Anda di halaman 1dari 11

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

SEK. KEB. BUKIT PANTAI


JALAN CHANDERAI, BANGSAR 59100 KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK
2011-2013
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI

PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP


PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN (AKHIR TAHUN)


(2011-2013)
T OV

1. Semua murid
tahun 4 lulus dalam
PKSR
2. Meningkatkan
Peratus gred A bagi
Tahun 5 dan 6
dalam PKSR
3. Meningkatkan
peratus cemerlang
(A) dalam PKSR.

PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK

T 11

T 12

Strategi

T 13

LULUS 100%

100

70

80

100

Tahun 5 60%

20

40

60

SASARAN (KEMAHIRAN HIDUP)


T OV

Strategi A

T 11

T 12

T 13

100

70

80

100

PT1, PT2

20

40

60

PT1, PT3, PT4,


PT5

30

50

70

PT1, PT3, PT4,


PT5

11

40

60

80

PT6

Strategi B
Tahun 6 80%

30

50

70

A 80%

11

40

60

80

Strategi C

Pelan Taktikal
(PT)

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK (KEMAHIRAN HIDUP)


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

1. Mata pelajaran yang baru bagi murid-murid tahun 4


2. Peratus murid tahun 5 dan 6 yang mendapat gred A dalam PKSR adalah
rendah.
3. Peratus cemerlang keseluruhan PKSR terlalu rendah.

1.
Memperkenalkan dan mendedahkan murid-murid tahun 4 kepada mata
pelajaran Kemahiran Hidup
2.
Meningkatkan peratusan murid mendapat gred A bagi murid tahun 5
dan 6 dalam PKSR.
3.
Meningkatkan peratus cemerlang bagi semua murid tahap 2.
OBJEKTIF
1.
2.
PKSR

Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR


50% Murid tahun 5 dan 60% murid tahun 6 mendapat gred A dalam

3.

80% Murid tahap 2 mendapat cemerlang PKSR.

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN (AKHIR TAHUN)


(2011-2013)
T OV

1. Semua murid
tahun 4 lulus dalam
PKSR
2. Meningkatkan
Peratus gred A bagi
Tahun 5 dan 6
dalam PKSR
3. Meningkatkan
peratus cemerlang
(A) dalam PKSR.

PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK

T 11

T 12

SASARAN (KEMAHIRAN HIDUP)


Strategi

T 13

LULUS 100%

100

70

80

100

Tahun 5 60%

20

40

60

Pelan Taktikal (PT)


T OV

Strategi A

T 11

T 12

T 13

100

70

80

100

PT1, PT2

20

40

60

PT1, PT3, PT4, PT5

30

50

70

PT1, PT3, PT4, PT5

11

40

60

80

PT6

Strategi B
Tahun 6 80%

30

50

70

A 80%

11

40

60

80

Strategi C

BIL

1.

2.

BIL

1.

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI A

Latih tubi (PT1)

Bahan Bantu Belajar


menarik (PT2)

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI B

Buku skrap (PT3)

KOS/

OUTPUT/

SUMBER

HASIL

Semua Guru KH Sepanjang Tahun

RM200
/PCG

Semua Guru KH Sepanjang Tahun

T/JAWAB

TEMPOH

KPI

PELAN
KONTINGENSI

Semua Murid
Tahap 2

Murid mudah ingat


tentang sesuatu
topik

PT8

RM300
/PCG

Semua Murid
Tahap 2

Merangsang
pengetahuan, murid
mudah faham dan
mudah ingat

PT7

KOS/

OUTPUT/

SUMBER

HASIL

KPI

PELAN
KONTINGENSI

T/JAWAB

TEMPOH

Semua Guru KH

4 Bulan

RM300
/PCG

Tahun 5 dan 6

Menambah dan
mengukuhkan
pengetahuan murid

PT8

1 Hari

RM700
/PCG

Sebagai
Tahun 5 dan 6 pengukuhan kepada
P&P

PT9

RM150
/PCG

Semua Murid
Tahap 2

PT1

2.

Hari Usahawan (PT4)

Semua Guru KH

3.

Latihan menjawab soalan


(PT5)

Semua Guru KH Sepanjang Tahun

Murid mahir
Menjawab soalan.

CATATAN
/ STATUS

CATATAN
/ STATUS

BIL

1.

2.

3.

4.

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI C

T/JAWAB

TEMPOH

Projek Lanjutan (PT6)

Ketua Panitia

4 Bulan

Kolaborasi Sumber (PT7)

Ketua Panitia

Sepanjang Tahun

Sudut Kemahiran Hidup


(PT8)

Jualan Langsung (PT9)

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Sepanjang Tahun

4 Bulan

KOS/

OUTPUT/

SUMBER

HASIL

RM 500
/PCG

RM 100
/PCG

RM 200
/PCG

KPI

PELAN
KONTINGENSI

Semua Murid
Tahap 2

Murid mahir dalam


bidang reka bentuk
dan teknologi

PT3

Semua Murid
Tahap 2

Bahan pengajaran
lengkap untuk
setiap topik

PT2

Semua Murid
Tahap 2

Murid mendapat
maklumat yang
tepat dan lengkap
tentang satu topik
KH

PT3, PT1

Semua Murid
Tahap 2

Murid mahir dalam


urusan jual beli dan
baik dalam
komunikasi semasa
urus niaga

PT4

CATATAN
/ STATUS

Lampiran 1

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


1. Mengamalkan budaya kerja yang baik serta mengutamakan
keselamatan, bekerja sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab,
dan berdisiplin.
2. Memberikan murid ruang perolehan pengetahuan untuk
mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti serta menggalakkan
mereka ke arah keusahawanan.

