Anda di halaman 1dari 24

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


A. ILMU PELAYARAN
SOAL NO.1
TULISLAH LIMA BUAH ROUTE PELAYARAN YANG DILAYARI KAPAL ANDA
SELAMA PRAKTIK DAN SEBUTKAN URUTAN NOMOR PETA UNTUK MASING
MASING ROUTE !
JAWABAN SOAL NO.1
RUTE YANG PERNAH SAYA LAYARI
1.

A. SURABAYA PANTOLOAN
NOMOR PETA

: 96,70,150,122,127,119,175.

B. PANTOLOAN MAKASSAR
NOMOR PETA

:
:

:-127

:SELAT MAKASSAR BAGIAN TENGAH

-128

:SELAT

MAKASSAR

BAGIAN

SELATAN
-139

:ALUR PEL.MAKASSAR

-176

:TEMPAT BERLABUH KAPAL-KAPAL


DAERAH PEL.MAKASSAR

C. MAKASSAR SURABAYA
NOMOR PETA
:-176

:
:TEMPAT BERLABUH KAPAL-KAPAL
DAERAH PEL.MAKASAR
:SELAT MAKASAR BAGIAN SELATAN
:SELAT BALI SAMPAI TELUK SALE
:LAUTJAWA
:APBS (Alu Pelayaran Barat Surabaya)

-128
-133
-70
-96
D. SURABAYA BALIKPAPAN :
NOMOR PETA
: 96,70,150,122,125,157.

SOAL NO.2
BUATLAH LIMA POSISI UNTUK TIAP RUTE PELAYARAN DIATAS HASIL
BARINGAN BENDA DARAT SERTA LAMPIRKAN LUKISANNYA MASING
MASING !
JAWABAN SOAL NO.2
*(JAWABAN GAMBAR TERLAMPIR)*
SOAL NO.3
SEBUTKAN JARAK YANG DITEMPUH KAPAL UNTUK SETIAP ROUTE
PELAYARAN DARI LOG BOOK DAN TETAPKAN PERBEDAAN
DENGAN JARAK SEBENARNYA ( DARI DISTANCE TABLE ) !
MENGAPA ADA PERBEDAAN

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


JAWABAN SOAL NO.3
ROUTE
DISTANCE TABLE
SURABAYA PANTOLOAN
563 NM
PANTOLOAN MAKASSAR
320 NM
MAKASSAR SURABAYA
416 NM
SURABAYA BALIKPAPAN
466 NM

LOG BOOK
571.1 NM
335.4 NM
422.8 NM
471.8 NM

ANTARA JARAK DI LOG BOOK DAN JARAK PADA DISTANCE TABLE


TERDAPAT PERBEDAAN KARENA JARAK YANG DITULIS PADA LOG BOOK
ADALAH JARAK YANG DITEMPUH KAPAL KITA SEDANGKAN PADA
DISTANCE TABLE JARAK YANG DIDAPAT ADALAH JARAK TERDEKAT
TANDA PERHITUNGAN BAHAYA BAHAYA NAVIGASI.
SOAL NO.4
JELASKAN CARA MENENTUKAN KESALAHAN PEDOMAN MEGNET DAN
HITUNG NILAI VARIASI MINIMUM 5 BUAH HALUAN!
JAWABAN SOAL NO.4
KESALAHAN PADA PEDOMAN MAGNET DAPAT KITA CARI DENGAN CARA
MEMPERGUNAKAN BANTUAN BENDA ANGKASA MISAL : MATAHARI,
BULAN, DAN BINTANG. DARI PERHITUNGAN TERSEBUT KITA NANTINYA
DAPAT KAN SALAH TUNJUK (SEMBIR), DARI SALAH TUNJUK INILAH KITA
AKAN DAPATKAN KESALAHAN PEDOMAN MAGNET JIKA HASILNYA (+)
KITA HARUS
MENGOREKSINYA (-)
A. BENDA YANG DIBARING ADALAH BINTANG ATARES,
BARINGAN = 214
MAKA, ST = (+) 1 / VARIASI DIPETA = 8
D = ST V= (-) 7
B. BINTANG YANG DIBARING ADALAH BINTANG BELATRIX
BARINGAN = 71
HASIL PERHITUNGAN ( BARINGAN SEJATI ) = 69,7
MAKA, ST = (+)
SOAL NO.5
BAGAIMANA CARA PENGISIAN

JURNAL PEDOMAN

MAGNIT?

DAN

SEBUTKAN APA SAJA YANG DITULIS!


JAWABAN SOAL NO. 5
SEBELUM MENGISI JURNAL
ERHITUNGAN
MENDAPAT

DENGAN
ERROR

PEDOMAN

BANTUAN

BIASANYA

MAGNET

BENDA

KITA

ANGKASA,

DILAKUAKAN

OLEH

LAKUKAN
SEHINGGA

MUALIM

II

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


SEDANGKAN YANG DITULIS ANTARA LAIN :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

JAM BERAPA PENGAMBILAN


POSISI KAPAL
BERAPA BARINGAN PEDOMAN
BERAPA BARINGAN MAGNETIC
BERAPA BARINGAN GYRO
BERAPA HALUAN PEDOMAN
VARIASI
DEVIASI
BENDA ANGKASA YANG DIBARING DAN CUACA

SOAL NO.6
BUATLAH

LAPORAN

KETIKA

ANDA

MELAKSANAKAN

PRAKTEK

MENGHINDARI BAHAYA NAVIGASI DENGAN


METODE HORIZONTAL DANGER ANGLE!
SEBUTKAN TEMPAT DAN KAPAN ANDA MELAKUKAN HAL
JAWABAN SOAL NO.6
MENGHINDARI BAHAYA NAVIGASI DENGAN METODE HORIZONTAL
DANGER ANGLE :
A. KITA TENTUKAN DUA TITIK P DDAN Q YANG DIKENAL DIPETA
KEMUDIAN KEMUDIAN KITA TARIK GARIS SUMBU P DAN Q
B. PADA GARIS SUMBU TERSEBUT KIITA TENTUKAN TITIK X YANG DAPAT
DIGUNAKAN SEBAGAI TITIK PUSAT LINGKARAN UNTUK MENULIS
TEMBERENG MELALUI P DAN Q, DALAM TEMBERENG SEMUA BAHAYA
TERCAKUP
C. HUBUNGKANLAH TEMBERENG TITIK R PADA TEMBERENG LINGKAAN
TERSEBUT DENGAN P DAN Q, SERTA UKURAN R. T. Q. WILAYA
TERSEBUT SUDUT BAHAYA.
D. DARI ANJUNGAN UKURLAH SUDUT TERSEBUT DENGAN SEXTAN
DIMANA BENDA P DAN Q TERLIHAT, JAGALAH SUDUT TETRSEBUT
MEMPERBESAR BERARTI KAPAL DALAM LINGKARAN BAHAYA.
METODE INI JUGA BISA DIPAKAI JIKA BERLAYAR MENYUSURI.
SOAL NO.7
PERINTAH YANG SAMA UNTUK METODE VERTICAL DANGER ANGLE!
JAWABAN SOAL NO.7
METODE VERTIKAL DANGER ANGLE HAMPIR SAMA DENGAN METODE
HERI HORIZONTAL DANGER ANGLE HANYA SAJA BENDA YANG DIBARING
ADALAH SUAR ATAU BENDA DARAT YANG MEMPUNYAI KETINGGIAN
METODE TERSEBUT ADALAH :

