Anda di halaman 1dari 5

LAPO R AN

BIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU


SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
BULAN AGUSTUS
NAMA
NIP
NUPTK
INSTANSI
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:
:
:

Drs. H. AMBO ANGKA, S.Ag


19590626 198203 1 014
3958 7376 3720 0002
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
WAJO
SULAWESI SELATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL


2011

LAPORAN
BIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
BULAN
NO

7.

AGUSTUS

HARI
TANGGAL

Selasa,
12-Ags-2011
Rabu,
13- Ags-2011
Kamis,
14- Ags-2011
Jumat,
15- Ags-2011
Sabtu,
16- Ags-2011
Selasa,
19- Ags-2011
Rabu,
20- Juli-2011

NAMA SEKOLAH

NAMA GURU

ASPEK YANG
DIBIMBING

BIMBINGAN YANG
DIBERIKAN

SMPN 2 Majauleng

Lukmanul Hakim,
S.Pdi

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 3 Majauleng

Satria, S.Pdi

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 4 Majauleng

Muh. Arif, S.Ag

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 1 Sajoanging Minda, S.Ag

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 2 Sajoanging Jamaluddin, S.Ag

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 3 Sajoanging Rosdiana, S.Pdi

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 3
Sabbangparu

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

Kherunnas, S.Ag

HASIL BIMBINGAN

PARAF
GURU YANG
DIBIMBING

8.

9.

10

11.

12.

13.

Kamis,
21-Juli-2011
Sabtu,
23- Juli-2011
Selasa,
26- Juli-2011
Rabu,
27-Ags-2011
Kamis,
28-Ags-2011
Sabtu,
30-Ags-2011

SMPN 5 Pammana

Amira Naifah,
S.Ag

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 1 Bola

Baso Alimuddin,
S.Ag

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 2 Bola

Srirahmayana
syam, S.Pdi

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 3 Bola

Yarfi Mustafa,
S.Ag S.Pdi

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 1 Takkalalla

Abdul Kadir,
S.Pdi

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 2 Takkalalla

Andi Hasna, S.Pd

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan
Penyajiannya

Perlu penyesuaian Program


RPP dengan Penyajiannya

Penyajian Berlangsung
Sesuai RPP yang di susun

SMPN 2 Gilireng

Arifuddin, S.Ag

SMPN 1 Penrang

Andi Unru, S.Pdi

SMPN 2 Penrang

Kadaruddin, S.Ag

SMPN 5 Satab
Penrang

Hj. Besse Judaid

SMPN 2 Sengkang

Mansur Maju
SAg.

SMPN 4 Sengkang

Sumiati Sag.

SMPN 1 Tanasitolo

Hj. Rian Yulika

SMPN 3 Tanasitolo

Kamiruddin, S.Pdi

SMPN 4 Tanasitolo

Sitti Nurjannah
arif

SMPN 5 Satab
Tanasitolo

Muh. Yusuf, S.Pd

Sengkang, 30 Agustus 2011


Mengetahui,
K o r w a s,

Pengawas,

Drs. ZAINUDDIN NGATI


NIP. 19521231 197403 1 035

Drs.H.AMBO ANGKA S.Ag


NIP.19590626 198203 1 014