Anda di halaman 1dari 155

R

A
W
A
Y
A
R
E
J
A
A
G
G
N
JOM

E
R
E
T
NU

STPM

3 13 APRIL 2016

1980 2016

KAHWIN

MATRIKULASI

???

ASASI
IPTS/
KOLEJ SWASTA

KER
JA
PRAU
T6

UNIV
LUAR NEGARA
2

LALUAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA

T6 PILIHAN TERAKHIR
STPM BERTARAF
RENDAH, BUANG MASA,
DAN TIADA MASA
Sebab tak
DEPAN

PELUANG
MASUK
UNIVERSI
TI TIPIS

!
!
I
S
P
E
mahu SUSAH
masuk
STPM
S
T6 ER
P
!
T6 TEMPAT MEREKA
YANG TERCICIR KE IPTA

STPM TIADA KUALITI

SIJIL TAK
BOLEH GUNA
UNTUK
BEKERJA

STPM TIDAK
DIIKTIRAF
UNIVERSITI
LUAR
NEGARA

PUNCA KUASA

JOM

STPM

Mesyuarat Majlis Bil. 3/2014 (Ke-131) pada


17 September 2014 telah bersetuju supaya MPM
mengadakan program Jom STPM/Karnival STPM
bagi mempromosikan pengajian Tingkatan 6 dan
peperiksaan STPM

KENALI MPM
Ditubuhkan:
1 Februari 1980 di bawah Akta Majlis Peperiksaan Malaysia 1980 [Akta 225]
Ahli Lembaga Pengelola MPM:
19 Naib Canselor IPTA, KSU KPM, KPPM, Pengarah LP, Ketua Eksekutif
MPM, 5 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
Kendalikan:
STPM dan Malaysian University English Test (MUET)

BANGUNAN MPM

Pentauliahan Sistem Pengurusan Kualiti STPM & MUET:


MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dan the
International Certification Network (IQNet).
Pengiktirafan STPM:
Kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), dan
Cambridge Assessment
(CA), England
6

PENGERUSI MPM

Prof. Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa


bin Ishak
Naib Canselor Universiti Utara Malaysia
(UUM)
7

PENAWARAN MATA PELAJARAN


PENAWARAN MATA PELAJARAN
STPM
STPM 900 Pengajian Am
970 Seni Visual
966 Sains Sukan

21

964 Biology
962 Chemistry

958 Information and


Communications
Technology
954 Mathematics (T)
950 Mathematics (M)
948 Perakaunan

910 Bahasa Melayu


2

911 Bahasa Cina

20
19
18

960 Physics

22

17

912 Bahasa Tamil

913 Bahasa Arab

AMBIL 4 ATAU 5
AMBIL 4 ATAU 5
MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN
SAHAJA
SAHAJA

16

6
7
8

15

946 Pengajian
Perniagaan

14

13

12 11

10

920 Literature in English


922 Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
930 Syariah
931 Usuluddin
940 Sejarah
942 Geografi

944 Ekonomi
8

KAEDAH
KAEDAHPENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN
CONTOH
CONTOHKOHORT
KOHORT2017
2017
P

TEMPOH

PEPERIKSAAN

1
2
3

Mei Okt. 2016

Nov. 2016

Nov. 2017

Jan. Mei 2017

Mei 2017

Nov/Dis 2017

Mei Okt. 2017

Nov. 2017

KERJA KURSUS (KK)

KEPUTUSAN STPM
Terbaik (P1/U1 + P2/U2 + P3) + KK (yang
berkenaan sahaja)
9

KAEDAH
KAEDAHPENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN

10

PENERAPAN
PENERAPANKEMAHIRAN
KEMAHIRANINSANIAH
INSANIAH

Aspek kemahiran insaniah (soft skills) diterapkan


dalam kurikulum meliputi kemahiran komunikasi,
kerja berpasukan, kepemimpinan, pemikiran kritis,
penyelesaian masalah, pengurusan maklumat, dan
interpersonal bagi memupuk modal insan
dengan minda kelas pertama yang
memiliki ciri keperibadian, kepimpinan,
kesungguhan, komitmen, pencapaian, dan
sahsiah yang cemerlang.
11

BENTUK PENILAIAN
ujian bertulis kemahiran intelektual (kognitif )

Kerja Kursus (amali) kemahiran sikap (afektif)

Kerja Kursus (amali) kemahiran tingkah laku

Viva
kognitif, afektif, psikomotor

PENGGAL KERJA KURSUS DAN WAJARAN


PENGGAL KERJA KURSUS DAN WAJARAN
Bil.

Mata pelajaran

Penggal
1

Wajaran
(%)
20

Penggal
2

Penggal
3

25

24

1.

Pengajian Am

2.

Bahasa Melayu

3.

Bahasa Arab

4.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

5.

Syariah

6.

Usuluddin

7.

Sejarah

8.

Geografi

20

9.

Ekonomi

20

10. Pengajian Peniagaan

25

11. Perakaunan

16.67

20

20

20
20

12. Mathematics (M)


13. Mathematics (T)
14. Information and Communications

20
20
40

Technology
15. Physics
16. Chemistry
17. Biology

20
20
20

13

PELAKSANAAN KK - KES ISTIMEWA


Calon yang cacat anggota, buta, rabun, spastik,
kurang pendengaran, masalah pertuturan/
sengau, bisu, pekak, austime, dan lain-lain

Bagi pelajar kes istimewa


yang memerlukan keperluan khas,
pelajar dikehendaki membuat
permohonan kepada MPM melalui
Pengarah JPN
untuk pertimbangan dan kelulusan.
14

KOS YURAN
Calon Jenis 1-Sek. Kerajaan dan Sek. Bantuan Kerajaan
Komponen Yuran
RM
Yuran asas
120.00
PERCUMA
90.00
PERCUMA

Yuran setiap mata pelajaran


Caj menduduki semula peperiksaan akhir
per kertas (Ulangan)

Jumlah yuran bagi setiap calon

50.00
Calon bayar

4 mata pelajaran = RM480.00


5 mata pelajaran
= RM570.00BAYARAN YURAN
CALON
Calon jenis 2 (sek. swasta) dan 3
(persendirian individu)

Sekali gus sama ada mendaftar


pada penggal 1 atau penggal 2.
Caj ulang calon bayar

Calon akan mendapat keputusan W sekiranya yuran


peperiksaan tidak dijelaskan.
15

PENGGREDAN STPM BAHARU


PENGGREDAN STPM BAHARU
Gred
NGMP

Penarafan

A-

B+

B-

C+

C-

D+

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00

Lulus penuh
(prinsipal)

Lulus
sebahagian
(subsidiari)

F
0.00

Gagal

1. PENGIKTIRAFAN KERAJAAN MALAYSIA


2. PENGIKTIRAFAN OLEH CAMBRIDGE ASSESSMENT, ENGLAND
3. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2005:
KELAYAKAN STPM MENGGUNAKAN NILAI GRED MATA PELAJARAN
BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM.
(JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA, PUTRAJAYA - 27 Disember 2005)
16

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2005:

PENGIKTIRAFAN
PENGIKTIRAFANSTPM
STPM

Cambridge
Wakil Cambridge
Assessment
Assessment
(CA) telah
(CA)
ditubuhkan
England turut
lebih serta
150 tahun.
dalam Merupakan
Mesyuarat
jabatan
Jawatankuasa
peperiksaan
Penetapan
berprestijDarjah
di Eropah
STPM
di
University
bagi penentuan
of Cambridge
keputusan STPM.
CAWakil
memainkan
CA akan memberikan
peranan utama
nasihat
dalam
dan
bidang
pandangannya
pendidikan, latihan,
terhadap
penyelidikan,
analisis
pembangunan,
keputusan peperiksaan
dan
menyampaikan
STPM bagi
penilaian
setiap kertas
pendidikan
dan membuat
kepada lapan
keputusan
juta
pelajar
bersama
di lebih
sebagai
150 negara
satu setiap
persetujuan
tahun. dan
pengiktirafan.
18

MESYUARAT
MESYUARATPENGGREDAN
PENGGREDANSTPM
STPM
>>100K
100K
WAKIL CAMBRIDGE ASSESSMENT
Mark Dowling

19

KERJASAMA

Penyata Sijil Peperiksaan STPM (m.s. belakang)


Amended explanatory notes (implemented in ISTPM
E certificate 2015)

C
6
Cambridge International Examinations,
Cambridge
Assessment,
N
1
0
A
England, has advised the Malaysian
Examination
Council on
2
H
I
standards since 1982.
A
R
S
A
E pass in a subject in the Sijil Tinggi
The minimum standard to obtainGa full U
N
N
Persekolahan Malaysia (STPM)
examination
is broadly equivalent to the
A
E
P E6inJthe corresponding subject in the GCE
standard for a pass at Gred
Advanced Level examination1 conducted by Cambridge International
Examinations.
A partial pass in a subject in the STPM examination is broadly equivalent
to a Grade C pass at GCE Ordinary Level or IGCSE conducted by
Cambridge International Examinations.

SIJIL
SIJILSTPM
STPM

Sijil STPM dianugerahkan kepada calon


yang mendapat sekurang-kurangnya
LULUS SEBAHAGIAN dalam SATU mata
pelajaran
21

KEPUTUSAN STPM 2015 KOHORT KETIGA

22

KIRAAN
KIRAANPNGK
PNGK(CGPA)
(CGPA)STPM
STPM
Bil.
1.
2.
3.
4.
5.

Contoh
Mata Pelajaran
Gred
Pengajian Am
Perakaunan
Mathematics (T)
Chemistry
Biology
Jumlah

Jumlah Mata Nilai =


(CGPA)
= 14.00

B+
B
D
AA

Markah
3.33
3.00
1.00
3.67
4.00
14.00

3.33 + 3.00 + 3.67 + 4.00

PNGK
4

3.50
23

Pencapaian Calon Keseluruhan


Perbandingan Pencapaian Calon Secara Keseluruhan
STPM 2014 dan STPM 2015
84.70%

90%

+0.85

80%

63.02%

+2.5260.50%

70%
60%
50%

+2.61

40%

33.97%

31.36%

30%

+0.03

2.65%
2.62%

20%
10%

-0.11

0.80%

+1.2211.22%
10.00%

0.91%

0%
Min

2014

Series 3

83.85%
69.14%

+1.91

67.23%

Pencapaian Calon Mengikut Min PNGK


Min PNGK Nasional dan Sekolah Kerajaan
STPM 2011, 2012, 2013, 2014, dan
2015

Min PNGK

Nasional (Semua calon)


Calon Sekolah Kerajaan

2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2

2.55
2.57
2.29
2.22

2011

2.62
2.62

2.65
2.65

2.33
2.24

2012

2013

2014

2015

RANKING STPM TERENGGANU

TAHUN PEPERIKSAAN

2013

2014

2015

2016

BILANGAN CALON P1

3,132

2,172

1,986

2,579

MIN PNGK TERENGGANU


(SEKOLAH)

2.58

2.74

2.86

???