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


A. KITA BARING SUATU TITIK ATAU SUAR YANG KITA KENALI DI PETA
(TINGINYA DIATAS TELAH DIKETAHUI ) KITA TETAPKAN SEBAGAI
TITIK PUSAT LINGAKARAN YANG MENLINGKAR /
B. MELINGKUPI SEMUA BAHAYA NAVIGASI ITU, SERTA KELILINGNYA
CUKUP JAUH TERHADAP BAHAYA
C. KITA ( ALPHA ) DALAM MANA KITA PADA LINGKARAN ITU MELIHAT
TITIK TERSEBUT DIATAS, GARIS AIR INI BIASANYA DISEBUT BAHAYA
TEGAK DAN INI DAPAT DICARI DENGAN:
TG.ALPHA = TINGGI BENDA
JARI JARI LINGKARAN
D. DARI ANJUNGAN SEWAKTU KAPAL BERLAYAR JAGA AGAR SUDUT
TIDAK BESAR
SOAL NO.8
PERAKTEKAN

CARA

MENENTUKAN

POSISI

DENGAN

METODE

HENGELVELT, SEBUTKAN TEMPAT DAN KAPAN DILAKSANAKAN, NOMOR


VOYAGE DAN DALAM PERJALANAN DARI MANA KEMANA?
JAWABAN SOAL NO.8
JAWABAN TERLAMPIR
SOAL NO.9
PERINTAH YANG SAMA UNTUK METODE SNELLIUS
JAWABAN SOAL NO.9
METODE SNELLIUS ADALAH SUATAU CARA MENENTUKAN TEMPAT
ATAU POSISI KAPAL YANG LEBIH TELITI DENGAN MENGUKUR SUDUT
DATAR DENGAN SEXSTAN TERHADAP TIGA BENDA ( ARAH TITIK ) YANG
TERTERA DIPETA, DIMANA DUA BENDA ATAU TITIK DIUKUR SUDUT
DATARNYA DENGAN SEXSTAN.
SELANJUTNYA DIUKUR LAGI DENGAN CARA YANG SAMA DUA BUAT TITIK
ATAU BENDA BERIKUTNYA.
CARA PENENTUAN POSISI SNELLIUS ADA TIGA CARA :
1. MEMAKAI STATIONPOINTER
2. MEMAKAI KERTAS HENING
3. KONTRUKSI ATAU LUKISAN.
BIASANYA DIKAPAL TARUNA MENGGUNAKAN METODE KERTAS HENING.
( GAMBAR TERLAMPIR )
SOAL NO.10
BUATLAH LAPORAN SAAT ANDA MELAKSANAKAN PELAYARAN DENGAN

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


MENGIKUTI GARIS PENUNTUN.
SEBUTKAN TEMPAT DAN SITUASI YANG SEBENARNYA DAN KAPAN HAL
ITU ANDA LAKSANAKAN .
JAWABAN SOAL NO.10
PADA SAAT AKAN KELUAR MASUK ALUR MUARA PEGAH SAMARINDA.
JIKA SEDANG MENGIKUTI GARIS PENUNTUN USAHAKAN JANGAN KELUAR
DARI GARIS PENUNTUN TERSEBUT SEBAGAI PATOKAN KITA AMBIL DUA
SUAR KITA BARING SEDEMIKIAN RUPA HINGGA BERIMPIT MENJADI SATU
DENGAN HALUAN KAPAL.
SOAL NO.11
AMBILAH SALAH SATU PADA PETA PROYEKSI MARCATOR (JIKA ADA PETA
DENGAN LINTANG TINGGI DARI KHATULISTIWA).
UKURLAH SKALA TEPI DATAR DENGAN JANGKA DAN BANDINGKAN
DENGAN SKALA TEPI TEGAK (MISALNYA SAMA-SAMA 10 MENIT).
A. MANAKAH YANG LEBIH BESAR ? , MENGAPA TIDAK SAMA ?
B. BUKTIKAN BAHWA :
10 TEPI TEGAK + 10 TEPI DATAR *SECAN LINTANG.
JAWABAN SOAL NO.11
JAWABAN TERLAMPIR
SOAL NO.12
PERIKSALAH PADA PETA YANG SEDANG
BERLAYAR , SEBUTKAN NOMOR PETANYA

ANDA PERGUNAKAN UNTUK


, PELAYARAN DARI MANA

KEMANA DAN TANGGAL BERAPA SAAT ITU ?


A.
B.
C.
D.
E.

BERAPAKAH HALUAN SAAT ITU ?


BERAPAKAH HALUAN MENURUT PEDOMAN STANDAR ?
SEBUTKAN RUMUS
BERAPAKAH VARIASI DAN DEVIASI PADA SAAT ITU ?
DARIMANAKAH ANDA MENDAPATKAN NILAI VARIASI

DAN NILAI

DEVIASI UNTUK HALUAN YANG SEDANG DETEMUKAN ?


JAWABAN SOAL NO.12
PETA YANG DIGUNAKAN SAAT ITU ADALAH PETA NO 125, PELAYARAN
DARI SURABAYA PANTOLOAN NOMOR VOYAGE I/15
PENGAMBILAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 05 JANUARI 2015,
A. HALUAN SAAT ITU ADALAH 061 DERAJAT
B. HALUAN MENURUT PEDOMAN STANDAR 064 DERAJAT
C. RUMUS MENDAPATKAN HP DARI HS
HP = HS SEMBIR ( VARIASI + DEVIASI )

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


D. VARIASI SAAT ITU DIPETA = 1 DERAJAT 30 MENIT TIMUR
SEMBIR = VAR + DEV
+30 = 1 30 + DEV
DEVIASI = 30 10 30
= 10 30
JADI ERROR / DEVIASI DARI MAGNETIC COMPASS SAAT ITU ADALAH +
1 DERAJAT 30 MENIT
E. NILAI VARIASI DI MAWAR PEDOMAN PADA PETA YANG DIGUNAKAN
SAAT ITU.
CARA MEMPEROLEH NILAI DEVIASI
SEMBIR = VARIASI + DEVIAS
DEVIASI = SEMBIR VARIASI
SOAL NO.13
JIKA ANDA SEDANG BERLAYAR DI SUATU SELAT , COCOKAN ARUS YANG
SEDANG TERJADI DENGAN ARUS YANG ADA PADA DAFTAR PASANG SURUT
A. SEBUTKAN SELAT TERSEBUT , TANGGAL DAN JAM BERAPA SAAT ITU ,
DAN DALAM PELAYARAN DARI MANA KEMANA
B. BERAPA KNOT KECEPATAN ARUS SAAT ITU DAN KEMANA ARAHNYA
C. JELASKAN BAGAIMANA CARA ANDA MENGEMUDIKAN KAPAL
DENGAN PENGARUH ARUS, AGAR KAPAL TETAP DIATAS GARIS
HALUAN
JAWABAN SOAL NO.13
A. SELAT MAKASSAR,

