Anda di halaman 1dari 8

NotaSainsSukanTingkatan4[Tunjang1]

Tunjang 1 PENGENALAN SAINS SUKAN [Tingkatan 4]


Definisi :
Sains sukan ialah satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains dalam sukan .
Ia melibatkan perubatan fisioterapi , pemakanan , biokimia , anatomi , fisiologi , psikologi sosio dan biomekanik.
Dasar Sukan Negara
Sukan Massa ( Sukan Untuk Semua)
Bertujuan untuk pengekalan dan peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota masyarakat.
Contoh nya :
o Larian Merdeka
o Senamrobik
o Penang Bridge National Run
o Jogathon
o Bola Jaring Terbuka
Sukan Untuk Kecemerlangan
Adalah sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat persekutuan mengikut Sukan Antarabangsa dan
Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang.
Contoh nya :
o Sukan Olimpik
o Sukan SEA
o SUKMA
o Piala Thomas
o Le Tour De Langkawi
Rasional Dasar Sukan Negara
a)

Peringkat Individu
Perkembangan kemahiran-kemahiran asas
Mengurangkan tekanan hidup
Manfaatkan masa senggang
Interaksi social yang bermakna
Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal

b)

Peringkat Masyarakat
Mengalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral masyarakat sesuai dengan aspirasi nasional
Meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti
Mencegah jenayah remaja dengan manfaatkan masa senggang

c)

Peringkat Antarabangsa
Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi
Tingkat maruah bangsa dan Negara di persada sukan antarabangsa
Memupuk persahabatan

Objektif Dasar Sukan Negara


Bentuk masyarakat sihat , berdisplin, dan bersatu padu melalui penyertaan yang meluas dan peluang yang lebih baik dama sukan di
semua peringkat masyarakat
Sedia peliang dan kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi social , psikologi , dan fisiologi individu melalui sukan

Bangun dan tingkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan social individu
Etika dan Patriotisme dalam Sukan
Para atlit menanam semangat patriotisme dalam hati mereka
Segala tindak tanduk atlit adalah lambang imej Negara , oleh itu mereka perlulah berdisplin, bermoral , mempunyai perasaan cinta
akan Negara tanah air
Akur pada undang-undang dan peraturan pertandingan dan segala keputusan haruslah dihormati dan dipatuhi
Harus mengelakkan daripada mengambil tindakan sendiri apabila timbul ketidakpuasan hati mereka dan perlulah berunding dengan
pihak berkenaan dan diselesaikan secara professional
Pegawai sukan juga perlu berdisplin , bertanggungjawab , amanah serta mempunyai nilai-nilai positif
Penonton juga boleh pamerkan semangat patriotisme terhadap Negara dengan member sokongan kepada atlit berlandaskan etika
kesukanan
Slogan-slogan seperti MALAYSIA BOLEH dan SUKAN UNTUK NEGARA telah menanamkan dan tingkatkan semangat patriotisme di
kalangan atlit dan masyarakat

Apakah pentingnya peraturan permainan ?


Memudahkan pengelolaan sesuatu pertandingan
Mendisplinkan para pemain
Mengelakkan berlaku pergaduhan / pertelingkahan semasa pertandingan
Pertandingan dapat diuruskan dengan saksama dan adil
Pastikan pertandingan berjalan dengan lancar
Pengadil dapat mengadili pertandingan dengan adil
Sistem Pertandingan

Pertandingan berbentuk kejohanan


Membolehkan peserta bertanding dalam beberapa acara yang berlainan berlandaskan undang-undang dan peraturan pertandingan
yang ada
Dikelolakan selama sehari ataupun beberapa hari
Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan tetapkan masa sesuatu acara dipertandingkan
Contoh acara :
o Olahraga
o Renang
o Gimnastik
Sistem Liga ( Mengikut Peraturan Am Pertandingan MSSM )
Dibahagikan kepada :
o Liga satu pusingan -> peserta/pasukan yang bertanding sekali sahaja dengan pihak lawan
o Liga 2 pusingan -> peserta/pasukan yang bertanding dua kali dengan pihak lawan
o Separa liga -> jika dibahagikan kepada beberapa kumpulan
Contoh pertandingan liga akan dilakukan :
o Liga 1 pusingan / round robin : 5 pasukan dan kebawah
o Liga 2 kumpulan : 6 8 pasukan
o Liga 3 kumpulan : 9 12 pasukan
o Liga 4 kumpulan : 12 pasukan dan keatas
Liga 3 dan 4 kumpulan dikenali sebagai separa liga juga
Menentukan kedudukan
o P Jumlah pertandingan
o M Bilangan Menang
o S Bilangan Seri
o K Bilangan Kalah
o J Bilangan Jaringan dibuat
o G Bilangan Gol Kena