RANKING - 1

RANKING - 1

2.62

2.65

RANKING - 8

MIN PNGK NASIONAL


(SEKOLAH)

2.55

Perbandingan PNGK Calon Mengikut Aliran


STPM 2014 dan STPM 2015
STPM 2014
Aliran

Bil.
Calon

PNGK

STPM 2015
Bil.
Calon

PNGK

Beza
PNGK

Sastera

35,646

2.61

35,385

2.64

+0.03

Sains

7,208

2.65

6,602

2.66

+0.01

42,854

2.62

41,987

2.65

+0.03

Keseluruhan

27

Perbandingan Min PNGK Calon Mengikut


Jantina
STPM 2014 dan STPM 2015

2.75

(+0.03)

2.69

2.7
Min PNGK

2.66
2.65
28,342
calon

2.6

(+0.02)

28,678
calon

2.56
2.55
2.5
2.45

2.54
14,512

calon

STPM 2014

13,30
9
calon

STPM 2015

Lelaki
Perempu
an

Perbandingan Min PNGK Calon Bandar dan Luar


Bandar dalam STPM 2014 dan STPM 2015

2.67 0.06

2.70

Min PNGK STPM

2.65

2.64
2.60

2.61

0.11

2.60

2.54

2.55
2.50

0.10

Jurang
semakin
mengecil

2.49

2.45
2.40

2013

Bandar

2014

2015

Series 3

Prestasi Mata Pelajaran


Perbandingan Peratus Lulus Penuh Mata Pelajaran STPM 2014 dan STPM 2015

Prestasi Mata Pelajaran 4 meningkat 2 turun 16 kekal


Perbandingan Peratus Lulus Penuh Mata Pelajaran
STPM 2014 dan STPM 2015
Kod

Mata Pelajaran

2015

82.54

83.76

+1.22

83.56
Semua
22
Mathematics (M)
71.31
Mathematics (T) Mata
74.31
Information and Communications
89.40
Technology Pelajaran
Physics
76.43
Lulus Penuh
Chemistry
82.51
Biology
77.39
Melebihi
Sains Sukan
95.00
Seni Visual
67% 94.69

84.42

+0.86

70.94

-0.37

75.01

+0.70

86.12

-3.28

77.86

+1.43

84.61

+2.10

76.60

-0.79

94.03

-0.97

95.36

+0.67

Pengajian Perniagaan

948

Perakaunan

954
958
960
962
964
966
970

Beza
Peratusan

2014
946
950

Peratus Lulus
Penuh

31

Purata Nilai Gred (PNG) Mata Pelajaran


Perbandingan PNG Calon Mengikut Mata Pelajaran
STPM 2014 dan STPM 2015
PNG
Peratusan
Beza
Mata Pelajaran
Turun
PNG
2014 2015
Naik PNG
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Literature In English
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
Syariah
Usuluddin
Sejarah
Geografi
Ekonomi

2.69
2.75
2.54
2.43
2.28
2.17

2.67
2.81
2.60
2.49
2.13
2.36

-0.02
+0.06
+0.06
+0.06
-0.15
+0.19

-0.74
+2.18
+2.36
+2.47
-6.58
+8.76

2.68

2.67

-0.01

-0.37

2.92
2.79
2.51
2.54
2.39
32

2.85
2.79
2.62
2.53
2.48

-0.07
+0.00
+0.11
-0.01
+0.09

-2.40
+0.00
+4.38
-0.39
+3.77

Purata Nilai Gred (PNG) Mata Pelajaran


Perbandingan PNG Calon Mengikut Mata Pelajaran
STPM 2014 dan STPM 2015
4 meningkat 1 turun 17 kekal
PNG
Mata Pelajaran
Pengajian Perniagaan
Perakaunan
Mathematics (M)
Mathematics (T)
Information and
Communications
Technology
Physics
Chemistry
Biology
Sains Sukan
Seni Visual

Peratusan
Turun Naik
PNG

2014

2015

Beza
PNG

2.52
2.55
2.15
2.39

2.53
2.63
2.12
2.43

+0.01
+0.08
-0.03
+0.04

+0.40
+3.14
-1.40
+1.67

2.70

2.70

+0.00

+0.00

2.41
2.52
2.34
2.91
2.83

2.47
2.57
2.39
2.97
2.89

+0.06
+0.05
+0.05
+0.06
+0.06

+2.49
+1.98
+2.14
+2.06
+2.12

33

ANALISIS PEPERIKSAAN
ULANGAN
STPM 2013 dan 2014

PELUANG PERBAIKI
KEPUTUSAN MASIH
TERBUKA

Analisis Peperiksaan Ulang 900/1 STPM 2013

2
ca ,850
lon (2
ke 1.1
ka 8%
lG )
re
d

7,449 (55.36%)
daripada 13,456 calon naik Gred

1,305 (33.5%) daripada 3,895 yang


gagal dapat lulus penuh (A-C)

3,157 (23.46%) calon


kekal Gred asal

Prestasi Calon 2013 Mengulang (U1) Mengikut Mata Pelajaran


Bil.

Mata Pelajaran

Bil. Calon

Pencapaian (%)

U1

Turun Gred

Naik Gred

327

0.31

98.78

7,084
257
187
4,934
9,639

5.36
3.11
8.02
11..37
7.55

86.19
85.60
84.49
69.60
67.99

1,467

15.75

67.35

213
5,774
525
13,456
1,006
5,134

17.84
12.42
23.24
23.46
19.38
16.42

65.73
59.25
58.67
55.36
53.98
51.79

1.

Sains Sukan

2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bahasa Melayu
Usuluddin
Bahasa Tamil
Geografi
Ekonomi
Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
Bahasa Cina
Sejarah
Syariah
Pengajian Am
Seni Visual
Chemistry

14.

Perakaunan

1,737

18.08

51.35

15.
16.
17.

Pengajian Perniagaan
Bahasa Arab
Mathematics (T)
Information and
Communications Technology
Physics
Biology
Mathematics (M)

8,014
772
4,909

15.92
11.40
23.53

50.86
45.60
44.85

272

23.53

44.85

2,464
2,793
1,167

22.56
38.27
19.19

42.21
28.03
22.79

7.

18.
19.
20.
21

15 mata
pelajaran
> 50% naik
gred

36

Analisis Peperiksaan Ulang 900/1 STPM 2014

ca 2,1
lo 27
n (1
ke 1.
ka 95
l G %)
re
d

2,115 (11.88%) drp 17,797


calon kekal Gred asal

13,555 (76.16%)
daripada 17,797 calon naik Gred

2,648 (59.32%) calon


daripada 4,464 yang gagal
telah dapat lulus penuh (A-C)

Prestasi Calon 2014 Mengulang (U1) Mengikut Mata Pelajaran


Pencapaian (%)

Bil. Calon
Bil.

Mata Pelajaran
U1

Turun
Gred

Naik Gred

1.

Sains Sukan

655

5.95

87.48

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pengajian Perniagaan
Usuluddin
Bahasa Melayu
Pengajian Am
Bahasa Tamil
Sejarah
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Seni Visual

8702

4.85

83.84

266
5345
17797
201
7384
1874

8.27
10.63
11.88
13.93
10.20
16.29

81.20
79.44
76.16
72.14
71.47
70.60

2967

12.30

69.90

Bahasa Arab
Literature In English
Syariah
Perakaunan
Bahasa Cina
Geografi

922
16
757
1723
194
6144
2779
6237
2043

8.68
12.50
25.50
15.73
29.38
24.50
22.45
27.59
14.68

66.27
56.25
55.88
55.19
52.58
51.03
45.74
44.36
41.46

209

22.01

40.67

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Biology
Ekonomi
Physics
Information And Communications
Technology

20.

Chemistry

3940

25.08

40.51

21.
22.

Mathematics (M)
Mathematics (T)

714
4446

21.99
36.57

22.97
19.75

15 mata
pelajaran
> 50% naik
gred

38

Analisis Peperiksaan Ulang 900/2 STPM 2013

3,361 (15.82%) calon


kekal Gred
4,710 (22.17%) calon
kekal Gred asal

13,177 (62.02%)
daripada 21,248 calon naik
Gred

1,535 (30.5%) calon daripada 5,031


yang gagal telah dapat lulus penuh
(A-C)

Prestasi Calon 2013 Mengulang (U2) Mengikut


Mata Pelajaran
Bil.

Mata Pelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seni Visual
Usuluddin
Sains Sukan
Bahasa Arab
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
Information and
Communications Technology
Bahasa Melayu
Pengajian Am
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Perakaunan
Mathematics (M)
Geografi
Biology
Syariah
Physics
Chemistry
Sejarah
Mathematics (T)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

Bil. Calon

Pencapaian (%)

U2

Turun Gred

Naik Gred

850
283
347
618
148
189

4.71
7.07
11.82
3.24
14.19
15.34

88.12
85.16
73.49
68.12
66.22
65.08

1039

17.29

64.32

231

3.09

64.07

8815
21,248
6522
5974
586
555
4200
2248
493
2042
4293
5646
3574

11.79
22.17
11.44
12.02
19.80
28.11
29.26
34.70
42.39
32.96
36.38
32.96
62.65

62.93
62.02
59.18
58.07
48.63
44.14
36.45
34.39
28.60
28.50
22.78
22.19
2.52

12 mata
pelajaran
> 50% naik
gred

40

Prestasi Calon 2014 Mengulang (U2) Mengikut


Mata Pelajaran
Bil.

Bil. Calon

Mata Pelajaran

U2

Pencapaian (%)
Turun Gred

Naik Gred

1.

Seni Visual

937

3.52

92.00

2.

Bahasa Arab

716

3.12

82.40

3.
4.
5.
6.

Geografi
Syariah
Sains Sukan
Bahasa Cina

5288
647
912
206

12.29
20.09
14.14
16.50

70.16
66.46
64.14
62.14

7.

Bahasa Melayu

8510

11.50

61.96

8.

Literature In English

16

12.50

56.25

9.
10.
11.

Bahasa Tamil
Usuluddin
KMK

151
356
1712

23.18
26.40
24.77

55.63
54.78
54.21

12.

Pengajian Perniagaan

6105

15.25

53.58

13.
14.
15.

Pengajian Am
Ekonomi
Perakaunan

20044
7926
616

33.24
20.33
31.33

45.31
42.64
35.71

16.
17.
18.

Biology
Physics
Sejarah

2465
1738
8279

27.83
28.25
25.02

35.42
35.16
32.61

19.

Mathematics (T)

4208

17.28

21.65

20.
21.
22.

Chemistry
ICT
Mathematics (M)

3751
122
607

41.46
51.64
0.42

19.73
8.20
0.32

12 mata
pelajaran
> 50% naik
gred

41

CONTOH KEPUTUSAN CALON

Penubuhan Pusat
Tingkatan Enam
(Mod 1, Mod 2, Mod 3)
Mod 1 Sekolah yang hanya menempatkan pelajar
Tingkatan Enam saja
Mod 2 Pelajar Tingkatan Enam tempatkan di blok
berasingan tetapi di dalam sekolah aliran
perdana
Mod 3 Pelajar Tingkatan Enam bercampur dan
berkongsi bangunan dengan pelajar sekolah
43
aliran perdana

Sekolah
SekolahAngkat
AngkatUniversiti
Universiti
Sekolah

Universi
ti

M2 : SMK Sultan Muhammad, Kuala Pilah

NC USIM

M1 : SMK Bandaraya 2, Kota Kinabalu

NC UMS

Selangor

M1 : SMK Petaling Jaya (Seri Setia)

NC UPM

Kedah
WPKL

M1 : SMK Taman Mahsuri, Kulim


M1 : SMK Desa Mahkota

NC USM
NC UM

Johor

M1 : SMK Seri Bandar Pontian

NC UTM

Negeri
Negeri
Sembilan
Sabah

Perak
Sarawak

M1 : SMK Seri Ipoh


M1 : SMK Saratok 2

NC UPSI
NC UNIMAS
44

Program
Programuntuk
untukSekolah
SekolahAngkat
AngkatUniversiti
Universiti
1.
2.
3.
4.