05 JANUARI 2015 JAM 12.00 PELAYARAN DARI

SURABAYA KE PANTOLOAN
B. KECEPATAN ARUS 2 KNOTS ARAH TIMUR/EAST
C. CARA KITA MENGEMUDIKAN KAPAL KITA SESUAIKAN DENGAN EROR
TIAP HARINYA MISALNYA : EROR KITA (+) 2 MAKA HALUAN KAPAL
KITA BERI KOREKSI (-) 2
MISAL : HALUAN KITA 63 DERAJAT MAKA DENGAN PENGARUH ARUS
AGAR HALUAN TETAP 63 DERAJAT TERUS KITA BERI 61 DERAJAT
SELISIH (-) 2. SESUAI DENGAN ERORNYA.
SOAL NO.14
PADA PELAYARAN DI SUATU SELAT, DISARANKAN JIKA MENGAMBIL
BARING UNTUK MENENTUKAN POSISI KAPAL, SEBAIKNYA BARINGAN DI
AMBIL DARI SALAH SATU SISI SAJA.

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


A. BANDINGKAN POSISI KAPAL YANG DIAMBIL DARI BARINGAN SEBELA
KIRI DAN SEBELAH KANAN. SERINGKALI

ADA

PERBEDAAN.

ME4NGAPA DEMIKIAN ?
B. JIKA TERDAPAT BANYAK BENDA BARINGAN BAGAIMANAKAH CARA
ANDA MEMILIH BENDA
C. YANG MANA YANG HARUS DI BARING DULUAN DAN MANA YANG
DIBARING BELAKANGAN ?
D. DIMANA DAN KAPAN ANDA MELAKSANAKAN HAL TERSEBUT !
JAWABAN SOAL NO.14
A. JELAS ADA PERBEDAAN KARENA SUDUT PENGAMBILANYA SUDAH
BERBEDA, OTOMATIS HASIL BARINGAN BERBEDA, MAKA OLEH
KARENA ITU PERWIRA NAVIGASI KAMI DISARANKAN SEBAIKNYA
BARINGAN BERBEDA DILAKUKAN SATU SISI SAJA.
B. BARINGAN YANG DIDAHULUKAN ADALAH BENDA YANG PALING
JAUH KARENA PERGERAKANNYA LEBIH LAMA DIBANDINGKAN
DENGAN YANG LEBIH DEKAT KAPAL KITA.
SOAL NO.15
PRAKTEKKAN MACAM-MACAM

BARINGAN DIBAWAH INI DENGAN

MENYEBUTKAN TEMPAT, HALUAN YANG SEDANG DIKEMUDIKAN DAN


TANGGAL ANDA LAKSANAKAN
A. BARINGAN EMPAT SURAT
B. BARINGAN SUDUT BERGANDA
C. BARINGAN ISTIMEWA
JAWABAN SOAL NO.15
A. BARINGAN EMPAT SURAT
1. BARINGAN EMPAT SURAT ADLAH BARINGAN BERGANDA DIMANA
2.

PADA BARINGAN KEDUA DILAKUKAN KETIKA KAPAL MELINTANG.


PADA BARINGAN INI MULAILAH DENGAN MEMBARING BENDA
DENGAN SUDUT 455 TERHADAP HALUAN. PADA HALUAN KEDUA KITA
PERSIAPKAN SUDUT BARINGAN 505 JADI TEMPAT MELINTANG HALUAN

3.

KAPAL.
HASILNYA KITA DAPAT JARAK YANG TERPENDEK DIMANA BENDA

4.

YANG DIBARING DILEWATI.


KONTRUKSI DI PETA ADALAH SAMA SEPERTI NILAINYA PADA

BARINGAN SUDUT BERGANDA


B. BARINGAN SUDUT BERGANDA

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


1. YAITU JARAK BENDA YANG DIBARING PADA BARINGAN KE II ADALAH
SAMA DENGAN JARAK YANG DIGESERKAN ANTARA KE II BARINGAN
2.
3.

TERSEBUT
BARINGLAH BENDA X PADA PEDOMAN DAN CATATLAH WAKTUNYA.
BACALAH HALUAN PEDOMAN DAN TENTUKAN SUDUT ANTARA
GARIS BARING DAN GARIS HALUAN KITA MISALNYA PADA LAMBANG

4.

KIRI.
BARINGLAH BENDA TERSEBUT BILA BARING TELAH BERSUMBU
SAMPAI DUA KALI PADA LAMBUNG KIRI DAN CATATLAH LAGI

5.

WAKTUYA.
TENTUKAN DARI WAKTU SELISIH TERSEBUT JAUH YANG DITEMPUH

6.
7.

JAUH INI ADALAH SAMA DENGAN JARAK DARI


KAPAL HINGGA BENDA YANG DIBARING PADA BARINGAN KE DUA.
TARIKLAH DIPETA MULAI BENDA YANG DIBARING SEBUAH GARISS
LURUS DENGAN ARAH YANG BERLAWANAN DARI BARINGAN KEDUA
PADA GARIS TERSEBUT JAUH YANG DITEMPUH TITIK DAPAT DIDAPATI

(S) ADALAH POSISI KAPAL PADA BARINGAN KEDUA.


C. BARINGAN ISTIMEWA
1. DISEBUT JUGA BARINGAN 26 TERHADAP HALUAN UNTUK DAPAT
MENGETAHUI

PADAA

JARAK

BERAPAKAH

BENDA

ITU

AKAN

2.

MELINTANG.
BARINGLAH BENDA PADA SAAT MEMBENTUK SUDUT 26

3.

HALUAN KAPAL DAN CATATLAH LAGI WAKTUNYA.


SEKARANG DENGAN LAJU YANG SAMA SAAT KITA BERLAYAR DALAM

DENGAN

SELANG WAKTU YANG SAMA JADI MENEMPUH JARAK YANG SAMA,


MAKA BENDATERSEBUT KAN MELINTANG PADA LAMBUNG YANG
SAMA. PADA SAAT TERSEBUT AKAN MELINTANG LAMBUNG YANG
SAMA PADA JARAK SAMPAI DENGAN BENDA YANG DIBARING
4.

ADALAH SAMA DENGAN JAUH ANTARA 2 BARINGAN YANG SAMA


JADI PADA BARINGAN KE 2 KITA SUDAH KETAHUI DIMANA KAPAL
AKAN TIBA, JIKA BENDA YANG DI BARING ITU MELINTANG.

