Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN MORAL

Pekerja-pekerja lelaki Islam Syarikat Harmoni tidak berpuas hati kerana pihak majikan
tidak membenarkan mereka waktu rehat selama satu jam sehari.
a) Berikan tiga nilai yang patut diamalkan oleh pihak majikan Syarikat Harmoni ini.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
( 3 markah)
b) Berikan maksud salah satu nilai di jawapan (a) di atas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
(2 markah)
c) Nyatakan tiga tindakan yang sepatutnya diambil oleh para pekerja untuk menunjukkan
rasa tidak puas hati mereka kepada majikan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
(3 markah)
d) Terangkan 3 kesan akibat daripada perbuatan mogok oleh pekerja kepada syarikat.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
(3 markah)

Skema Jawapan
1 (a)

(b)

i. Kebebasan beragama
ii. Melindungi hak pekerja
iii. Mematuhi peraturan dan undang-undang

(1 m)
(1 m)
(1 m)

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan


mengamalkan agamanya seperti yang
diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

(2 m)

ii. Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja
dalam pembangunan negara.
(2 m)
iii. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana seseorang itu berada.
(2 m)
( mana-mana satu)
(c) i . Melaporkan kepada Kementerian Sumber Manusia/ Kesatuan Sekerja
(1 m)
ii. Mengadakan rundingan dengan majikan (1 m)
iii. Menghantar surat saman/ surat menyuarakan ketidakpuasan hati kepada majikan.
(1 m)
(d) i. Menganut dan mengamalkan tuntutan agama masing-masing.
(1 m + 1m)
ii. Berhak mengurus hal-ehwal berkaitan agama.
(1m + 1m)
iii. Menubuhkan dan menyelenggarakan yayasan agama masing-masing.
(1m + 1m)
iv. Bebas menjalankan kerja-kerja mengembangkan agama di kalangan mereka.
(1 m + 1m)
(pilih mana-mana 2 jawapan)

Anda mungkin juga menyukai