Ceramah motivasi guru, peperiksaan


Seminar peperiksaan
Ceramah keibubapaan
Ceramah profesional spt. untuk subjek
ekonomi
5. Kursus pedagogi untuk guru
6. Geran pelajar cemerlang
7. Seminar, simposium luar negara untuk
pelajar
8. Hantar guru praktikal ke sekolah
9. Elaun untuk pelajar miskin
10.Banyak lagi program disediakan universiti 45

MoU
MoUSekolah
Sekolahdengan
denganUniversiti
Universiti
SMK LABUAN
Dengan
UMS

SMKA DURIAN GULING, MARANG


Dengan
USIM

UMS menerima syarat minimum untuk pelajar


SMK Labuan masuk UMS

46

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam
Negeri
Perak
(6)

Selangor
(8)

Kelantan
(1)

Sabah
(6)

Sekolah

Tarikh

Mod

SMK Raja Muda Musa (Kuala Kangsar)


SMK Seri Ipoh (Kinta Utara)
SMK King Edward VII (Larut Matang Selama)
SMK St. George (Larut Matang Selama)
SMK Seri Putera, Ipoh
SMK Alang Iskandar
SMK Petaling Jaya (Petaling Utama)
SMK Tinggi Klang (Klang)
SMK Tinggi Kajang (Hulu Langat)
SMK Sultan Abdul Aziz (Kuala Selangor)
SMK Seksyen 24 (Petaling Perdana)
SMK Telok Datok (Kuala Langat)
SMK Tunku Abd Rahman Putera (Sabak Bernam)
SMK Seri Istana, Klang

5 Mei 2014
12 Jan 2015
Jun 2015
Jun 2015
Jan 2016
Jan 2016
17 Feb 2014
5 Mei 2014
5 Mei 2014
4 Ogos 2014
12 Jan 2015
12 Jan 2015
Jan 2016
Jan 2016

2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2

SMK Sri Gunung (Bachok)

11 Jan 2015

SMK Bandaraya 2 (Kota Kinabalu)

5 Feb 2014

SMK Limbanak (Penampang)

5 Mei 2014

SMK Putatan (Penampang)

5 Mei 2014

SMK Datuk Pangiran Galpam

5 Mei 2014

SMK Gunsanad (Keningau)

Jun 2015

SMK Tambunan (Tambunan)

Jun 2015

47

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam
Negeri

Johor
(14)

Kedah
(4)

Sekolah

Tarikh

Mod

SMK Seri Bandar Pontian (Pontian)

19 Mei 2014

SMK Sultan Abdul Jalil (Kluang)

Nov 2015

SMK Tinggi Kluang (Kluang)

Nov 2015

SMK Taman Kluang Barat (Kluang)

Nov 2015

SMK Seri Mersing (Mersing)

Nov 2015

SMK Ledang (Muar)

Nov 2015

SMK Dato Seri Amar Di Raja (Muar)

Nov 2015

SMK Tengku Mahmud Iskandar (Muar)

Nov 2015

SMK Sultan Alauddin Riaayat Shah (Muar)

Nov 2015

SMK Dato Jaafar (JB)

Nov 2015

Maktab Sultan Abu Bakar (JB)


SMK Permas Jaya (Pasir Gudang)
SMK Dato Penggawa Timur (Pasir Gudang)
SMK Bandar Kota Tinggi (Kota Tinggi)

Nov 2015
Nov 2015
Nov 2015
Nov 2015

2
2
2
2

SMK Taman Mahsuri (Kulim/Bandar Baharu)

13 April 2014

SMK Hutang Kampong (Kota Setar)

20 April 2014

SMK Baling (Baling/Sik)

11 Jan 2015

Kolej Sultan Abdul Hamid (Kota Setar)

11 Jan 2015

48

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam
Negeri

Sekolah

Tarikh

Mod

Labuan
(1)

SMK Labuan (JPN WP Labuan)

Jun 2015

SMK Tungku Muhammad (Kuala Pilah)

2 Jan 2014

SMK Datuk Mansor (Jempol/Jelebu)

12 Jan 2015

SMK Batu Kikir (Jempol/Jelebu)

12 Jan 2015

SMK Seri Ampangan (Seremban)

12 Jan 2015

SMK Tunku Ampuan Durah (Seremban)

12 Jan 2015

SMK Tinggi Port Dickson (Port Dickson)

Jun 2015

SM Tinggi Melaka

Jan 2016

SMK Gajah Berang, Melaka

Jan 2016

SMK Munsyi Abdullah, Melaka

Jan 2016

Pulau Pinang
(1)

SMK Tunku Abdul Rahman, Pulau Pinang

Jan 2016

Perlis
(2)

SMK Syed Alwi, Perlis

Jan 2016

SMK Tengku Suleiman, Perlis

Jan 2016

NS
(6)

Melaka
(3)

49

Negeri

Sarawak
(20)

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam
Sekolah

Tarikh

Mod

SMK Bintulu (Bintulu)

12 Jan 2015

SMK St. Thomas (Kuching)

12 Jan 2015

SMK Batu Lintang(Kuching)

12 Jan 2015

SMK Serian (Serian)

12 Jan 2015

SMK Simanggang (Sri Aman)


SMK Green Road (Kuching)
SMK Kubong (Limbang)
SMK Bandar Bintangor (Meradong)
SMK Three Rivers (Mukah)

12 Jan 2015
12 Jan 2015
12 Jan 2015
12 Jan 2015
12 Jan 2015

2
2
2
2
2

SMK Methodist(Sibu)

12 Jan 2015

SMK Sacred Heart (Sibu)

12 Jan 2015

SMK Saratok 2 (Saratok)

Jun 2015

SMK Bau (Bau)

Jun 2015

SMK Kapit No 2 (Kapit)

Jun 2015

SMK Tun Abang Haji Openg (Kuching)

Jun 2015

SMK St. Joseph (Kuching)

Jun 2015

SMK Pending (Kuching)

Jun 2015

SMK Wira Penrissen (Samarahan)

Jun 2015

SMK Muara Tuang (Samarahan)

Jun 2015

SMK Bandar Sarikei (Sarikei)

Jun 2015

2 50

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam
Negeri

Sekolah

Tarikh

Mod

Terengganu
(2)

SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu


SMK Kuala Berang, Hulu Terengganu
SMK Desa Mahkota (Sentul)
SMK Tinggi Setapak (Keramat)
SMK St. John (Keramat)
SMK Victoria (Bangsar/Pudu)
SMK Puterijaya (Bangsar/Pudu)
SMK Maxwell (Sentul)

21 Mac 2016
17 April 2016
31 Mac 2014
Jun 2015
Jun 2015
Jun 2015
Jun 2015
Jun 2015

2
1
1
2
2
2
2
2

WPKL
(6)

JUMLAH MOD 1

11

JUMLAH MOD 2

69

51

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam

52

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam

53

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam

54

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam

55

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam

56

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam

57

Pusat
PusatTingkatan
TingkatanEnam
Enam
BERITA HARIAN - 7 MAC 2014
BERITA HARIAN - 7 MAC 2014

Suasana pembelajaran membuat saya rasa seolaholah belajar di kolej.. Setaraf pelajar
kolej/matrikulasi.. Tiada diskriminasi.. Konsep
pembelajaran menjurus pengajian di universiti.. Tidak
perlu berpakaian seragam sekolah.. Rasa lebih
matang.. Kos yuran lebih murah.

ETIKA PAKAIAN PELAJAR

ETIKA PAKAIAN PELAJAR

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 TAHUN


2014: ETIKA PAKAIAN MURID TINGKATAN
ENAM
(KPPK KPM 5 Disember 2014)

BILIK KULIAH

SEPERTI DI UNIVERSITI

PENERIMAAN IPT DALAM DAN LUAR NEGARA


PENERIMAAN IPT DALAM DAN LUAR NEGARA

62

PENERIMAAN IPT DALAM DAN LUAR NEGARA


PENERIMAAN IPT DALAM DAN LUAR NEGARA

1. Lepasan STPM menjadi pilihan utama


19 UA dan IPTS. NC dan Pensyarah
perlukan lepasan STPM ke UA masingmasing.
2. Pengiktirafan dan penerimaan lepasan
STPM oleh
universiti luar negara seperti oleh
negara-negara
komanwel dan negara bukan
komanwel
63

BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR


(BPKP)
BPKP ialah satu Bahagian dalam Sektor Pengurusan IPTA, Jabatan
Pengurusan IPT, KPTM yang bertanggungjawab untuk mengurus dan
menyelaras kemasukan pelajar ke Universiti Awam (UA) tempatan.
Syarat Am STPM sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00)
dengan kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk PA,
DAN lulus SPM dengan kepujian dalam mata pelajaran
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata
pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian BM kertas Julai
diambil kira.
Penentuan
Aliran

Aliran
Sains
[Mathematics
(M)/Mathematics (T) dan Physics/Chemistry/Biology]. Selain
daripada komponen Sains secara automatik ke Aliran
Sastera

BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR


(BPKP)

Kriteria Pemilihan
Kriteria Pemilihan
Pencapaian
akademik
(90%)

Pencapaian
kokurikulum;
(10%)

STPM/Setaraf dan
SPM/Setaraf;
Gred mata
pelajaran untuk
pengkhususan;

Memenuhi syarat
khas seperti yang
ditetapkan oleh
UA;

Lulus temu
duga/ujian bagi
program bertemu
duga/ujian;

Program pengajian
pilihan pemohon
mengikut
keutamaan; dan

Kombinasi mata
pelajaran yang
bersesuaian
dengan program
pengajian dipohon;
Telah mengambil
MUET dengan
mendapat
sekurangkurangnya Tahap 1
(Band 1);
Bilangan tempat
yang disediakan
oleh UA.

BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR


(BPKP)

Bil.

Contoh

1.
2.
3.
4.

PENGIRAAN MERIT
PENGIRAAN MERIT
(90% akademik + 10% kokurikulum)
(90%
akademik + 10%Gred
kokurikulum)
Mata Pelajaran
Markah
Pengajian Am
Perakaunan
Chemistry
Biology

B+
B
AA

Jumlah

3.33
3.00
3.67
4.00
14.00

PNGK (CGPA) = 14.00 = 3.50

Markah Akademik (90%) = 3.50 x 90 = 78.75

4.00

Markah Kokurikulum (10%) : diperoleh dari KPM

Markah Merit = Markah Akademik + Markah Kokurikulum

(78.75)

(9)

66

87.75

UA MENERIMA LEPASAN STPM


UA MENERIMA LEPASAN STPM

67

BILANGAN PROGRAM DI UA
BILANGAN
PROGRAM DI UA
KEPERLUAN KELULUSAN UNTUK PROGRAM

BIL.