SOAL NO.16
PRAKTEKKAN BEBERAPA CARA UNTUK MENDAPATKAN NILAI DEVIASI
PEDOMAN DENGAN BANTUAN BENDA DARAT DENGAN MENYEBUTKAN
BENDA YANG DIBARING DAN TANGGALNYA.
A. DUA BENDA BARINHGAN MENJADI SATU
B. BARINGAN ARAH BREAKWATER

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


JAWABAN SOAL NO.16
A. DUA BENDA BARINGAN MENJADI SATU
PADA SAAT MEMASUKI ALUR PELAYARAN

TARUNA MEMBARING

DIMANA DIDAPAT BARINGAN O


C. ARAH DERMAGA PADA SAAT KAPAL SANDAR
KITA LIHAT ARAH BARINGAN DERMAGA KEMUDIAN DICOCOKKAN
DENGAN PEDOMAN, SELISIHNYA ADALAH DEVIASI.
SOAL NO.17
DAPATKAN POSISI KAPAL DENGAN METODE DIBAWAH INI, DENGAN
MENYEBUT TEMPAT, JAM DAN TANGGAL ANDA LAKSANAKAN SERTA
DALAM PELAYARAN DARI MANA
KEMANA
A.
B.
C.

BARINGAN DENGAN JARAK NAMA PK SUAR.


BARINGAN DENGAN PERUMAN.
BARINGAN DENGAN GARIS TINGGI MATAHARI.

JAWABAN SOAL NO.17


A. BARINGAN DENGAN JARAK TAMPAK SUAR
PADA TANGGAL 10 JANUARI 2014. PUKUL 16.00 PERJALANAN MELEWATI
TG ALUR TARUNA MEMBARING SEBUAH SUAR. ADAPUN DATA SUARNYA ADALAH` SETELAH SUAR ITU DIKOREKSI DENGAN TINGGI MATA
TARUNA MENDAPATKAN JARAK NAMPAK TERSEBUT. DI PETA SAAT
MELIHAT SUAR SETELAH SUAR ITU DIBARING MAKA KEDUDUKAN
KAPAL

ADALAH

PERPOTONGAN

GARIS

BARINGAN

DENGAN

LINGKARAN JARAK TAMPAK SUAR YANG TELAH DIKOREKSI.


B. BARINGAN DENGAN PERUMAN
PADA TANGGAL 17 JANUARI 2014 PUKUL 11.00 PADA SAAT AKAN
SANDAR DI PANTOLOAN DARI SURABAYA. TARUNA MENGAMBIL
BARINGAN DENGAN PERUMAN DARI KEDALAMAN AIR LAUT DENGAN
ECHOSOLINDER

14

METER

DALAMNYA DAN

MENBANDINGKAN

DENGAN KEDALAMAN YANG TERTERA DIPETA MAKA KEDUDUKAN


KAPAL SAAT ITU ADALAH HASIL DARI BARINGAN PERUMAH DARI

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


BENDA DARAT DAN KEDALAMAN AIR YAITU DIUKUR WAKTU
BERSAMAAN.
C. BARINGAN DENGAN GARIS TINGGI MATAHARI
POSISI DUGA 01030,5/108020,0E JAM 15.15 WITA TANGGAL 11 FEBRUARI
2014. PANTOLOAN KE SURABAYA PENILIKAN MATAHARI TU 580 15,2,
HS = 2700 SEJAUH 24 MILL SAMPAI MATAHARI BEREMBANG ATAS
DILAKUKAN DENGAN TU 600 56,0 , K. INDEKS (+) 1,0, KKB : 0,5, TM 14
M KECEPATAN 6.5 KNOTS.
SOAL NO. 18
PADA PELAYARAN SAMUDERA, UNTUK MENGHITUNG JARAK ANTARA DUA
TEMPAT YANG CUKUP JAUH DAPAT DITEMPUH DENGAN DUA CARA, YAITU
DENGAN JANGKA DAN DENGAN PERHITUNGAN.
A.

SEBUTKAN LINTANG DAN BUJUR DUA POSISI YANG AKAN


DIHITUNG JARAKNYA, SEBUTKAN TANGGAL ANDA LAKUKANHAL

B.
C.

TERSEBUT DAN DALAM PELAYARAN DARI MANA KEMANA.


BERAPA MIL JARAK YANG ANDA UKUR DENGAN JANGKA?
BERAPA MIL JARAK YANG ANDAA HITUNG DENGAN RUMUS,
TULISLAH RUMUS YANG ANDA GUNAKAN?

JAWABAN SOAL NO.18


A. TANGGAL 23 FEBRUARI 2014 POSISI 01026,0 N / 104030,0 E DAN 03015,0
N /1050 20,5E DARI SURABAYA - PANTOLOAN
B. JARAK YANG DIUKUR DENGAN JANGKA N120 MILL
C. JARAK DIHITUNG DENGAN RUMUS :

0
0
01 26,0' N
03 15,0' N

0
0
104 30 ,0' E
105 20 ,5' N

0240 =
LT = 03015,0

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


0
01 26,0'
0
01 49,0'

LT
COSH

109 .0
COS024

JAUH =

109
0,91355

= 1190,4 MILL

SOAL NO.19
DAPATKAN COPY PETA PROYEKSI GNOMONIK DAN PELAJARILAH.
A. UNTUK KEPERLUAN APAKAH PETA INI BIASANYA ADA DIKAPAL?
B. DAPATKAN PETA INI KITA GUNAKAN UNTUK BERLAYAR?
C. BAGAIMANA ANDA MEMINDAHKAN HALUAN YANG DITARIK PADA
PETA GNOMONIK KE PETA MERCATOR?
JAWABAN SOAL NO.19
A. KEGUNAAN DARI PETA PROYOKSI GNOMONIK ADALAH UNTUK
MAKSUD TERTENTU DAPAT DIPAKAI PETA YANG
B. COCOK UNTUK KEGIATAN ITU DAN DAPAT MEMILIH PETA-PETA
C.

