Anda di halaman 1dari 1

DOA UPACARA HARKITNAS KE 108 TAHUN 2016

Ya Allah Yaa Rohmaan Yaa Rohiim wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang
Dalam setiap kesempatan, kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu,
hanya kepada-Mu kami berserah diri dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.
Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini.
Ya Allah Yaa Qodiir Tuhan Yang Maha Kuasa Berkat ijin dan ridlo-Mu lah, pada hari ini
telah terlaksana upacara peringatan hari kebangkitan nasional 2016, dengan qodrat
dan irodat-Mu acara ini telah berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
Ya Allah Yaa `alimun Tuhan Yang Maha Mengetahui.....
Dalam peringatan 108 tahun Kebangkitan Nasional ini, bangkitkanlah semangat
persatuan dan kesatuan bangsa kami,untuk dapat mengukur makna Kebangkitan
Nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, Mandiri dan berkarakter,
demi membangun negara kami lebih maju dan mengejar ketertinggalan bangsa kami.
Semoga kami lepas dari segala keterpurukan, serta makmur dan sejahtera berdasarkan
keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi Robby, Tuhan Yang Maha Esa, baldatun
thoyyibatun warobbun ghofuur...
Ya Allah Yaa Qowiyyu ...Yaa Matiin....
Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk membangun bangsa dan negara ini lebih
baik. Bangsa yang mempunyai semangat Bineka Tunggal Ika, semangat Pancasila dan
rasa senasib dan sebangsa, kembali pada kepribadian nasionalnya.Limpahkan kepada
kami hikmah kebijakan, agar kami terhindar dari segala bencana alam, yang kami tidak
mampu menanggungnya. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran, agar kami
terhindar dari kesesatan.
Ya Allah Yaa Haadii... Engkaulah Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, Tunjukkanlah
kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya,
serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk
menjauhinya.
Ya Allah Yaa Rozzaaq Yaa Kariim, Tuhan Yang Maha Pemberi Rizki...
Berilah kami keselamatan dan kesehatan, berkahilah rizqi yang engkau berikan,
berikanlah kami rahmat dan ampunan-Mu, serta akhirilah kehidupan kami dengan
khusnul khotimah.
Ya Allah Yaa Ghoffaar, Tuhan Yang Maha Pengampun...
Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para
pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi
amal sholeh dan ibadah kami.

http://perubahanabadi.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai