
25 20160

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

L
I
B
U
R

Sl

Rb

Km

L
I
B
U
R
N
A
S
I
O
N
A
L

Jm

Sb

Mg

Sn

L
I
B
U
R

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

L
I
B
U
R

Sl

Rb

Km

JUMLAH
IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : SEPTEMBER 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

L
I
B
U
R

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
N
B
A
U
S
R
I
O
N
A
L

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : OKTOBER 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

L
I
B
U
R

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : NOVEMBER 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

Km

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

L
I
B
U
R

Sn

Sl

Rb

JUMLAH
IZIN

ALPA

No. Urut

DAFTAR HADIR ANAK ASUH TPA QURROTA AYUN


BULAN : DESEMBER 2016
No.
Induk

NAMA

2012001

Faiq Nabil Rabbani El Fatoni

2012004

M. Naufal Zhafran Aqila

2012006

M. Nabil Mubarok

2012013

Auliyah Razita Syazwina Rahayu

2013022

Najwa Naila Rahma

2014025

Jafar Shodiq

2014026

M. Jasir Nasrullah

2014028

M. Galih Putra Rizkianto

2015033

Filza Alvaleria Wardhana

10 2015037

Abdul Rosyid

11 2015039

M. Arroyan Abdillah

12 2015040

Hikariko Nara Utama

13 2015041

M. Iqbal Putra Resya

14 2015045

Fabian Chyko Hidayatullah

15 2015047

Asyanni Aisyah Nurrachma

16 2015048

Alifatus Salimah

17 2015049

Maulana Dwicahyo

18 2016050

Aisyah

19 20160

Ibrahim

20 20160

Tita

21 20160

Ananda Putri Bilqis

22 20160
23 20160
24 20160
25 20160

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

L
I
B
U
R

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

JUMLAH

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADIR SAKIT

L
I
B
U
R

L
I
N
B
A
U
S
R
I
O
N
A
L

L
I
B
U
R

L
I
B
U
R

IZIN

ALPA