DENGAN DISTORSI YANG PALING KECIL SEHINGGA


BENTUK PETA YANG TERJADI LEBIH,MENDEKATI BENTUK YANG

SEBENARNYA.
D. PETA PROYEKSI GNOMONIK TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
BERLAYAR TETAPI KITA BISA MEMINDAHKAN HALUAN YANG
DITARIK PADA PETA GNOMONIK KE PETA MERCATOR
E. TARIKLAH GARIS LURUS PADA PETA LINGKARAN BESAR ( PETA
GNOMONIC ) ANTARA KEDUA TEMPAT ITU DAN PINDAHKAN TITIKTITIK POTONG GARIS LURUS TERSEBUT
DENGAN BUJUR TERTENTU KE DALAM PETA MERCATOR. MAKA
LENGKUNGAN YANG BERJALAN MELALUI TITK-TITIK
TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN LUKISAN LINGKARAN BESAR
DIPETA LINTANG MERCATOR TERSEBUT
(GAMBAR TERLAMPIR)
B. MENJANGKA PETA
SOAL NO.1

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


TULISLAH JUDUL BUKU-BUKU NAVIGASI YANG ADA DIKAPAL SAUDARA
DAN JELASKAN CARA PENGGUNAAN MASING MASING (MINIMAL 10
BUKU)
JAWABAN SOAL NO.1
A. NAUTICAL ALMANAC DIGUNAKAN UNTUK MENCARI PERHITUNGAN
PELAYARAN YANG DIDALAMNYAMENYANGKUT LHA MATAHARI, GHA,
LINTANG DECLINASI DAN LAIN-LAIN.
B. LIST OF LIGHT DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN KETERANGAN
TENTANG SUAR SUAR.
C. LIST OF RADIO SIGNAL UNTUK MENDAPATKAN KETERANGAN
KETERANGAN DARI RAMBU RAMBU RADIO.
D. ADMIRALTY TIDE TABLES ADALAH KETERANGAN MENGENAI TABLE
PASANG SURUT.
E. INTERNATIONAL CODE OF SIGNAL DIGUNAKAN UNTUK MENCARI
F.

KODE SIGNAL INTERNASIONAL.


NAVIGATIONAL
TABLES
DIGUNAKAN
PERHITUNGAN

PELAYARAN

UNTUK

DIDALAMNYA

MENCARI

MENYANGKUT

PERHITUNGAN HALUAN DAN JAUH MENENTUKAN POSISI KAPAL


DENGAN HITUNGAN ASTRONOMIS.
G. FOG SIGNAL AND VISUAL TIME SIGNALS DIGUNAKAN UNTUK
ISYARAT ISYARAT KABUT DAN ISYARAT ISYARAT ISYARAT WAKTU
PAGI.
H. LIST OF BUOYS AND UNLIGHTED BEACONS BUKU YANG BERISI
KETERANGAN TERPERINCI MENGENAI PELAMPUNG DAN RAMBU
I.

RAMBU YANG TIDAK BERPENERANGAN.


DISTANCE TABLES DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN JARAK DARI

SATU PELABUHAN KE PELABUHAN LAIN


J. MENURUT ROUTE ROUTE YANG UMUM DILAYARI OLEH KAPAL.
K. PILOT CHART DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN DATA DATA CUACA
YANG DITERBITKAN SETIAP TAHUN TERDIRI 12 LEMBARAN YANG
MASING MASINGNYA UNTUK SATU BULAN.
SOAL NO.2
LAMPIRKAN PETA PETA ATAU SALINANNYA (FOTO COPY ) DAN BERILAH
PENJELASAN CARA PENGGUNANYA
A. PETA MERCATOR
B. PETA DECCA

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


C. PETA LORAN
D. PETA GNOMONIK
E. PETA VARIASI
F. PETA ARUS
G. PETA CUACA
JAWABAN SOAL NO. 2
A. PETA MERCATOR
KITA HITUNG LINTANG LINTANG DIMANA DERAJAH MEMOTONG
LINGKARAN BESAR TARUHLAH TITIK POTONG TERSEBUT DIPETA DAN
TARIKLAH SEBUAH LENGKUNGAN MELALUI TITIK ITU, UNTUK
PERHITUNGAN INI TENTUKAN
TERLEBIH DAHULU LINTANG DAN BUJURNYA KEMUDIAN TENTUKAN
TITIK POTONG DENGAN DERAJAH-DERAJAH
B. PETA DECCA
SISTIM PANCARAN RADIO SIGNAL YANG DIKIRIM OLEH STASIUNSTASIUN PEMANCAR TERTENTU. DENGAN PESAWAT PENERIMA DI
KAPAL, SEORANG NAVIGATOR DAPAT MENGUKUR PERBEDAAN
WAKTU

PENERIMA PENERIMAAN

SIGNAL DARI

DUA STASIUN

PEMANCAR UNTUK KEMUDIAN DIPEROLEH POSISI KAPAL.


C. PETA LORAN
DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI NAVIGASI JARAK JAUH BERDASARKAN
SYSTEM NAVIGASI HYPERBOLA.
D. PETA GNOMONIK
LUKISLAH GARIS LURUS MELALUI TEMPAT DUGA YANG MEMBUAT
SUDUT TERHADAP DERAJAH DUGA SEBESAR SUDUT BARINGAN.
BIASANYA GARIS INI TIDAK MELEWATI SETASIUN RADIO YANG
DIBARING KEMUDIAN LUKISLAH GARIS BARINGAN TERSEBUT, GARIS
INI MERUPAKAN GARIS BARINGAN YANG MENDEKATI BARINGAN
LINGKARAN BESAR.
E. PETA VARIASI
PETA VARIASI DIDAPAT
F.

DARI

PETA

LAUT

DENGAN

CARA

MENCOCOKKANNYA DENGAN TAHUN YANG KITA LAYARI.


PETA ARUS
PETA YANG MENGAMBARKAN ANTARA LAIN ARUS-ARUS TETAP DAN
ARUS PASANG SURUT DILUAR PELABUHAN PADA DAERAH DAERAH

TERTENTU.
G. PETA CUACA
PETA INI MENGAMBARKAN KEADAAN CUACA PADA UMUMNYA PADA
DAERAH DAERAH TERTENTU.

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER

SOAL NO.3
LAMPIRKAN SEBUAH PETA RENCANA ATAU SALINANNYA (FOTO COPY)
UNTUK MEMASUKI SALAH SATU PELABUHAN DAN TUNJUKAN DALAM
PETA TERSEBUT HALUAN HALUAN, POSISI KAPAL, DAN TEMPAT
PELABUHAN !
JAWABAN NO.3
JAWABAN TERLAMPIR
SOAL NO.4
LAMPIRKAN 2 GAMBAR SISTEM PERPELAMPUNGAN A DAN B PADA 2
PELABUHAN YANG BERBEDA YANG PERNAH SAUDARA KUNJUNGI ! KAPAN
ANDA BERKUNJUNG KESANA.

JAWABAN SOAL NO.4

SISTEM PERPELAMPUNGAN YANG PERNAH TARUNA KUNJUNGI

ADALAH DIPELABUHAN TPK PALARAN


SAMARINDA PADA TANGGAL 08 MARET 2014 DAN DIPELABUHAN

BERLIAN SURABAYA PADA TANGGAL 27 FEBRUARI 2014


SEDANGKAN PADA SISITEM PERPELAMPUNGAN B TARUNA TIDAK

PERNAH MENGUNJUNGINYA
(GAMBAR TERLAMPIR)

SOAL NO.5
JELASKAN CARA NAHKODA / PERWIRA KAPAL SAUDARA MEMPERSIAPKAN
PETA PETA UNTUK SUATU ROUTE PELAYARAN MULAI DARI MENCARI
NOMOR NOMOR PETA, MENYUSUNNYA SERTA CARA MENGOREKSI PETA
DENGAN BPI ATAUPUN NTM
JAWABAN SOAL NO.5
LANGKAH - PERWIRA SAYA DALAM MENYIAPKAN PETA IALAH :

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


1. PERTAMA PERWIRA SAYA MENYIAPKAN CATALOG,SETELAH ITU
MEMBUAT GARIS HALUAN DALAM CATALOG UNTUK MENGETAHUI
NOMER PETA MANA AJA YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM SATU
2.