MISI

BIDANG
Tandakan
()

MATLAMAT

ORGANISASI

AKADEMIK

KEWANGAN

SUMBER
MANUSIA

Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan


berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya dapat menjalankan
kerja sendiri, mereka cipta dan cenderung berurusniaga serta
mengamalkan sikap, nilai dan budaya kerja yang baik.

VISI

KOKURIKULUM

HEM

FIZIKAL

HUBUNGAN LUAR

PENTADBIRAN
PEJABAT

Melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam teknologi dan keusahawanan, mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan
masalah harian dan memiliki moral yang tinggi.

OBJEKTIF
1. Semua murid tahun 4 lulus
dalam PKSR
2. Meningkatkan Peratus
gred A bagi Tahun 5 dan 6
dalam PKSR
6. Meningkatkan peratus
cemerlang (A) dalam PKSR.

KEY PERFORMANCE INDICATORS


(KPI)
LAG
LEAD
PKSR 2

Kuiz, Latihan

SASARAN PERESTASI
T OV

T 11

T 12

T 13

100

60

80

100

INISIATIF/TINDAKAN
(STRATEGI)
Strategi A

PRESTASI SEBENAR
T OV

T 11

100

100

Tahun 5
PKSR 2

PKSR 2

Kuiz, Latihan

PKSR 2, 2011

40

T 13

Tahun 5

20

Tahun 6
30
50

70

11

40

80

60

T 12

60

Strategi B

Strategi C

Tahun 6
9

11

11

ULASAN KESELURUHAN :

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :


( MOHD ZAIRY FIRDAUS BIN MOHD ASRI )
KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

Lampiran 2

BORANG MAKLUM BALAS PRESTASI (PERINGKAT PANITIA/UNIT DLL)


SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI

BIDANG

AKADEMIK
Melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam teknologi dan keusahawanan, mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan
masalah harian dan memiliki moral yang tinggi.

MATLAMAT

PRESTASI

KPI
OBJEKTIF

7. Semua murid
tahun 4 lulus dalam
PKSR
8. Meningkatkan
Peratus gred A bagi
Tahun 5 dan 6
dalam PKSR
10.Meningkatkan
peratus cemerlang
(A) dalam PKSR.
Disediakan oleh :

ULASAN
Indikator Akhir
(Lag) :

Indikator Awal
(Lead):

SASARAN

PKSR 2

Kuiz, Latihan

100%

PENCAPAIAN SEBENAR

TAHUN 5 60%
PKSR 2

Kuiz, Latihan
TAHUN 6 70%

PKSR 2

PKSR 2, 2011

80%

Disahkan oleh :

PELAN OPERASI 1
Nama Projek
Matlamat
Objektif :
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL

: Lulus 100%
: Meningkatkan pencapaian kelulusan murid tahun 4 dalam subjek Kemahiran Hidup
Lulus 100% dalam subjek Kemahiran Hidup bagi tahun 4
: Januari hingga November 2012 (Sepanjang Tahun)
: Semua Tahun 4
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Ketua Panitia

1 jam

1.

Taklimat kepada Guru-guru Kemahiran Hidup

2.

Latih Tubi

Semua Guru Kemahiran Hidup

Sepanjang Tahun
(Sekali Sebulan)

3.

Bahan Bantu Mengajar Menarik

Semua Guru Kemahiran Hidup

Sepanjang Tahun
(Setiap Waktu
Pengajaran)

4.

Penilaian dan Pentaksiran Strategi

Semua Guru Kemahiran Hidup

1 jam
(PKSR & Ujian)

Semua Guru Kemahiran Hidup

1 jam
(Setiap Akhir
Semester)

5.

Post-Mortem

STATUS / PELAN KONTINGENSI

PELAN OPERASI 2
Nama Projek
: Cemerlang Kemahiran Hidup
Matlamat
: Meningkatkan pencapaian cemerlang (Skor A) murid tahap 2 dalam subjek Kemahiran Hidup
Objektif :
1. 60% murid tahun 5 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2012
2. 70% murid tahun 5 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2012
3. Purata 80% murid tahap 2 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2012
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Januari hingga Oktober 2012 (Sepanjang Tahun)
Kumpulan Sasaran
: Semua muris tahap 2
BIL
1.

2.

PROSES KERJA
Taklimat kepada Guru-guru Kemahiran Hidup

Buku Skrap

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Ketua Panitia

2 jam

Semua Guru Kemahiran Hidup

2 jam X 4 Topik
(kerja rumah
mengikut tajuk dan
kumpulan)

Ketua Panitia

2 jam X 4 Topik
(kerja rumah
mengikut tajuk dan
kumpulan)

Semua Guru Kemahiran Hidup

5 jam

Ketua Panitia

1 jam X 5 Hari
(Jualan Seminggu)

3.

Sudut Kemahiran Hidup

4.

Hari Usahawan

5.

Jualan Langsung

6.

Latihan Menjawab Soalan

Semua Guru Kemahiran Hidup

1 Jam X 10 Bulan
(Sekali Sebulan)

7.

Latih Tubi

Semua Guru Kemahiran Hidup

1 Jam X 10 Bulan
(Sekali Sebulan)

8.

Projek Lanjutan

Ketua Panitia

1 Jam X 5 Bulan
(2 Bulan Sekali)

9.

Kolaborasi Sumber

Ketua Panitia

Sepanjang tahun

STATUS / PELAN KONTINGENSI

10

(mengikut tajuk)
5.

Post-Mortem

Semua Guru Kemahiran Hidup

1 jam
(Setiap Akhir
Semester)

11