UA

BILANGAN
PROGRAM

STPM

MATRIK

ASASI

DIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UM
UKM
UTM
UPM
UNIMAS
USIM
UUM
UMS
UITM
USM
UNIZA
UMT
UMK
UTHM
UNIMAP
UMP
UTEM
UPNM
UPSI
Jum Prgm

101
69
39
78
42
23
39
28
118
70
20
27
18
41
36
28
25
11
35
848

99
69
39
78
42
23
39
28
93
70
20
27
18
41
36
28
25
11
35
821

98.02
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
78.81
100.00
100.0
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.82

84
69
39
78
42
19
39
28
102
68
20
27
18
41
36
28
25
11
35
809

83.17
100.00
100.00
100.00
100.00
82.61
100.00
100.00
86.44
97.14
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.40

2
69
39
78
42
19
39
28
80
68
20
27
18
41
36
28
25
11
35
705

1.98
100.00
100.00
100.00
100.00
82.61
100.00
100.00
67.80
97.14
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.14

83
69
3
78
42
13
39
28
117
62
20
27
18
41
36
25
25
7
35
768

82.18
100.00
7.69
100.00
100.00
56.52
100.00
100.00
99.15
88.57
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.29
100.00
63.64
100.00
90.57

Kedudukan

68

ANALISIS BILANGAN LEPASAN STPM KE UA


ANALISIS BILANGAN LEPASAN STPM KE UA
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Universiti
UM
USM
UKM
UPM
UTM
UUM
UNIMAS
UMS
UiTM
UPSI
UTHM
UTeM
UNIMAP
UMP
UMK
UPNM
UNISZA
USIM
UMT
JUMLAH

Tahun
(Bilangan Pelajar data dari Universiti)
2013

2014

883
2,896

990
3,004

590
688
186
1,396
1,983
2,594
6,745
1,584

1000
860
267
1,651
1,686
2,883
6,061
1,922

470
421
733
351
1,237

575
393
979
431
1,740

49
212
203
699
23,110

100
355
257
1,041
24,981

40% - 50%
MASUK
UA

69

PROGRAM DI UA
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM / SETARAF
SESI AKADEMIK 2014/2015
DI UTM
Program
pengajian
Program
Program
Program pengajian
pengajian
pengajian
Tempoh
pengajian
Tempoh
pengajian
Tempoh
Tempoh pengajian
pengajian

Sarjana Muda
Muda Senibina
Perakaunan
Sarjana
Landskap
Sarjana
Sarjana
Muda
Muda
Kejuruteraan
Sains Senibina
(Awam)
KELAYAKAN
MINIMUM
STPM
8
Semester
8 Semester
8 Semester
6 Semester
Memenuhi
Syarat
Am Universiti
Syarat
Am Universiti
Memenuhi
Syarat
Am Universiti
Universiti
sertaAm
Memenuhi Syarat
serta
KEPERLUAN
KHAS PROGRAM
serta
Lulus SPM/setaraf dengan mendapat
Kepujian
dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
KEPERLUAN
KHAS
PROGRAM
KEPERLUAN
KHAS
PROGRAM
atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;
Mendapat sekurang-kurangnya GRED B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mana-mana DUA (2)
Danpada peringkat STPM dalam mana-mana DUA (2)
Mendapat
sekurang-kurangnya
Gred
(NGMP
Mendapat
PNGK
3.00;
Mendapat
mata
pelajaran
berikut:
sekurang-kurangnya
PNGKB3.00
pada 2.67)
peringkat
STPM;
Lulus
Peperiksaan
mata
pelajaran
berikut :- STPM dengan sekurang-kurangnya:
3.00)
dalam SATU (1) mataBiology
pelajaran berikut: Mendapat sekurang-kurangnya
Physics
Seni Visual Gred B (NGMPDan
Chemistry
Chemistry
Biology
Ekonomi
Ekonomi
Geografi
Perakaunan
Gred C (NGMPSejarah
2.00)
mata pelajaran Pengajian
Am;
Physics
Sejarah
Geografi
Seni
Visual
Perakaunan
Information
Mathematics
M atau Mathematics
Ekonomi/
Pengajian
Perniagaan
and Comunications
Technology
Mathematics
M/Mathematics
T (3) mata
Mendapat
sekurang-kurangnya
Gred
B- T/
(NGMP
2.67)Perakaunan/
pada
peringkat
STPM dalam
TIGA
Pengajian
Perniagaan
Bahasa
Melayu
Syariah
/
Usuluddin
Sains
Sukan
Pengajian
Perniagaan
Bahasa Melayu
Syariah/Usuluddin
Sains Sukan
Dan
pelajaran berikut
:
Information
and Comunications
Technology Dan
Mathematics M / Mathematics T
Bahasa
Arab/Bahasa
Cina/Bahasa Tamil
Komunikatif
/ Literature
in English
Kesusasteraan
Gred CMelayu
(NGMP
2.00)
dalam dua
pelajaran lain.
Komunikatif/Literature
English
Mathematics
T Melayu
/ Further
Mathematics
; (2)inmata
Kesusasteraan
/ Bahasa
Cina
/ Bahasalain
Tamil
Bahasa
Mana-mana
satu
(1) mata
pelajaran
kecuali Pengajian Am.
PhysicsArab
/ Biology;
Dan
DanDan
Chemistry
Dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (GREDDan
C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
Mendapat
sekurang-kurangnya
kepujian
(GRED
C)
SPM
dalam mata
pelajaran
Mendapat
sekurang-kurangnya
Tahap
1 pada
(Bandperingkat
1) dalam
Malaysian
University

Mathematics
Mathematics
Mendapat
sekurang-kurangnya
English
Test (MUET). kepujian
Mendapat
sekurang-kurangnya
kepujian (GRED
(GRED C)
C) pada
pada peringkat
peringkat SPM
SPM dalam
dalam mata
mata pelajaran
pelajaran berikut:
berikut:
Dan
Dan tidak rabun warna
Mathematics
Mathematics
Tidak
rabun
warna.
Inggeris
Bahasa
Dan
lulus
ujian
dan temuduga yang dikendalikan oleh universiti.
Physics

PROGRAM DI UA
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM / SETARAF
SESI AKADEMIK 2014/2015
DI UKM
Program pengajian
Tempoh pengajian

Sarjana Muda
Undang-Undang dengan Kepujian
KELAYAKAN MINIMUM
STPM

8 Semester
Memenuhi
Syarat
Am Universiti
Syarat
Am Universiti
serta
KEPERLUAN
KHAS PROGRAM
Lulus SPM/setaraf dengan mendapat
Kepujian
dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

Mendapat sekurang-kurangnya GRED B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana TIGA (3)
Dan
Mata pelajaran berikut:

Lulus Peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya:

Physics
Chemistry
Biology
Syariah
Ekonomi
Geografi
Perakaunan
2.00) mata pelajaran Pengajian
Am;
Gred C (NGMPSejarah
ICT
Maths M/Maths T
Usuluddin
B. Melayu/B. Arab
P. Perniagaan
KMK
Literature in English
Dan
Dan
C (NGMP 2.00) dalam
dua(GRED
(2) mata
pelajaran
lain.
Gred
Mendapat
sekurang-kurangnya
kepujian
C/6C)
pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran
Mathematics/add maths
DanDan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
Atau1 (Band 1) dalam Malaysian University
English
(MUET).
Band 3Test
(MUET)
dan Gred A-/Gred 2A SPM bagi mata pelajaran BAHASA INGGERIS
Dan
Dan lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti Undang-undang.

PROGRAM DI UA
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM / SETARAF
SESI AKADEMIK 2014/2015
DI USM
KELAYAKAN MINIMUM STPM
Program
pengajian
ALIRAN
SASTERA
- Bacelor
Pendidikan
Program
pengajian
ALIRAN
SAINS
DAN
SASTERA
- Bacelor
Ekonomi
Program
ALIRAN
SAINS
DAN
SASTERA
- Bacelor
Syarat
Am
Universiti
Tempoh
pengajian
(Pengajaran
Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
Tempoh
pengajian
8
Semester
Sains
Seni
Bina
pengajian
8 Semester
Syarat
Khas Program
Lulus
Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM)/setaraf
dengan mendapat Kepujian
Tempoh
7 Semester
Lulus
dengan
mendapatMalaysia
sekurang-kurangnya
C+ dalam
satu (1)
dalam STPM
Bahasa
Melayu/Bahasa
atau kepujianGred
Bahasa
Melayu/Bahasa
pengajian
mata
pelajaran
Malaysia
Kertasyang
Julai berikut:
dan lulus
mata
pelajaran
Syarat
Khas
Program Sejarah

Mathematics
M/ Mathematics
TKhas
Ekonomi
Syarat
DanProgram
STPM dengan
mendapat
sekurang-kurangnya
PNGK
2.5
Lulus
Geograf

Perakaunan
Pengajian
Perniagaan
Dan
Lulus
Peperiksaan
Tinggi mendapat
Persekolahan
Malaysia (STPM)
dengan
STPM Sijil
dengan
sekurang-kurangnya
Gred
Lulus
Dan
sekurang-kurangnya:
B- dalam
satu (1) Gred
mata
tidak
termasuk
Mendapat
sekurang-kurangnya
C/6C
pada
peringkat
SPMpelajaran
dalam
sekurang-kurangnya
CGred
padapelajaran
peringkat
STPM
dalam mata
Mendapat
mata
pelajaran
Mathematics
Melayu
Pengajian
Gred
C
(NGMPAm.
2.00)
mata pelajaran Pengajian Am;
Bahasa

ATAU
Dan
Dan
Dan

lulus
MEdSI
dan
temu
duga
yang
ditetapkan.
Lulus
Lulus
dengan
mendapat
sekurang-kurangnya
Gred C dalam mata
Gred CSTPM
(NGMP
2.00) dalam
dua (2)
mata pelajaran lain.
pelajaran
Mathematics
M/ Mathematics
T yangcalon-calon
boleh dianggap
memenuhi
Keutamaan
akan
diberi kepada
yang

keperluan Gred C/6C dalam mata pelajaran


pada Mathematics peringkat
Dan Seni
mengambil mata pelajaran
Visual STPM
SPM

Dan
Dan 1 (Band 1) dalam Malaysian
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap

PROGRAM DI IPTS
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM /
SETARAF
DI UNITEN
DEGREEFROM
FROMCOLLEGE
COLLEGE
OF
DEGREE
OF ENGINEERING
INFORMATION

(5 program)
TECHNOLOGY
(5 program)

SYARAT KEMASUKAN

SYARAT KEMASUKAN
Lulus STPM dengan mendapat min PNGK 2.00 dan

sekurang-kurangnya C dalam mata pelajaran Maths,


Lulus STPM dengan GRED C (NGMP 2.00) dalam 2 mata
Physics, dan Chemistry.
pelajaran
Dan
Dan