PASUKA
N
Anggerik
Alamanda
Rafflesia
Jasmine

MATA

3
3
3
3

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

9
5
2
0

1
0
9
5

5
5
2
0

KEDUDUKA
N
1
2
3
4

Pertandingan Kalah Mati


a) Kalah mati sekali
Kelebihan
o Tak libatkan kos yang banyak
o Tak libatkan pegawai yang ramai
o Tak libatkan peralatan / kemudahan yang banyak
o Ambil masa singkat untuk tentukan johan
o Ambil masa singkat untuk menyelesaikan sesebuah pertandingan
o Format pertandingan yang mudah difahami
Kelemahan
o Tak dapat tunjukkan bakat / keupayaan / kemampuan masing-masing
o Pasukan kalah sekali akan tersingkir
o Tak berpeluang memperbaiki kelemahan masing-masing
b) Kalah mati dua kali
Kelebihan
o Pasukan yang kalah sekali berpeluang bermain lagi
o Pasukan yang kalah sekali tak akan tersingkir
o Pasukan boleh tunjuk keupayaan / kemampuan / bakat masing-masing
o Johan mutlak / sebenar dapat ditentukan
o Johan dan naib johan tahun lepas tak letak pada kumpulan yang sama
o Pasukan berpeluang baiki kelemahan
o Pasukan yang kalah sekali berpeluang menjadi johan
Kelemahan
o Mengambil masa yang lama selesaikan pertandingan
o Libat kos perbelanjaan yang banyak
o Libat sumber manusia / pegawai yang ramai
o Perlu peralatan dan gelanggang yang banyak
o Perlu ambil masa yang panjang nak tentukan johan pertandingan
o Format pertandingan yang mengelirukan
Cabar Mencabar
a)

Pertandingan system tangga

PESERTA
John Labu
Muhammad Ali
John Labi
Encik Zam
Aziz Satir

KEDUDUKAN
1
2
3
4
5

Dalam system ini , peserta yang dibawah boleh mencabar dua peserta lain yang berada di atasnya dengan mengikut kedudukan
Contoh :
o John Labi boleh mencabar John Labu .

o Aziz Satir tidak boleh mencabar John Labu tetapi boleh mencabar John Labi .
o Encik Zam boleh mencabar John Labi atau pun Muhammad Ali
Jika peserta yang mencabar peserta di atas menang , peserta akan ambil alih kedudukan peserta yang dicabar . peserta yang
dicabar akan turun satu tangga ke bawah
Sistme ini digunakan dalam PERTANDINGAN TINJU
b) Pertandingan bentuk pyramid atau corong
Pertandingan bentuk ini boleh dijalankan dengan cara berlawan sesama sendiri mengikut tingkatnya pada peringkat awal
Peserta yang berjaya di kalangan mereka akan naik setingkat sehingga ke puncak pyramid / corong

Peraturan Am Pertandingan
i)

Undang undang
Undang-undang permainan antarabangsa yang berkuatkuasa semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan bagi
peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undang-undang khas yang menguasai pertandingan permainan MSSM
Peringkat umur 12 tahun dan kebawah undang-undang permainan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja MSSM dan
Jawatankuasa Teknik Permainan MSSM semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan

ii)

Kelayakan
a) Peserta :
Pelajar-pelajar yang menghadiri kursus penuh di sekolah-sekolah yang berdaftar dan menjadi ahli Majlis Sukan Sekolah-sekolah
Negeri layak menyertai pertandingan permainan MSSM
Pelajar-pelajar yang menunggi keputusan SPM/SPMV/STPM tak layak sertai semua pertandingan MSSM

Mereka yang berdaftar dengan sekolah swasta selepasmendapat keputusan SPM/SPMV/STPM layak menyertai pertandingan
permainan MSSM dengan syarat sekolah swasta berkenaan bergabung dengan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri
Pelajar-pelajar ditempatkan di Akademi Permainan Kebangsaan dan Sekolah Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah
mewakili negeri asal tempat asal ia bersekolah di dalam pertandingan MSSM
jika khidmat pelajar tersebut tak diperlukan oleh negeri asalnya maka ia boleh bermain dengan negeri lain dengan syarat MSS negeri
berkenaa membenarkannya. Jika tak dapat kebenaran daripada negeri asalnya , pelajar akan dikenakan tindakan displin oleh
Urusetia MSSM
Pemain yang BUKAN WARGANEGARA Malaysia dibenarkan mengambil bahagian di peringkat sekolah , daerah dan negeri sahaja .
Kejohanan peringkat MSSM HANYA untuk warganegara Malaysia
iii)