PELAYARAN.
SETELAH PETA YANG AKAN DIGUNAKAN LENGKAP DAN SESUAI
RUTENYA PERWIRA SAYA AKAN MEMASTIKAN
BAHWA PETA YANG AKAN DIGUNAKAN BAIK UNTUK BERNAVIGASI

3.

ARTINYA MEMENUHI SYARAT SYARAT PETA LAUT YANG BAIK.


DAN BIASANYA SELAIN MENYIAPKAN PETA YANG AKAN
DIGUNAKAN,JUGA DISIAPKAN DAFTAR SUAR, DAFTAR ARUS PASANG
SURUT,RADIO NAVIGASI SERTA BUKU NAVIGASI LAINNYA,SERTA ALAT

4.

UNTUK MENJANGJA PETA YANG DIBUTUHKAN SAAT PELAYARAN


BIASANYA UNTUK MENGOREKSI PETA MENGGUNAKAN PREDIKSI /
PERMINGGU BPI YANG TERTULIS PADA PETA YANG TERDAPAT
PERUBAHAN.KITA TINGGAL MENGIKUTI PETUNJUK. BEGITU JUGA
DENGAN LIST OF LIGHT LIAT BPI SUAR MANA YANG ADA PERUBAHAN.

SOAL NO.6
URAIKAN BAGAIMANA CARA MENARIK GARIS HALUAN UNTUK SUATU
ROUTE PELAYARAN YANG MENYANGKUT :
A.
B.
C.
D.

ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN


PEMILIHAN ROUTE PELAYARAN DENGAN ALASAN-ALASANNYA
JARAK TERHADAP BAHAYA-BAHAYA NAVIGASI
TITIK PERUBAHAN HALUAN DAN BENDA BARINGAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI PATOKAN.

JAWABAN SOAL NO.6


A. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENARIK HALUAN ANTARA
LAIN ;
- PENSIL
- PENGHAPUS
- JANGKA SEMART
- MISTAR JAJAR
- TRI ANGEL
B. PEMILIHAN ROUTE PELAYARAN DENGAN ALASNNYA
KITA HARUS DAPAT MEMILIH ROUTE PELAYARAN SESUAI DENGAN
PRINSIP BERLAYAR YAITU YANG TERCEPAT DAN

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


AMAN SEHINGGA KITA DAPAT SAMPAI TUJUAN DENGAN CEPAT AMAN
DAN SELAMAT,BAIK CREW,KAPAL DAN MUATAN.
C. JARAK TERHADAP BAHAYA BAHAYA NAVIGASI.
DALAM HAL INI KITA SEBAIKNNYA MENGGUNAKAN JARAK TERAMAN
TIDAK TERLALU JAUH DARI HALUAN YANG KITA INGINKAN,TETAPI
TIDAK TERLALU DEKAT DENGAN BAHAYA NAVIGASI.
D. TITIK TITIK PERUBAHAN HALUAN DAN BENDA BARINGAN YANG
DIJADIKAN PATOKAN
MENGAMBIL BENDA YANG DEKAT DENGAN HALUAN KITA ATAU
BENDA YANG TIDAK MUDAH MENGALAMI PERUBAHAN
SEHINGGA KITA DENGAN MUDAH MENGAMATI BENDA TERSEBUT.

SOAL NO.7
BAGAIMANA PROSEDUR DAN PATOKAN DIKAPAL SAUDARA UNTUK
MENENTUKAN BAHWA KAPAL MULAI DENGAN KEKUATAN PENUH
( BEGINNING OF SEA VOYAGE). BILAMAN KAPAL SAUDARA BETUL BETUL
DENGAN KEKUATAN PENUH ?
JAWABAN SOAL NO.7
PROSEDUR MENENTUKAN BAHWA KAPAL MENGGUNAKAN JECEPATAN
PENUH YAITU BAHWA NAHKODA SUDAH SELESAI BEROLAH GERAK DAN
MEMERINTAHKAN UNTUK MEMINDAH PENGGUNAAN MINYAK RINGAN
MENJADI MINYAK BERAT

SOAL NO.8
SALINLAH LOG BOOK YANG MENYANGKUT KEGIATAN MUALIM JAGA
SELAMA 4 JAM, TUGAS JAGA PADA DINI HARI, SIANG HARI, DAN PETANG
HARI
JAWABAN SOAL NO.8
KEGIATAN MUALIM JAGA PADA SAAT TUGAS JAGA DINI HARI,SIANG DAN
PETANG

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


- MENGAMBIL POSISI KAPAL DI PETA DAN DICATAT PADA LOG BOOK
- MENGAMATI KEADAAN PELAYARAN SEKITAR, APAKAH AMAN UNTUK
-

DI LAYARI
MEMUAT NOON REPORT DAN JAGA TENGAH HARI

SOAL NO.9
JELASKAN BAGAIMANA ANDA MENENTUKAN ARAH

DAN KECEPATAN

ARUS DISUATU SELAT ATAU SUNGAI YANG PERNAH DILEWATI!


SELAT MANA DAN KAPAN ANDA LEWAT?

JAWABAN SOAL NO.9


DENGAN MENGGUNAKAN LOG BOOK BISA JUGA DENGAN DAFTAR ARUS
PASANG SURUT / TIDAL STREAM TABLE UINTUK DAERAH YANG KITA
LEWATI TERSEBUT.
SOAL NO.10
PENERBITAN PENERBITAN NAUTIKA
A. AMBIL SATU PETA YANG TELAH ANDA GUNAKAN SEBUTKAN
NOMOR DAN WILAYAHNYA, INFORMASI APA YANG
B. DIDAPATKAN DARI SUATU PETA
B. 1. APA SAJA INFORMASI YANG DIDAPAT PADA KATALOG
PETA ?
2.
3.

