Anda di halaman 1dari 11

1.

2.

3.

I, II dan IV
I, III dan IV

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(30 markah)

BAHAGIAN B
A) Isi carta alir menguji kit model di bawah dengan jawapan yang betul. (4
markah)

B) Padankan gambar komponen kit model dengan nama komponen yang


betul. (3 markah)

C) Baca dan fahami kit model di bawah, kemudian jawab soalan-soalan


berikut. (8 markah)

D) Perhatikan
fungsinya .

gambar komponen
(5 markah)

kit

model

berikut

dan

nyatakan