Had Umur Peserta


Had umur peserta bagi pertandingan permainan MSSM adalah seperti berikut :
o 18 tahun dan ke bawah
o 15 tahun dan ke bawah
o 12 tahun dan ke bawah
Kiraan umur bermula pada 1 Januari tahun pertandingan
Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya tak layak menyertai sebarang
pertandingan MSSM
Seorang peserta hanya dibenaran sertai pertandingan dalam satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan

iv)

Pakaian
Jika kedua-dua pasukan memakai pakaian yang sama warna , pasukan yang mula-mula tercatat dalam jadual pertandingan harus
menukar warna bajunya .
Contoh :

CONVENT

SERI KANDI

Pasukan convent dan seri kandi memakai pakaian yang sama . pasukan convent tercatat awal pada jadual pertandingan . oleh itu
convent perlu menukar pakaian yang tidak sama warna dengan seri kandi .
Jikalau warna yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Teknik MSSM Negeri , peraturan haruslah dipatuhi
v)

Bantahan
Bantahan yang bertulis dan ditandatangani oleh seorang pegawai pasukan berdaftar dan diserah kepada Setiausaha Jawatankuasa
Pengelola Pertandingan / wakilnya dengan wang disertakan sebanyak RM200.00.
Wang tersebut tidak akan dikembalikan jika bantahan yang dibuat ditolak
Tempoh penyerahan Bantahan Rasmi tertakluk kepada peraturan dan undang-undang permainan /sukan berkenaan
Jika sesuatu pasukan buat bantahan , perlawanan selepas itu hendaklah dijalankan dengan keadaan main dalam bantahan
Psikologi Sukan
Definisi :
Satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan serta pengaruh sesuatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal , afektif ( tingkah laku dan
perasaan ) serta kognitif ( pemikiran ) keatas mereka yang terbabit secara langsung mahupun tak langsung dengan aktiviti tersebut
Peranan Psikologis Sukan

Motivasi
Terdapat dua sumber iaitu :
o Intrinsik [ dalaman ]
Berdasarkan keyakinan diri , kebolehan , kemahuan dan keinginan untuk lakukakn sesuatu aktiviti
o Ekstrinsik [ luaran ]
Berdasarkan ganjaran ( positif / negative ) , orang tersayang , persekitaran
Penetapan matlamat dengan tahap seperti :
o Matlamat Jangka Panjang
Matlamat terakhir dalam perancangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
o Matlamat Jangka Sederhana
Matlamat pertengahan dalam perancangan untuk menilai sama ada atlit berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat
jangka panjang
o Matlamat Jangka Pendek
Matlamat harian / mingguan yang digunakan bagi menilai atlit berada di landasan yang betil untuk capai matlamat jangka panjang
Kebimbangan
Jenis jenis kebimbangan :
a) Kebimbangan berasaskan tret
Merujuk kepada cirri-ciri personality individu yang semulajadi
Contohnya : mempunyai darah gemuruh yang tinggi
Individu ini akan merasakan persekitaran sebagai menggugat diri mereka dan akan tingkatkan lagi tahap kebimbangan nya
b)

Kebimbangan seketika (state)


Rujuk pada tahap kebimbangan semasa yang terhasil dari tafsiran individu dalam persekitaran pada waktu itu
Contoh : bagi individu yang darah gemuruhnya tinggi , mereka akan tafsir rangsangan sebagai sesuatu yang amat menekan
Kesannya , kebimbangannya meningkat tinggi dan prestasi individu akan menurun

Contoh rangsangan persekitaran :


o Sorakan penonton
o Cuaca
o Pesaing yang terlibat
Tanda-tanda kebimbangan
o Tangan sejuk dan berpeluh
o Tangan menggeletar
o Jantung berdebar-debar
o Berulang alik ke tandas
o Tak boleh nak fikir ( fikiran sempit )
o menggelabah
Kemahiran dalam mengawal kebimbangan
a) Terapi pernafasan

a.

b)
a.

c)
a.

d)
a.