Telah mengambil MUET (Jika tidak ambil MUET, masih


Mendapat kepujian dalam mata pelajaran Maths (SPM)
diterima, tetapi mesti ambil MUET untuk graduat)
Dan
Dan
Telah mengambil MUET (Jika tidak ambil MUET, masih
Kredit Maths dalam SPM, serta lulus Physics, Add Maths,
diterima, tetapi mesti ambil MUET untuk graduat)
dan Chemistry dalam SPM

PROGRAM DI IPTS
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM / SETARAF

DI UIAM
Program pengajian

KELAYAKAN MINIMUM
STPM
Bachelor
of

Education Tesl

SyaratSyarat
Am Universiti
Memenuhi
Am Universiti
serta
dengan KEPERLUAN
mendapat KHAS
Kepujian
dalam
PROGRAM

Lulus SPM/setaraf
Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia, Kepujian dalam Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Al-Quran &
Mendapat
sekurang-kurangnya
GRED BIslamiah,
pada peringkat
dalam mata
pelajaran Literature
in
As-Sunnah/Pendidikan
Syariah
dan STPM
kepujian
mana-mana
tiga mata
English:
pelajaran dalam SPM
Dan
Dan

Mendapat kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Mathematics/add maths, dan
kepujian dalam mana-mana Tiga mata pelajaran, dan sekurang-kurangnya 2A dalam English
Lulus STPM
dengan
Language
dalam
SPM sekurang-kurangnya PNGK 3.00:

Dan
Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian
Am;

(NGMP
2.00)
dalam
dua
(2)Ujian
mataPemilihan
pelajaran
lain.(MEdSI) kendalian Kementerian
Mendapat
Gred C
Band
4 dalam
MUET,
dan
lulus
Guru
Pengajian Tinggi
Dan

Mendapat Tahap (Band) yang dikehendaki dalam MUET mengikut ketentuan


program.

IPTS MENERIMA LEPASAN STPM


IPTS MENERIMA LEPASAN STPM
4 program
4 program
54 program
54 program
12 program
12 program

40 program
40 program
14 program
14 program

8 program
8 program

4 program
4 program

15 program
15 program

7 program
7 program
13 program
13 program
75

IPTS MENERIMA LEPASAN STPM


IPTS MENERIMA LEPASAN STPM
Memoranda of Understanding
MoU antara Madinah International University (Malaysia) dengan agensi/IPT dalam
dan luar negara bagi membangunkan hubungan kerjasama dan memajukan
pendidikan
Senarai
di12Al-Madinah
International
University
Higher Institute
for Islamic
Studies of the
1Baldwinprogram
University-sarjana
Somalia muda yang bertauliah
(MEDIU) dan diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan
Tinggi
Sunnis
andMalaysia
the Community- Iran
2- University
of KnowledgeSaudi
Arabia (Hons) In Fiqh & Usul Fiqh
1
Bachelor
of Islamic
Sciences
13- Sobol Khair Society
2
Bachelor of Islamic Sciences (Hons) In Al-Hadith
3- Faculty of Arts University of Cadi Ayyad-MOROCCO
3
Bachelor of Islamic Sciences (Hons) In the Science
Al-Quran
14- El- of
Fetra
Foundation- Netherlands
4
Bachelor
of
Islamic
Sciences
(Hons)
in
Dawah
and
Usuluddin
4- Open University of Sudan-Sudan
5
Bachelor of Languages
(Hons) in International
Arabic Language
andTakaful
Literature
15- Iklas
Academy
Al-Madinah
University
5- Muflhat
UniversityIndia
6
Bachelor
of Information
Technology(Hons)
(Shah Alam, Malaysia)
16- East Asia Foundation7
Bachelor of Information Technology(Hons) in Management
InformationPhilippines
System
6- UMM University Malaysia
Syarat
Kemasukan
Ijazah
Sarjana
Muda and Administration
8
Bachelor
of InformationProgram
Technology(Hons)
in System
Development
17- Khayriyah joint committee-Indonesia
9
Bachelor
of Business
Administration(Hons)
Lulus
Sijil Tinggi
Persekolahan
Malaysia (STPM) dengan sekurang7- SIRIMMalaysia
10
Bachelor dua
of Business
Administration(Hons)
in 18E-Commerce
Manabe
El- Khair Society-Cambodia
kurangnya
subjek
lulus penuh (principal
passes)
8- 11
Ibn Khaldun
UniversityIndonesia
Bachelor
of Computer
Science in Networking and Multimedia Computing
19- Albanian Imams Association
12 Bachelor of Computer Science (Hons)
Keperluan
Bahasa

Bahasa
Arab
9- 13
SocietyBachelor
of The Revival
of Islamic
HeritageCote DIvoire
BANYAK
of Civil
Engineering
(Hons)
BANYAK
20Heritage
Revival
SocietyThailand
BagiBachelor
kursusofmenggunakan
bahasa
Arab,(Hons)
manakala pemohon
14
Electrical
Electronics
Engineering
LAGI
10- Arees University- United States

menggunakan bahasa lain selain bahasa


Arab, pemohon mesti duduki
LAGI
21 Salekon Organization for Education
Kemahiran
Bahasa Arabic (Arabic Science
Proficiency
Test) Al-Madinah
11-Ujian
Dar al-Hadith
Institute- Mauritania
& Scholarship
-Yemen
76
(MAPT).

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

UCAS = BPKP
TheUniversities and Colleges
Admissions Service (UCAS)ialah
sebuah badan amal di UK yang
menyediakan perkhidmatan
memproses permohonan kemasukan
ijazah pertama untuk hampir semua
universiti dan kolej di UK.
Kelayakan Antaranya ialah A Level
atau setaraf (STPM)

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

UAC = BPKP
Universities Admissions Centre
(UAC)ialah sebuah badan swasta di
Australia yang menyediakan
perkhidmatan memproses permohonan
kemasukan ijazah pertama di institusi
di Australia.
Kelayakan Antaranya STPM
Sistem kiraan Australian Tertiary

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

53
53NEGARA
NEGARA
79

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
Malaysia: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

The top university in Australian


Capital
Territory
(ACT)
(2014/2015):
University
ofSchool
Sydney
(2014/2015):
(Malaysian
Higher
Certificate)
with AAA.
st
Australian National University
(25=
in
the
world;
1
in
Australia)
A-level: Conditional offers for students studying
A-levels
between
A*A*A
AAA
(37=range
in the
world;
3rdand
inand
Australia)
Arts
Music
International
Qualifications
Students
Syarat
Kemasukan
Pelajar
Malaysia:
depending on the subject.
Malaysia
STPM
(best 3 subjects
- calculated
onfor
A=7;
A-=6;
B+=5;
Commerce
STPMs are
considered
equivalent
toGERMAN
A levels
on a grade
grade
basis
and
GERMAN
B=4;will
C+=2;
Dentistry
applicants
alsoC=1)
need- ATAR
to demonstrate English language
proficiency.
Education
Health Sciences
Law
Medicine
Pharmacy
Physical Education
Physiotherapy
Science
Surveying
Tertiary Teaching
Theology

80

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

University of Southern Queensland


(2014/2015):
(701+ in the world; 29=in Australia)

The Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia


(STPM
- Malaysia
Higher
STPM:
GPA
2.0 or better
forSchool
best 4
Certificate) is run by the Malaysian Examination
Council
for
public
secondary
principle subjects, including Bahasa
schools in Malaysia.
Malaysia and General Knowledge Paper
The University of Western Australia welcomes applications from students who have
completed the STPM program to be admitted to the University.
Points are assigned on the basis that at: A/A- = 5; B+ = 4; B = 3; B-/C+ = 2; C = 1.
(ATAR)
81

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
Ranking university in Queensland
(2014/2015):
University of Queensland
(43 = in the world; 4thin Australia)

Malaysian STPM aggregate of best three


subjects, where A=4.00, A-=3.67, B+=3.33,
B=3.00, B-=2.67, C+=2.33, C=2.00

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
NEGARA

KELULUSAN

Madagascar Baccalaurat de lenseignement secondaire


Malawi

Malawi School Certificate of Education (MGCE)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)


Malaysia
(Malaysian Higher School Certificate)

Faculty of Arts
Faculty of Health
Sciences
University
in Sherbrooke,
Qubec
Faculty
of Social
Sciences

CANADA
CANADA

Faculty of Engineering
Telfer School of
Management
Faculty of Science

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

Requirement

Applicants who will be


Applicants who
have
FACULTIES
world university
rankings
(2014/15)

completing
the
high school
completed the high school
fnal examination after 1
rank 22
fnal examination
March
Asia university rankings
(2014/15) rank

ASEAN Undergraduate Scholarship (AUS)


1 results
STPM overall

STPM Term 1, 2 and 3 results


Arts & Social
Medicine
Music
Pharmacy
A score of at least B for all
Expected to score at least B for all
Negara ASEAN*
tidak
termasuk
Singapura
AhliSciences
, and

MUET of 200 by
subjects,
MUET of 200.
subjects, and
application closing date.

Minimum to
apply

1) ACT with
Not required

Ciri
kepemimpinan
dan
mempunyai
Writing / SAT and

Not required
potensi yang
tinggi

2) SAT Subject
Tests

Business
& kokurikulum
Nursing
Rekod
aktiviti
yang baik
MUET score of 200
AccountancyMinimum

English
Requirement

University
Mempunyai
Entrance
Examinations

Law

Science

Minimum MUET score of 200

Not required
Not required
keputusan
sekolah tinggi yang cemerlang
Eligible for all courses

Course Eligibility

Eligible for all courses

Memohon kemasukan ke ijazah sarjana muda sepenuh masa di


Application
31 Design
March 2016
Computing
Dentistry
&
Engineering
NUSdate
closing

Notes

Environment

You must have taken at least four Principle Level subjects, including
Pengajian Am.

Yuran tuisyen

84

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

International Qualifcations - Admissions


Requirements
Malaysia Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Acceptable English Proficiency Tests
Either TOEFL, IELTS, SAT or other recognised English proficiency tests
(e.g., Malaysian University English Test - MUET) score is compulsory
for all international qualifications except UK A Levels and
International

UK 'A' Level certificates

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
Undergraduate
International A
ACADEMICS
dmissions
Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia (STPM)

Minimum Requirement to Apply


Good score in 4 subjects including Pengajian Am in the Malaysia Higher
School
Examinations (STPM).
Arts, Design
&Certificate
Medicine
Sport Science
Direct Admission
final year of your high
school or already
To apply, you must be in the
completed your high school.
Media English
Language Requirements
A good pass in E1119 or MUET or SAT or IELTS or TOEFL is required for
admission to non-Engineering/non-Science programmes, except Chinese
programme. The same requirement is applicable to all programmes for
scholarships application.
NTU Entrance Examination (NTU EE)
Accountancy &
Education
Communication
Not
required.
Programmes Eligibility

Studies
Eligible to apply for all programmes if fulfil the minimum
Business of the programmes. Arts stream STPM applicants are
subject requirements
ineligible for any Engineering and most Science programmes.

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
International Qualifcations - Admissions
Requirements

Malaysia Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)


UK 'A' Level certificates
Indonesian SMA Ujian Akhir Nasional (UAN)
Mauritius HSC
Myanmar High School Examination
New Zealand University Entrance
Philippines High School Diploma

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
Ranking university in Victoria (2014/2015):
University of Melbourne
(33rd in the world; 2nd in Australia).