BAGAIMANA MENDAPATKAN NOMOR PETA YANG AKAN DIPAKAI


BERI CONTOH UNTUK MASING MASING PETA UNTUK SUATU
RUTE TERSEBUT

JAWABAN SOAL NO.10


A. NOMER PETA
= 66
DAERAH
= LAUT JAWA
INFORMASI YANG DIDAPATKAN
DEVIASI
VARIASI
KEDALAMAN LAUT
KETERNAN TENTANG SUAR

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


BAHAYA BAHAYA NAVIGASI
B. INFORMASI YANG DIDAPATKAN DARI CATALOG DI ANTARANYA
NOMER NOMER YANG ADA DIPETA LAUT
UKURAN SKALA PETA.
PERUBAHAN YANG ADA PADA PETA.
UNTUK MENDAPATKAN NOMER NOMER PETA YANG AKAN

DIGUNAKAN KITA TARIK GARIS HALUAN DALAM


CATALOG MAKA KITA AKAN MENGETAHUI NOMER NOMER PETA
YANG DILEWATI GARIS HALUAN PADA CATALOG.

SOAL NO.11
A. AMBILAH LIST OF LIGTH UNTUK MENDAPATKAN KETERANGAN
TENTANG SUAR P.DAMAR (TELUK JAKARTA)PADA BUKU
B. MANA, HALAMAN BERAPA KETERANGAN APA SAJA YANG ANDA
DAPATKAN ?
C. PILIHLAH SALAH SATU TEMPAT YANG ANDA LEWATI CARILAH
SAILING DIRECION PILOT BOOK, YANG MEMBUAT INFORMASI
TENTANG DAERAH * TERSEBUT ?
D. PADA PILOT VOLUME BERAPA, HALAMAN BERAPA ANDA DAPATKAN
INFORMASI ITU?
JAWABAN SOAL NO.11
SELAMA PRAKTEK PRALA

TARUNA

TIDAK

PERNAH

MEMASUKI

PELAYARAN JAKARTA
SOAL NO.12
A. 1. HITUNGLAH PASANG SURUT SAAT BERADA DISUATU PELABUHAN
SEBUTKAN NAMA PELABUHAN, TANGGAL, JAM DAN TINGGI AIR SAAT
HW DAN LW
2. PILIH SUATU TEMPAT YANG ANDA LALUI HITUNG ARAH DAN
KECEPATAN ARUS PASANG SURUT DITEMPAT ITU, SEBUTKAN
TEMPAT, TANGGAL, JAM ARAH DAN KEVEPATAN ARUS.
B. AMBILAH NOTICE TO MARINER, SEBUTKAN NOMER
TANGGALNYA, BUKU SALAH SATU HALAMAN INFORMASI
C. APAKAH YANG ANDA DAPATKAN PADA PELABUHAN TERSEBUT.
JAWABAN SOAL NO.12
A. 1. PASANG SURUT DAPAT DILIAT DI DAFTAR PASANG

DAN

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


SURUT SESUAI DENGAN TAHUN PENERBITAN DAN WILAYAH
2.

YANG DILALUI
TEMPAT YANG TARUNA LALUI ADALAH ALUR PELAYARAN

3.

MUARA PEGAH SAMARINDA


PADA TANGGAL 20 MARET 2014 PADA PUKUL 05.30 WIT, PADA
SAAT ITU ARAH ANGIN DARI TIMUR LAUT DAN KECEPATAN

ARUS 1.1 KNOT


B. DIKAPAL TARUNA TIDAK ADA NOTICE TO MARINER
SOAL NO.13
A.

INFORMASIKAN APAKAH YANG DAPAT DIPEROLEH DARI RADIO


NAVIGATION WARNING

B.

BUKALAH SHIP ROUTEING INFORMATION INFORMASI APA


SAJAKAH YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SITU ?

C.

INFORMASI

APA

SAJA

YANG

DIPEROLEH

DARI

CHART

ABBREVIATION AND SYMBOL.


JAWABAN SOAL NO.13
A. RADIO NAVIGASI WARNING BERISI NFORMASI TENTANG PERINGATAN
BAHAYA NAVIGASI
B. SHIP

ROUTING INFORMATION BERISIKAN DAFTAR NOMOR PETA

SERTA HALUAN YANG DI DIGUNAKAN UNTUK BERLAYAR


C. CHART ABBREVIATION AND SYMBOL BERISIKAN DAFTAR INFORMASI
SIMBOL SIMBOL DAN SINGKATAN SINGKATAN YANG TERTERA DI PETA
SOAL NO.14
PETA SKALA YANG BAGAIMANA YANG TEPAT UNTUK PELAYARAN
SAMUDERA DAN SKALA PETA YANG BAGAIMANA YANG TEPAT UNTUK
MERENCANAKAN LEGO JANGKAR ?.
JAWABAN SOAL NO.14
PADA PELAYARAN SAMUDERA SEBAIKNYA KITA MENGGUNAKAN SKALA
PETA

YANG

BESAR

KARENA

PADA

MENGGUNAKAN PETA SKALA KECIL

SAAT

BERLABUH

JANGKAR

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


SOAL NO.15
AGAR SELALU UP TO DATE MAKA PENERBITAN NAVIGASI HARUS
SELALU

DIKOREKSI

DENGAN

INFORMASI-INFORMASI

TERBARU.

BAGAIMANA CARA MENGOREKSI PENERBITAN-PENERBITAN NAVIGASI


BERIKUT INI
A. PETA / CHART
B. LIST OF LIGHT
C. SAILING DIRECTION
D. SHIP ROUTING INFORMATION.
JAWABAN SOAL NO.15
A. CARA

MENGOREKSI

MEMINDAHKAN

PETA

INFORMASI

DENGAN
YANG

BPI

TERTULIS

NTM
DI

TINGGAL

NTM

YANG

BERISIKAN LINTANG BUJUR DAN INFORMASI TENTANG NAVIGASI


DAN KAPAN BERITA ITU DI BERIKAN
CARA MENGOREKSI LIST OF LIGHT DARI NTM YAITU DENGAN
MEMINDAHKAN INFORMASI TENTANG SUAR / BUOY APAKAH
BERSTATUS PADAM / HILANG.
B. CARA MENGOREKSI SAILING DIRECTION DARI NTM YAITU DENGAN
MENAMBAHKAN

INFORMASI

INFORMASI TERBARU

DISUATU

DAERAH.
C. DENGAN CARA MENGOREKSI DI ROUTE PELAYARAN APAKAH AMAN /
TIDAK
SOAL NO.16
A.

HAL APA SAJAKAH YANG HARUS ANDA PERTIMBANGKAN JIKA


AKAN MENARIK GARIS HALUAN DARI TEMPAT TOLAK MENUJU
TEMPAT TIBA?

B.

PRAKTEKAN DENGAN PETA YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN


ATAU FOTO COPY, UNTUK MENARIK GARIS HALUAN PETA PELAYARAN
BERIKUT :
1.

BERLAYAR DEKAT DENGAN PANTAI

2.

BERLAYAR DIBAGAN PEMISAH LALU LINTAS

3.

BERLAYAR LINTAS SAMUDERA.

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


JAWABAN SOAL NO.16
A. HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM BAHAYA NAVIGASI
TOLAK MENUJU TEMPAT TIBA
1. PAKAILAH SKALA BESAR
2. GARIS HALUAN HENDAKNYA DIIKUTI DENGAN BANTUAN BENDA
3.

