Anda di halaman 1dari 3

SMK Seri Setia, Kuching,

Laporan Ketua Panitia 2015

Laporan kepada : Penolong Kanan / Ketua Bidang


Panitia : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
Bil

Laporan Umum

Catatan / Tindakan

1.

Mesyuarat Panitia
1.1 Mesyuarat 1
1.2 Mesyuarat 2
1.3 Mesyuarat 3

Semua mesyuarat dapat dijalankan sebagaimana


yang dirancang.

2.

-17/8/2015
-13/11/2015

Aktiviti sepanjang tahun :


2.1 Peperiksaan Sekolah:
- Peperiksaan 1
- Peperiksaan 2
- Percubaan SPM
- Percubaan PT3
- Peperiksaan 3

Setiap orang guru dalam Panitia Pendidikan Sivik &


Kewarganegaraan telah diberikan tugas untuk
menggubal soalan bagi setiap peperiksaan yang
dijalankan. (Sila rujuk lampiran Senarai Guru Yang
Menyediakan Kertas Soalan Peperiksaan Dalaman
Panitia Bahasa Melayu 2015 yang disertakan).

2.2 PBS
- Dijalankan sepanjang tahun bagi
tingkatan 1 hingga tingkatan 3.
- Pengemaskinian data PBS adalah
berperingkat. Peringkat pertama pada
Jun. Manakala, peringkat kedua pada
bulan Oktober.

Untuk PBS pada tahun 2015 telah disiapkan mengikut


ketetapan yang telah ditetapkan oleh setiausaha PBS.
Semua data PBS perlu disimpan di dalam pendrive
mengikut kelas yang diajar.

2.3 Peer observation


- Pencerapan 1 Bulan April
- pencerapan 2 Bulan Ogos

- Pencerapan dilakukan oleh SLT dan TA.

- Pencerapan rakan setugas 1 dan 2.

- Dijalankan sesama rakan setugas dalam panitia yang


sama untuk meningkatkan lagi pengajaran dan
pembelajaran guru di dalam kelas. Dijalankan setiap
kali sebelum pencerapan oleh pihak SLT dan TA.

- Menjalankan Team Teaching sebanyak


dua kali.

2.4 Sambutan Bulan Kemerdekaan

- Aktiviti ini dapat dijalankan dengan jayanya pada


15.9.2015.
-Pertandingan Pakaian Patriotik Kategori - Lihat lampiran bagi senarai nama pemenang bagi
Guru & Pelajar, Pertandingan Nyanyian setiap pertandingan yang telah diadakan dan juga
Lagu Koir, Pertandingan Melukis laporan sambutan bulan kemerdekaan.
Sepanduk dan Perarakan Sepanduk serta
Pertandingan Hiasan Kelas.

3.

Kekangan / halangan / masalah

3.1 Penguasaan pelajar dalam


pengetahuan semasa agak lemah.
Terutama sekali topik yang berkaitan
dengan Sistem Pentadbiran Negara
Malaysia.
3.2 Bilik SBC
- Bahan-bahan seringkali tertanggal.

Semua pelajar dari tingkatan 1 hingga 5.

Semua guru Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan.

3.3 Folio PSK


-Tidak semua pelajar serius ketika Semua pelajar.
menyediakan folio PSK walaupun segala
kemudahan kertas telah diberikan oleh
guru.
4.

Penambahbaikan untuk tahun 2016


(i) Memperbanyakan sumber bahan
bacaan berkaitan isu semasa kepada para
pelajar.
(ii) Meminta pelajar menyediakan folio
PSK dari awal tahun. Pencarian
maklumat haruslah dilakukan dari awal.

(iii) Menggantikan papan kenyataan di


belakang bilik SBC dengan polistrin atau
pelapik yang lembut supaya mudah untuk
melekat dan mengganti bahan yang
dipamerkan.
Disediakan oleh,
2

( AZHAIDA BINTI MUHAMMAD)


Ketua Panitia PSK,
SMK Seri Setia,