A guide to entry
scores
Entry score
for the Malaysian
Course name
Guide (CGPA)
STPM
Agriculture

2.7

Arts

3.3

Biomedicine

3.9

Commerce

3.5

Environments

3.3

Oral Health

3.3

Science

3.3
88

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

WARWICK INTERNATIONAL
FOUNDATION PROGRAMME
(WARWICK IFP)
FAKULTI
Business Studies
Social Science
Law
Maths & Economics
Science & Engineering

Malaysia
Warwick IFP: STPM is accepted with
comparable grades to A level for direct
entry to undergraduate programmes
Undergraduate: STPM accepted with
comparable grades to A level.
89

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA

Syarat Kelayakan
Typical offers for applicants taking the STPM (Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia) (Malaysia Higher School Certificate) would be based on grades AAA.

Statistik Permohonan
Bilangan pemohon sarjana muda dan
kemasukan pelajar2010
Malaysia
Year
2011ke Cambridge:
2012
2013
All applications
All offers
All admissions

200
25
20

270
30
27

278
33
30

Jumlah bilangan pelajar Malaysia di


Cambridge:

Year
Undegraduate
Postgraduate

2010-11
102
108

2011-12
98
75

2012-13
99
52

282
36
30

2013-14
111
66

90

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
Permohonan dan Penerimaan di Peringkat Kebangsaan mengikut Negara
Tahun 2013 (Sumber: UCAS)
(Antara 25 Negara tertinggi hantar permohonan)
Permohonan
Diterima
Negara
Bilangan
%
Bilangan
%
1. China
12,069
10.6
7,319
12.0
2. Hong Kong
6,781
5.9
4,149
6.8
3. Ireland
6,056
5.3
2,119
3.5
4. Malaysia
5,120
4.5
3,174
5.2
5. France
4,149
3.6
2,272
3.7
6. Singapura
4,149
3.6
2,013
3.3

Permohonan dan Penerimaan Masuk ke Cambridge mengikut Negara Tahun 2013


(Antara 25 Negara tertinggi hantar permohonan)
Permohonan
Kemasukan
Negara
Bilangan
%
Bilangan
%
1. China
618
10.3
81
11.4
2. Singapura
428
7.1
79
11.1
3. Hong Kong
414
6.9
59
8.3
4. USA
296
4.9
23
3.2
5. Malaysia
282
4.7
30
4.1
6. Germany
240
4.0
41
5.8
91

UNIVERSITI LUAR NEGARA


UNIVERSITI LUAR NEGARA
BIASISWA
Cambridge Trust Scholarship (Ijazah Sarjana Muda)
Syarat:
Terbuka kepada pelajar antarabangsa
St Edmund's Duke of Edinburgh Scholarship
Nilai:
Yuran universiti
Syarat:
Terbuka kepada pelajar antarabangsa
Pembiaya: Cambridge Commonwealth, European & International Trust.
Nilai:
2,000Cambridge
setahun
DayaDiri
Scholarship (Ijazah Sarjana Muda atau
Pembiaya: St Edmunds Collegepascasiswazah)
Syarat:
Untuk pelajar Bumiputera Malaysia
Amy Li Cambridge Scholarship
Nilai:
Yuran universiti, yuran kolej, gaji tahunan (untuk orang
Terbuka kepada pelajar antarabangsa: Ijazah Sarjana
perseorangan)
Syarat:
Muda (BA) dalam bidang Mathematics,
Pembiaya:
Yayasan
DayaDiri.
Khazanah
Cambridge
Scholarship
Physics,
Engineering
or Chemical Engineering.
(Ijazah Sarjana Muda dan pascasiswazah)
Nilai:
16,000 setahun
Syarat:
DNV GL (peneraju organisasi dalam maritim, minyak
Pembiaya:
dan
gas,pelajar
dan industri
tenaga,
dan Cambridge
Untuk
Bumiputera
Malaysia:
Keutamaan dalam bidang
Commonwealth,
European & International
Trust.
Biosciences (Bioengineering,
Bioinformatics,
Biotechnology,
Molecular Biology, Genomics), Business, Economics,
Electronics, Engineering, Finance, Law, Material Sciences,
Nanotechnology and Public Health.

Nilai:

BANYAK LAGI UNIVERSITI


MENANTI LULUSAN
Yuran universiti, yuran kolej, gaji tahunan (untuk orang
perseorangan), satu tiketSTPM...
penerbangan pergi balik (kelas
ekonomi)

SURAT UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UNTUK LEPASAN STPM


SURAT UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UNTUK LEPASAN STPM

Entrance requirements
Typical offers for applicants taking GCE Advance
Levels would based on three or four A grades, or
equivalent grades in STPM (Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia).

93

TERKINI: UNIVERSITI TEKNIKAL TIMUR TENGAH,


TERKINI: UNIVERSITI TEKNIKAL TIMUR TENGAH,
TURKI MAHU PELAJAR LEPASAN STPM
TURKI MAHU PELAJAR LEPASAN STPM

Country

ANKARA CAMPUS

NORTHERN CYPRUS
CAMPUS

EMEL DRP BAHAGIAN


DASARREQUIREMENTS
DAN HUBUNGAN
APPLICATION
ANTARABANGSA, KPM (20 Mac 2015)
French Baccalaureate with a

French Baccalaureate
with a minimum
PENGGUNAAN
STPM SEBAGAI
KRITERIA
KEMASUKAN KE
minimum score of 12 out of 20 in the
score of
14 out of 20 in
the stream
France
UNIVERSITI
METU,
ANKARA stream
TURKIrelated to the program
related to the program applied for.

applied for.

Universiti Teknikal Timur Tengah/Middle East Technical Univ.


(METU)
berhasrat
sebagai
syarat
A maximum
overallmenggunakan
grade of 2 in theSTPM
A maximum
overall
grade of 3 in the
ABITUR
exam, and mengikuti
a minimum score
of ABITUR
exam, and a minimum score
kemasukan
program
di METU.

Germany

Malaysia

11 out of 15 in the subjects related to


the program applied for.

of 8 out of 15 in the subjects related


to the program applied for.

Minimum grades of ABB in three


Minimum grades of BBC in three
subjects, two of which being relevant to subjects, two of which being relevant
the program applied for in the
Sijil to the program applied for in the
Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Sijil Tinggi Persekolahan
Examination.
Malaysia (STPM) Examination.
94

STPM DI CAIRO

KETUA EKSEKUTIF MPM

Pembentangan
Sistem Pentaksiran Baharu STPM
dalam
Seminar Antarabangsa Pembangunan Pendidikan
PraUniversiti di Cairo, Mesir : 30 Mac 2015
95

TERKINI 5 DISEMBER 2015

Full-time bachelor degree courses


to be offered include:
Bachelor of Arts in Chinese Studies
Bachelor of Arts in Journalism
Bachelor of Management in International Business
Bachelor of Management in Accounting
Bachelor of Economics in Finance
Bachelor of Engineering in Computer Science and Technology
Bachelor of Engineering in Software Engineering
Bachelor of Engineering in Digital Media Technology
Bachelor of Engineering in New Energy Science and Engineering
Bachelor of Medicine in Traditional Chinese Medicine

Scholarships & Financial Aid


Scholarships for
Academic Year
Syarat
2016
kemasukan :
STPM 2A
To celebrate XMUMs
first intake in
February 2016, we offer Merit
Scholarships in 2016 based on

TAJAAN
TAJAAN

The Public Service Department (JPA) will only provide bursaries for
students to study locally, either at private or public universities,
(Prime Minister Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)
The JPA Bursary Programme is open to students who have
completed their pre-university examinations (the STPM or A-Levels),
while the JPA Scholarship Programme is for SPM leavers.

97

TAJAAN
TAJAAN
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) -Program prauniversiti
di semua sekolah bantuan Kerajaan. Kelayakan STPM boleh digunakan
untuk permohonan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam dan luar
negara ke peringkat Ijazah Pertama.
Matrikulasi- Program prauniversiti anjuran KPM bagi kursus persediaan
jurusan Sains dan jurusan Perakaunan bagi melayakkan pelajar
melanjutkan pengajian Ijazah Pertama di IPT dalam negara. Turut
diterima pakai untuk memohon kemasukan ke IPT luar negara TERHAD
kepada universiti yang menerima kemasukan lepasan Matrikulasi
Asasi-Program persediaan Asasi di bawah Jabatan Pengajian Tinggi
adalah lebih menjurus kepada pengajian di IPT tertentu di dalam
negara.
98

TAJAAN
TAJAAN

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


Penajaan JPA kepada pelajar lepasan
mana-mana program persediaan (STPM) untuk
mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama dalam
program yang telah diiktiraf
di IPTA dan IPTS tempatan.
o Semua IPTA [kecuali UPSI],
Sambungan..
99

TAJAAN
TAJAAN

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


o IPTS yang bertaraf GLC iaitu

100

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


o Kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu

Semenyih, Selangor
Bandar Sunway, Subang Jaya
CHINA
UK

Melbourne

101

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


o Kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu

Melbourne

Tanjung Kupang, Johor


102

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)

o IPTS lain seperti


Semeling,Cheras
Kedah
University CollegeBedong
Sedaya International,

IPT lain yang


dipersetujui oleh
Kerajaan
dari
Bukit Jalil
KL semasa
ke semasa.

103

BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI


(BKPU) TINGKATAN 6 ATAS
KPM anugerahkan
kepada pelajar sekolah menengah tingkatan 6
yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam
o akademik,
o kokurikulum, dan
o Sukan
Tetapi
untuk pelajar yang berlatarbelakangkan pendapatan isi
rumah kurang dari RM1,500.00 sebulan.
Kadar BKPU
RM90.00 sebulan (pelajar aliran sastera)
RM110.00 sebulan (pelajar aliran sains).
104

BIASISWA PIHAK SWASTA

PENGAJIAN: IJAZAH SARJANA MUDA


TEMPAT: UA MALAYSIA DAN UNIVERSITI LUAR
NEGARA

AREA
Economics
Accounting
Actuarial Science
Law
Computer Science

STPM
Sekurang-kurangnya
2A1B

BIASISWA PIHAK SWASTA

TAJAAN PENGAJIAN IJAZAH


BERKAITAN MINYAK DAN GAS.
TEMPAT: UA,
AUSTRALIA)

IPTS,

SARJANA
STPM:

MUDA

DALAM

Minimum
PNGK
3.0 NEGARA
DAN
UNIVERSITI
LUAR

BIDANG

(UK,

USA,

Permohonan boleh dibuat berdasarkan keputusan


KEJURUTERAAN
SAINS STPM
KOMERSIL
percubaan

Mekanikal

Geologi

Sumber Manusia

Sivil

Bagi OKU
Geosains

Kewangan dan
Perakaunan

Pelajar OKU digalakkan


memohon. Pilihan
program
tidak
Kimia
Geoinformasi
Perniagaan
dan
terhad dalam pilihan mereka dan boleh
memohon buat
Pentadbiran
Petroleum

ijazah dalam
mana-mana bidang.
Biostratigrafi

Elektrik
dan Elektronik
Mempunyai
Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya yang

disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (Jika


berkaitan)

BIASISWA PIHAK SWASTA

TAJAAN PENGAJIAN
IJAZAHPENGAJIAN
SARJANA MUDA
DALAM
BIDANG
DITAJA
STPM
BERKAITAN MINYAK DAN GAS.