BENDA BARINGAN
PERHITUNGAN PEMUNGKINAN

KAPAL

DALAM

BAHAYA

BAHAYA NAVIGASI.
MISAL : KERANGKA KARANG, DANGKAL SERTA DI DAERAH LALU
LINTAS YANG RAMAI ATAU SEMPIT KEMUNGKINAN ADANYA
4.

BAHAYY TUBRUKAN.
SEBELUM MENARIK GARIS HALUAN HENDAKNYA GARIS DIBIKIN

TIPIS ATAU PUTUS PUTUS.


B. JAWABAN TERLAMPIR
SOAL NO.17
A.

AMBILAH DATA DATA DARI LAPORAN TENGAH


HARI, SEBUTKAN TANGGALNYA, NOMOR VOYAGE, PELAYARAN DARI

B.

MANA KEMANA, KEADAAN CUACA SAAT ITU, SISA


BAHAN BAKAR DAN AIR TAWAR, KECEPATAN KAPAL
RATA-RATA DAN ETA DIPELABUHAN TUJUAN.

C.

JELASKAN CARA MENGHITUNG ETA DI PELABUHAN


TUJUAN JIKA ANDA BERLAYAR MENURUT LINGKARAN BESAR.

JAWABAN SOAL NO.17


A. DATA DATA LAPORAN TENGAH HARI ( NOON REPORT)
DATE
: 07 FEBRUARI 2014
VOYAGE
: II / PSDN / AA / 2014
LATITUDE
: 03.16.34 S
LONGITUDE
: 117.16.82 E
COURSE
: 048
AVERAGE SPEED
: 5.6 KNOTS
TOTAL.AV.SPEED
: 5.3 KNOTS
STEAMING TIME
: 24 H 00 M
TOT.STEAMING TIME
: 67 H 35 M
LANJUTAN JAWABAN NO. 17A
DISTANCE RUNNING
: 612 NM
TOT.DISTANCE RUNNING
: 357.8 NM
DISTANCE TO GO
: 254.2 NM
R.P.M

320

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


SEA
: SLIGHT
WIND
: N (NORTH)
WEATHER
: B/S (BLUES SKY)
R.O.B
M.F.O
H.S.D
LO
F.W
KONSUMSI

:
:
:
:
:

26.7 TON
310 LITER
125.1 TON
3.3 TON

SPEED BY :
KNOTS
5.6
6
6.5
T.H WITA

DATE
09.02.2014
09.02.2014
09.02.2014

E.T.A
11.13 LT
07.22 LT
04.06 LT

B. CARA MENGHITUNG ETA DIPELABUHAN TUJUAN


- MENGGUNAKAN RUMUS : ETA
JARAK MIL
KECEPATAN
- MENJANGKA
- MENURUT ROUTING CHART DAN B.4 DISTANCETABLE
SOAL NO.18
DALAM PENGALAMAN ANDA BERLAYAR, PILIHLAH MASING-MASING 2
BUAH SUAR YANG MEWAKILI SUAR KUAT DAN SUAR LEMAH DENGAN
MENULIS DATA SIFATNYA SESUAI DENGAN KETERANGAN YANG TERTERA
DI PETA. BERAPA JARAK NAMPAK YANG ADA DI PETA DAN BERAPA JARAK
NAMPAK

SEBENARNYA SERTA KAPAN

ANDA

MELEWATI

DAERAH

TERSEBUT?.
JAWABAN SOAL NO.18
SUAR KUAT
1. SUAR TG.ARU
: C 19,5S 20 M 25 M
2. SUAR TG. MR BATUA
:
C 5 S 20 M 15 M
JARAK NAMPAK DIPETA MASING MASING SUAR YAITU :
1. 25 MIL
2. 15 MIL
SETELAH DIKOREKSI DENGAN TINGGI MATA 16M DAPAT DIKETAHUI
1. 24,5
2. 14,6
SUAR LEMAH

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


1. C (9) 15S 20 M
2. CP (3) 8S 12M
SETELAH DIKOREKSI DENGAN TINGGI MATA DIDAPATKAN HASIL LEBIH
DARI SETENGAH MILL DARI SEBENARNYA DIPETA
SOAL NO.19
APAKAH YANG HARUS ANDA PERHATIKAN PADA SAAT MELAKSANAKAN
PELAYARAN MENGIKUTI BAGAN PEMISAH LALULINTAS ?.
GAMBARKAN (FOTO COPY) DAN SEBUTKAN KAPAN ANDA MELEWATI
DAERAH TERSEBUT.
JAWABAN SOAL NO.19
SESUAI DENGAN ATURAN 10 (BAGIAN PEMISAH) BERLAYAR SESUAI ARAH
YANG DITTENTUKAN, MENJAUH DARI GARIS / DAERAH PEMISAH, TIDAK
BOLEH MENYEBERANG DIATAS PEMISAH KECUALI DARURAT ( ADA
BARINGAN MENDADAK ) DAN SEDANG MENANGKAP IKAN.
SOAL NO.20
CERITAKAN PENGALAMAN ANDA PADA SAAT MENGALAMI PELAYARAN
YANG

SULIT,

TERUTAMA

RAMAINYA LALU

LINTAS,

BERKAITAN

DAERAH

ATURAN-ATURAN

YANG

PELAYARANNYA,
ADA,

DENGAN

MENYEBUTKAN KAPAN DAN DIMANA ANDA MENGALAMI !


JAWABAN SOAL NO.20
MENURUT PENGALAMAN TARUNA PADA SAAT PRAKTEK BERLAYAR. ALUR
YANG TERSULIT, TERPANJANG DAN TERAMAI/TERPADAT ADALAH ALUR
SAMARINDA. TERHITUNG MULAI DARI MUARA PEGAH HINGGA TPK
PALARAN MAUPUN SEBALIKNYA. KARENA ALUR TERSEBUT BANYAK
SEKALI KAPAL KAPAL YANG KELUAR MASUK ALUR, TERUTAMA KAPAL
TUG BOAT TONGKANG. SUNGAINYA PUN BANYAK DANGKALAN. CHANNEL
RADIO JUGA RAMAI SEKALI, KARENA HANYA MENGGUNAKAN SATU
CHANNEL RADIO VHF. BELUM LAGI PENGARUH ARUS YANG SELALU
TURUN/KELUAR DARI ATAS/DALAM ALUR. SEHINGGA MEMBUAT LAJU

NAMA

: AFRIZAL MAULANA

NIT

: 9958997588

JURUSAN

: NAUTIKA

BIDANG STUDY

: ILMU PELAYARAN DAN

MENJANGKA PETA

NAMA / JENIS KAPAL : KM.PASEDANA / CONTAINER


KAPAL SANGAT LAMBAT DAN SAMPAINYA PUN SANGAT LAMA PADA SAAT
NAIK/MASUK ALUR SAMARINDA.