Teknik : Menarik satu nafas yang panjang dan hembuskan perlahan-lahan. Dilakukan berulang-ulang kali sehingga rasa
tenang/relaks
i. Tujuan : hasilkan rasa tenang / relaks .
Pemusatan ( centering )
Teknik : Menarik nafas yang panjang serta tumpukan pemusatan pada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita (center ) .
Dilakukan pada keadaan berdiri dan selesa
i. Tujuan : Lahirkan ketenangan serta tingkatkan konsentrasi
Relaksasi
Teknik : Kecut dan relakskan otot secara progresif. Dilakukan secara duduk / berbaring
i. Kurang tekanan serta ketegangan otot dengan focus kepada rasa otot tersebut .
ii. Pantau otot yang tertekan serta relakskan bila perlu
Visualisasi
Tutup mata dan bayangkan sesuatu yang boleh tenangkan fikiran individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan /
bimbang
i. Mengurangkan kebimbangan

Atribusi
Bagaimana seseorang individu cuba untuk jelas , faham , serta menjangkakan sesuatu situasi dasarkan kepada persepsi kognitif
Ia akan berlaku di akhir / penghujung sesuatu pertandingan kerana seseorang individu akan cari penyebab kepada pencapaian
mereka sama ada berjaya atau gagal
Ada 3 penyebab atribusi :
o Lokus Penyebab ( locus of causality )
Sesuatu yang ditafsirkan sebagai berpunca dari factor dalaman atau luaran individu
Contohnya : seorang gimnas telah gagal dalam acaranya , beliau akan melihat kegagalan tersebut berpunca dari kekurangan
kemahiran (dalaman ) atau kerana alatan yang kurang sempurna (luaran )
o Kestabilan (stability )
Rujuk pada kestabilan factor penyebab dalam tempoh masa tertentu
Sekiranya , gimnas tadi dapat tingkatkan kemahirannya (tidak stabil) , kemungkinan besar gimnas tadi tak akan berjaya dalam acara
tersebut begitulah sebaliknya jika gimnas tersebut mengatributkan ketinggian (stabil) , kemungkinan gimnas itu akan berjaya
o Kebolehkawalan ( controllability )
Factor penyebab berada di dalam kawalan / atau di luar kawalan individu .
Atribusi yang terbentuk . diproses ikut kawalan dimensi penyebab dan ia akan pengaruhi masa depan melalui pengaruhnya ke atas
reaksi afektif dan jangkaan masa depan terbentuk
Kesan atribusi :
o Perubahan lokus kawalan dari dalaman ke luaran boleh kurangkan kesungguhan / daya saing seseorang
o Individu yang punya tahap motivasi pencapaian yang tinggi selalunya punya atribusi dalaman yang tinggi
o Guru dan jurulatih harus tingkat keyakinan dan keupayaan diri atlit dengan buat atribusi yang sesuai apabila berjaya /gagal
Keagresifan
Klasifikasikan Keagresifan
a) Keagresifan Kasar atau Ketara ( hostile )
a.
Tujuan cederakan individu lain dengan niat untuk lihat individu tersebut menderita
b. Tindakan ini selalunya didorong oleh rasa marah dan kecewa pelaku
c.
Contoh : seorang pemain bola baling dengan sengaja menyepak kaki lawannya sehingga terjatuh
b) Keagresifan Instrumental
a.
Tujuan cederakan individu yang lain dengan niat dapat ganjaran tertentu
b. Kecederaan berlaku kerana perlu bagi capai matlamat
c.
Contoh : seorang peninju yang terpaksa jatuhkan lawannya untuk menang sesuatu pertandingan
c)
Keagresifan Asertif
a.
Tujuan main ikut peraturan
b. Penggunaan daya fizikal serta perkataan dalam permainan adalah ikut peraturan permainan yang ditetapkan
c.
Tidak berniat datangkan kecederaan pada orang lain
Faktor yang mempengaruhi Keagresifan
o Psiko-Fisiologikal
Tafsiran seseorang individu

Bila individu tersebut rasakan bahawa beliau diancam ( bermain secara kasar ) individu tersebut akan bertindak ikut tafsiran untuk
bertindak balas / mempertahankan diri .
Tindakan ini libatkan kebangkitan ( kadar nadi / tumpuan jadi sempit / tindakan fizikal yang keterlaluan
o Faktor semasa
Suhu

Semakin tinggi suhu di persekitaran berkemungkinan untuk bertindak agresif


Perbezaan mata / jaringan

Semakin jauh beza mata , kemungkinan untuk bertindak agresif


Pengaruh penonton

Sorakan penonton

Ejekan penonton
Tempoh masa permainan

Di pertengahan permainan

Di akhir permainan

Anda mungkin juga menyukai