BIDANG

Lulus
Pengajian
Am dan minimum
Band 3
DALAM
NEGARA
LUARMUET
NEGARA
TEMPAT; UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP), UA MALAYSIA, DAN
UNIVERSITI LUAR NEGARA
Perakaunan/Perniagaan/
Perakaunan/Perniagaan/
Program Teknikal
Kewangan
Kewangan
Undang-undang
Minimum 3B (Maths, Ekonomi
Physics, Chemistry)
Kejuruteraan Kimia
Geologi/Geofizik
Program Bukan
Teknikal
Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan
Mekanikal
Kejuruteraan Elektrikal dan
Kejuruteraan Petroleum
Elektronik Minimum 3B mana-mana subjek
(Maths, Perakaunan, Ekonomi dan Pengajian
Geosains Petroleum
Perniagaan)

BIASISWA PIHAK SWASTA

Pengajian: Ijazah Sarjana Muda


Tempat: UA dan IPTS dalam negara.
KELAYAKAN
STPM : Minimum PNGK 3.75
dan
SPM : Kepujian Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

BIASISWA PIHAK SWASTA

Program: Ijazah Sarjana Muda


Tempat: UA
Bidang
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Accountancy

Kelayakan
STPM sekurang-kurangnya B+ dalam 4 subjek
@ CGPA sekurang-kurangnya 3.33

BIASISWA PIHAK SWASTA


YAYASAN SIME DARBY UNDERGRADUATE
SCHOLARSHIP PROGRAMME (LOCAL)

Yayasan Sime Darby Undergraduate Special


Support Bursary Programme

Yayasan Sime Darby Undergraduate Special


Needs Bursary

Pengajian: Ijazah Sarjana Muda


STPM : PNGK sekurang-kurangnya 3.00)
Pendapatan kasar bulanan keluarga : Bawah
RM3,000

Pengajian: Ijazah Sarjana Muda


STPM : PNGK sekurang-kurangnya 2.50)
Pelajar OKU

BIDANG
Sciences related
courses:
1. Agriculture
2. Plantations
Technology
3. Environmental
Sciences

Business related courses:


1. Accounting
2. Finance
3. Business Management
4. Economics
5. Estate Management
6. Building Management

Engineering and
Technology related
courses:
1. Mechanical Engineering
2. Chemical Engineering
3. Electrical Engineering
4. Information Technology

BIASISWA PIHAK SWASTA

Pengajian: Ijazah Sarjana Muda


Tempat: Sunway University/ Sunway College
Kelayakan : STPM Purata C+ atau PNGK 2.33;
5C dalam SPM termasuk Bahasa Inggeris/
dan Matematik (Bahasa Inggeris B3 dan ke
atas)
Jumlah Pendapatan Tahunan Isi Rumah tidak
melebihi RM3,000

BIASISWA PIHAK SWASTA


Industri: Syarikat Kejuruteraan
Pembinaan Prasarana
dan penyerahan
GAMUDAdan
SCHOLARSHIP
2015
Pembangunan Hartanah.
Course of Study
Disenaraikan
di papan utama
Bursa Malaysia branch
dalam 10
August 1992.
Local university
(public/private/foreign
campus)
ProjekEngineering
utama ialah (Civil
pembinaan
transit aliran
sederhana
(MRT), jalanraya,
/ Mechanical
/ Mechatronics
/ Electrical
or
landasan lapangan terbang, Environmental)
landasan kereta api, terowong, logi rawatan
air dan Quantity
empangan,
menyediakan
penyerahan
infrastruktur dan
Surveying
/ Construction
Management
pembangunan
baru
Technical
Sciencespembandaran
(Geology / Geomatics)
Township & Urban Planning
Antara
projek
yang
Social Sciences
/ Business
withdilaksanakan
IT / Accounting

BANYAK LAGI TAWARAN BIASISWA


Reputable overseas university
UNTUK ANDA...
Engineering (Civil, Mechanical, Electrical or Environmental)
The scholarship offers
Requirements
Full tuition fees and living expenses
Obtained at least 3As in the recent STPM or
equivalent

SKIM BAUCAR BUKU 1MALAYSIA

113

KELAYAKAN STPM BAGI PELANTIKAN


KE PERKHIDMATAN AWAM
1. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 (JPA dan Kem. Pertahanan)
Gaji: RM1,362.00 RM 5,092.00
2. Penolong Pegawai Penguat kuasa N27 (Pelbagai Kementerian)
Gaji: RM1,362.00 RM 5,092.00
3. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27 (Kem. Belia dan Sukan)
Gaji: RM1,362.00 RM 5,092.00
4.

Penolong Pegawai Makmal dan Item C27 (Kem. Penerangan)


Gaji: RM1,374.00 RM 5,116.00

5. Penghulu NP27
Gaji: RM1,737.00 RM5,092.00
Banyak lagi jawatan dalam kerajaan dan swasta gunapakai STPM

114

PELAJAR CEMERLANG STPM 2015

DIANUGERAHI
DIANUGERAHI
SIJIL
SIJIL
PLAK
PLAK
RM1,000
RM1,000

PELAJAR CEMERLANG STPM 2015


Nama
Pelajar

Felicia
Pui Jia
Yin
(P.
Pinang)

Kategor
i

Buta
(PNGK
4.00)

Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am
Pengajian
Perniagaan
Ekonomi
Sejarah

Nama
Kategori
Pelajar

Azree
Feekree
bin
Zamzuri
(K.
Lumpur)

Buta
(PNGK 4.00)

Nama
Gred
Pelajar
A

Andrea
Pui Jia
Hui
(P.
Pinang)

A
A
A

Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Sejarah

Kategori

Gre
d
A
A
A
A

Buta
(PNGK 3.92)

Sejarah

Nama
Kategori
Pelajar

Muhamm
ad
Ikmalul
Iktimam
bin
Mahadhir
(Bachok)

Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am
Pengajian
Perniagaan
Ekonomi

Spastik
(PNGK 4.00)

Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Sejarah
Ekonomi

Gre
d
AA
A
A

Gre
d
A
A
A
A
A

PELAJAR
PELAJARCEMERLANG
CEMERLANGSTPM
STPM2014
2014

117

RUMUSAN
RUMUSANKELEBIHAN
KELEBIHANSTPM
STPM
1. Sistem
persekolahan
mengikut
penggal.
Kurikulum
dipelajari hanya bagi penggal
masing-masing.
2. Peperiksaan dilaksanakan pada setiap hujung
penggal 1, 2, dan 3.
3. Peperiksaan ulangan 1 dan 2. Baiki keputusan
P1 dan P2.
4. Kerja
kursus
membantu
keputusan
keseluruhan STPM menjadi lebih baik.
5. Keputusan peperiksaan penggal dan ulangan
dikeluarkan bagi setiap penggal.
6. Keputusan keseluruhan (terbaik P1/U1 +
P2/U2 + P3 + KK).
7. Yuran peperiksaan murah.
Malah pelajar
sekolah kerajaan percuma.
118
8.
Sijil STPM setaraf A-Level dan diiktiraf

RUMUSAN
RUMUSANKELEBIHAN
KELEBIHANSTPM
STPM
9. Sijil STPM diterima untuk kemasukan ke IPT di dalam dan
luar negara.
10. Sijil STPM diiktiraf JPA untuk perjawatan di sektor awam.
Juga diterima di sektor swasta.
11. Penubuhan pusat tingkatan enam Mod 1 dan Mod 2
12. Berpakaian smart casual
13. Lepasan STPM menjadi pilihan utama IPTA dan IPTS
14. Skim baucar buku
15. Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) - (yang layak)
16. Biasiswa pihak swasta
17. Perubahan penjenamaan tingkatan enam PraU/Kolej T6
18. Pelajar terbaik negara RM1,000 dan sijil oleh MPM
119

APA
KATA
MEREKA
TENTANG
STPM!
APA KATA MEREKA TENTANG STPM!
Whatsapp daripada Nadia, pegawai MUET yang hadir
kelas Master di UKM kepada pegawai MPM.

Semalam pun semasa saya attend clas,


lecturer saya di UKM memuji pelajar dari
lepasan STPM kerana mereka perform
better in clas n mereka lebih indipendent
kerana mereka telah diajar berkenaan
PBS di sekolah. Rakan2 pensyarah beliau
di UKM juga menyatakan pandangan
yang sama. Student lepasan STPM are
more outstanding @ uni.
120

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!
Whatsapp daripada Puan Zubaidah, pensyarah
pengajian Sejarah, Politik, dan Strategi UKM.

Salam just nk share. Hr ni student first


yr jumpa bncg nak buat esei..sy tanya psl
PBS.. Mmg dia org sgt puas hati dn dia
org rasa confident nk menulis dn buat
research. Yg best tu siap blh apply apa
yg dia bljr masa buat pbs dgn analisa
buat esei kt ukm. Setakat ni nmpk positif.
Syabas n tahniah mpm
121

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!
Facebook: Sukan Star TVs Post (17 Sept 2015)
Facebook: Sukan Star TVs Post (17 Sept 2015)

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!
Facebook: Sukan Star TVs Post (17 Sept 2015)
Facebook: Sukan Star TVs Post (17 Sept 2015)

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!
Facebook: Sukan Star TVs Post (17 Sept 2015)
Facebook: Sukan Star TVs Post (17 Sept 2015)

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!
BERITA HARIAN: 12 MAC 2016
BERITA HARIAN: 12 MAC 2016

Kelayakan ke aliran Sains Sosial, jumlah mata


Kelayakan ke aliran Sains Sosial, jumlah mata
unit
unitbagi
bagi33mata
matapelajaran
pelajaranterbaik
terbaiktidak
tidakmelebihi
melebihi
12
12mata,
mata,aliran
aliranSains
Sainstidak
tidakmelebihi
melebihi18
18mata,
mata,
dan
danAliran
AliranAgama
Agamatidak
tidakmelebihi
melebihi14
14mata.
mata.
Calon SPM yang layak dan penuhi syarat akan
Calon SPM yang layak dan penuhi syarat akan
ditawarkan
ditawarkan ke
ke T6
T6 secara
secara automatik
automatik melalui
melalui
portal
portal KPM
KPM 30
30 hari
hari selepas
selepas keputusan
keputusan SPM
SPM
diumumkan
diumumkan

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!

