Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD

GRED JAWATAN

NO.K.P.
JANTINA

TEMPAT BERTUGAS

JAWATAN
BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

74
74

76

74

76

74

76

296
74.00

228
76.00

4
PENILAIAN AKHIR

PYD

MELEBIHI
SASARAN
/
/

2
200
66.67

PENILAIAN AKHIR

CATATAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETE


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

ENILAIAN KOMPETENSI
AN MALAYSIA

AN TAHUN
GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

MELEBIHI
SASARAN

74
74
74
74

76

76
76

CATATAN

4
296
74.00

3
228
76.00

4
PENILAIAN AKHIR

2
200
66.67