Anggapan
mereka
dan
pembelajaran
peringkat STPM
Antara
kelebihan
lainpengajaran
bagi lulusan
STPM,
pelajar
bolehdimeneruskan
Kikis
persepsi
negatif
terhadap
STPM
mengekang
perkembangan
pemikiran
danselepas
kemahiran
pelajar
kerana
pengajian
ke
peringkat
ijazah
sarjana
muda
tamat
tingkatan
17 Mac 2016 6:07 PM
masih
dengan
persekolahan.
Lebih kejam
tanggapan
enam. terikat
Tambahan
pulasuasana
dengan adanya
STPM mereka
sudahada
layak
untuk
SAUDARA
PENGARANG,
mengatakan
sendiri
tidak
mampu
memberi peluang pekerjaan
bekerja samaSTPM
ada diitu
sektor
awam
atau
swasta.
yang
baiknegatif
pada masa
depan.terhadap Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
PERSEPSI
masyarakat
Lulusan
STPM
2012 isu
seperti
Hazainah
Ali, 23, pernah
mengakui
STPM
sudah
lama
menjadi
dan
hakikat
itu
mungkin
ramai
yang
tidak
menyedarinya.
Tidak
dinafikan bahawa
platform
pengajian
di peringkat
diploma
mempunyai
kelebihan
kerana
subjek-subjek
dipelajarinya
lebihdan
Seringkali isubanyak
ini menjadi
perbualan
terutama
selepas keluarnya
keputusan
Sijil
matrikulasi
lebih
hebat
berbanding
STPM,
namun
sekiranya
masyarakat
mendalam
selain (SPM).
tahap pembelajarannya amat tinggi setanding dengan
Pelajaran Malaysia
memandang
dari sudut positif, STPM tetap mempunyai banyak kelebihan
A-Level.
Masyarakat khususnya ibu bapa menganggap sistem kemasukan tingkatan enam
tersendiri.
yang hemat
menawarkan
adalah seharusnya
bertaraf rendah
apatah lebih
lagi majoriti
pelajarnya
Pada
saya, STPM
masyarakat
berfikiran
terbuka
dan
Berbanding
dengan
diploma
yangyang
memerlukan
tempoh
pengajian
selama
terdiri dalam
kalangan
pelajar
gagalada
mendapat
sebarang
tawaran
matang
dalam
isu tersebut.
Setiap
perkara
kelebihan
dan
melanjutkan
pengajian
di peringkat
tinggi
disebabkan
SPM
tiga
tahun, tetapi
tempoh
STPM
hanya
mengambil
masa
selamakeputusan
dua tahun.
kelemahan
penelitian
perlupendidikan
dilakukan
sebelum
menilai
sesuatu
yang kurang
cemerlang.
Tempoh
tersebut
sangat
menjimatkan
masa pelajar,
kos
perkara. Paling
penting,
ibu bapa
perlu bertanyakan
pendapat selain
atau
pembelajaran
yang
rendah
berbanding
di peringkat
universiti
Malah anak-anak
sesetengah
ibu
bapa
tidaktekanan
menggalakkan
anak
mereka awam.
melanjutkan
minat
tanpa
memberi
terhadap
mereka.
pengajian ke peringkat STPM kerana menganggap sistem itu hanya membuang
Mungkin
ramai yang tidak tahu bahawa di peringkat STPM, pelajar diberi
masa disebabkan masih berada di bawah peringkat sekolah.
bantuan biasiswa bagi membantu mengurangkan beban mereka dan
UMMU HANI ASMURAN

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!
23 MAC 2016!
23 MAC 2016!

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!

LAYARI BLOG
http://www.cikguhailmi.com/2015/03/12-k
elebihan-masuk-tingkatan-6.html?m=1
BANYAK KELEBIHAN MASUK
TINGKATAN 6
130

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!

LAYARI BLOG CIKGU ZULKARNAIN


http://farihinzul1974.blogspot.com/2015
/03/jom-katakan-ya-untuk-meneruskan.htm
l?m=1
KOS PENGAJIAN MURAH TETAPI
NILAI SIJIL STPM TINGGI
131

APA
APAKATA
KATAMEREKA
MEREKATENTANG
TENTANGSTPM!
STPM!

LAYARI BLOG

http://
cikgusenismkbk.blogspot.my/2009/12/tingkatan
-enam-lebih-baik-dari-diploma.html
TINGKATAN ENAM LEBIH BAIK
DARI DIPLOMA

132

KAJIAN UTM

Pencapaian lepasan STPM di UTM


jauh lebih baik. Pelajar STPM mampu
memperoleh min PNGK 3.54 (sesi
2010-2015) berbanding dengan
pelajar saluran lain.
Pelajar lepasan STPM lebih berdikari
dan matang berbanding pelajar
lepasan lain.
(UTM)
133

KAJIAN UUM
Seminar Pemantapan Silibus Perakaunan
Pusat Pengajian Perakaunan UUM
CGPA

Saluran D

Saluran M

STPM

< 2.0

2.5 3.0

70

224

3.0 3.5

125

426

41

3.5 3.67

26

119

49

> 3.67

13

123

168
134

KAJIAN
KAJIANUUM
UUM
Seminar
SeminarPemantapan
PemantapanSilibus
SilibusPerakaunan
Perakaunan
Pusat
PusatPengajian
PengajianPerakaunan
PerakaunanUUM
UUM
Pelajar

Kelas
Pertama

Kelas
Kedua
Atas

Kelas
Kedua
Bawah

STPM

15.27% 76.80% 7.93%

Saluran M

3.55%

60.85%

35.59%

Saluran D

0.74%

57.35%

41.91%
135

KAJIAN
KAJIANUUM
UUM
Pelajar

Kelas
Pertama

Kelas
Kedua
Atas

Kelas
Kedua
Bawah

STPM

15.27% 76.80% 7.93%

Saluran M

3.55%

60.85%

35.59%

Saluran D

0.74%

57.35%

41.91%
136

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

DENEDY WONG SIONG YONG (Terbaik)


SMK Batu Lintang, Kuching, Sarawak
STPM 2014 : 5A (Biology, Chemistry, Physics, Maths (T) dan PA)
Studies Natural Sciences at University of Cambridge (2015)
Biasiswa JPA

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

Ho Kar Meng
SMK Methodist (ACS), Ipoh
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Mekanikal, USM Nibong Tebal

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

AMIRAH ABDIN (luar bandar)


SMK Arshad, Kota Belud, Sabah STPM 2014 : 4A
(PA, BM, Geog, Sejarah)
Sarjana Muda Pendidikan (Sastera dengan
pendidikan, USM) (2015)

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

SITI NORFARIHA BT JUHARI (luar bandar)


SMK Machang, Kelantan STPM 2014 : 4A
Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak, USM
(2015)

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

NAJURAI AGUS (Orang Asli)


SMK Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak
STPM 2014 : 4A
Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan, UUM (2015)
Biasiswa Jabatan Kemajuan Orang Asli

Pelajar Cemerlang STPM 2014


Pelajar Cemerlang Kategori Pelajar Istimewa
Nama
Kategori
Pelajar

Kaveinthran
a/l
Pulanthran

Buta
(PNGK 3.92)

Nama
Kategori
Pelajar
Nama
Kategori
Pelajar

Farah
Raihanah
binti Atan

Autism

Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am
Bahasa
Melayu
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Sejarah

Gre
d

Mohamad
Asri bin
Arshad

Rabun

BB+
A
A

Mohamad
Firdaus bin
Ngatiman

Rabun

Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Sejarah
Mata
Pelajaran
yang
Diambil
Pengajian Am

Gre
d
AA
A
A
Gre
d
A

Bahasa Melayu

Sejarah
Pengajian
Perniagaan
Pengajian Am

Bahasa Melayu
Sejarah
Pengajian
Perniagaan

A
AA
A
A

Kaveinthran a/l Pulanthran (Buta)


SMK St. John, KL
STPM 2014 : 4A (PA, BM, KMK, Sejarah)
Sarjana Muda Undang-undang, UM (2015)

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

Farah Raihanah binti Atan (Autism)


SMK Sultan Ibrahim, Kulai, Johor
STPM 2014 : 2A2B (KMK, Sejarah, PA,
BM)
Sarjana Muda Sastera English, (Linguistik)
UPM (2015)

PELAJAR
PELAJARTERBAIK
TERBAIK2014
2014
DI
DIMANA
MANAMEREKA
MEREKA

Mohamad Firdaus Ngatiman (Rabun)


Maktab Sultan Abu Bakar, JB
STPM 2014 : 4A (PA, BM, Sejarah, PP)
Sarjana Muda Pengajian Bahasa
Melayu, UPM (2015)

VIDEO
VIDEOTESTIMONI
TESTIMONI

T6 PILIHAN PERTAMA

STPM TIDAK
SUSAH

STPM BERTARAF
TINGGI, BERNILAI, DAN
PUNYAI MASA DEPAN

PELUANG
MASUK
UNIVERSI
TI CERAH

!
!
G
!
N
I
A
S
P
U
T6
TEMPAT
TERBAIK
STPM
E
B
S
DIIKTIRAF CA
SAMBUNG
BELAJAR
R
E
DAN
P
UNIVERSITI
STPM BERKUALITI

SIJIL DTERIMA
JPA

LUAR NEGARA

TERIMA KASIH
149

LAMPIRAN

LAPORAN
LAPORANTAHUNAN
TAHUNAN2014
2014PPPM
PPPM

Pelan Transformasi Tingkatan Enam


1.Berjaya meningkatkan daya tarikan kepada pelajar
lepasan SPM bagi mengikuti pengajian di sekolah
tingkatan enam yang ditawarkan
2.Berjaya mengubah persepsi umum yang melihat
PELANCARAN
tingkatan enam sebagai
pilihan kurang menarik bagi
PELANCARAN
menyambung
pengajian
sebelum
ke PPPM
program ijazah
LAPORAN
TAHUNAN
2014
LAPORAN
2014 PPPM
pertama di
IPT dalamTAHUNAN
dan luar negara
PADA
27
JULAI
2015
3.Berjaya
mengubah
imej,
infrastruktur
dan
PADA 27 JULAI 2015
DEWAN
SERI
BINTANG
infostruktur,DI
mod
pengajian
pembelajaran serta
DI
DEWAN
SERIdan
BINTANG
kurikulum kepada yangOLEH
lebih baik
OLEH penjenamaan semula
4.Berjaya
memperkenalkan
MENTERI
PENDIDIKAN
tingkatan enam
yang merangkumi
yuran pengajian
MENTERI
PENDIDIKAN
minimum, kod pemakaian fleksibel, silibus setara
dengan program prauniversiti, tempoh pembelajaran
singkat, tiga mod persekolahan, peperiksaan setara
dengan program prauniversiti dan diiktiraf di
peringkat
global
serta
pembangunan
modul
151

TAWARAN KE TINGKATAN 6
Maklumat Tawaran Kemasukan Ke Tingkatan Enam
boleh didapati dengan melayari Portal Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Jika ada yang berminat tetapi tidak tersenarai, boleh
merayu kepada Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat
Pendidikan Daerah melalui pengetua sekolah.
Pelajar Tingkatan Enam akan ditawarkan pakej
pembelajaran dalam aliran Sains Sosial dan aliran Sains.
Pemilihan subjek penting kerana ada kaitan dengan bidang
pengajian apabila memasuki institusi pengajian tinggi nanti.

SYARAT
SYARATKEMASUKAN
KEMASUKANKE
KET6
T6

153

SYARAT
SYARATKEMASUKAN
KEMASUKANKE
KET6
T6

3MP
3MPTerbaik
Terbaik<<18
18unit
unit

3MP
3MPTerbaik
Terbaik<<12
12unit
unit
154

SYARAT
SYARATKEMASUKAN
KEMASUKANKE
KET6
T6

3MP
3MPTerbaik
Terbaik<<14
14unit
unit
155