Anda di halaman 1dari 12

ENGLISH LANGUAGE LESSON PLAN

WEEK

CLASS

Tarikh/

5.02.2016

MASA

7.30-8.30

4 DYNAMIC

ISNIN
MURID HADIR

THEME/TOPIC

Unit 1 : Our Community

CONTENT

1.1 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to pronounce words and speak confidently with
stress, rhythm and intonation.

STANDARD
OBJEKTIF/FOKUS

AT THE END OF THE LESSON, STUDENTS WOULD BE ABLE TO

PEMBELAJARAN

1.1.1 Able to speak with correct word stress

SUCSESS CRITERIA

Murid dapat :
why,

TAHAP PENGUASAAN

when,

TEACHING AID
EMK/NILAI/RENTAS

POST WHIL
E

PRE

Ketahanan
Seat students in fours. Give a piece of the text to each student. They mustn't show their piece to the others.
Students listen and decide if the song is happy or sad

Students listen again and order the lines or verses of the song

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________

ISNIN
MURID HADIR

JANUARI
/39 orang

e words and speak confidently with the correct

the others.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI


MINGGU

Tarikh/

KELAS

5.02.2016

MASA

7.30-8.30

4 EFISYEN

TEMA/TAJUK

MURID HADIR
Siapa Lagi Kukuh

STANDARD
KANDUNGAN
OBJEKTIF/FOKUS

Pada akhir PDP, murid dapat:

PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN

Murid dapat :

TAHAP PENGUASAAN
BAHAN BANTU BELAJAR
EMK/NILAI/RENTAS
Ketahanan

Aktiviti

Kelenturan

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________

NI

MURID HADIR

/39 orang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI


MINGGU

Tarikh/

5.02.2016

MASA

7.30-8.30

KELAS

SELASA
MURID HADIR

TEMA/TAJUK

KONSEP KECERGASAN

STANDARD

1.4.1 Melakukan putaran menegak 180 di atas trampolin dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki serta lu

PEMBELAJARAN

2.4.1 Mengenal pasti aksi-aksi bentuk badan yang membantu putaran.

OBJEKTIF/FOKUS

Pada akhir PDP, murid dapat:

PEMBELAJARAN

3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berdasarkan konsep kecergasan


KOMPONEN KECERGASAN

KRITERIA KEJAYAAN

Murid dapat :
1)Menari ikut rentak muzik

TAHAP PENGUASAAN

Tahap 6(*) (ms 74)

BAHAN BANTU BELAJAR


KEMAHIRAN FIZIKAL
Ketahanan
Kelenturan
Aktiviti berjalan pantas

Aktiviti

Penilaian (senarai semak)

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________

NI
SELASA
MURID HADIR

JUN
/39 orang

an kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI


MINGGU

Tarikh/

5.02.2016

MASA

7.30-8.30

KELAS

4 EFISYEN

TEMA/TAJUK

TEKNIKAL1.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel

STANDARD

1.1Mengenal pasti struktur organisasi bengkel(1 Waktu)

PEMBELAJARAN

1.2Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel (1 Waktu)

OBJEKTIF/FOKUS

1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.

PEMBELAJARAN

1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid dapat :

ISNIN
MURID HADIR

4. Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan.
1. Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan
BAHAN BANTU BELAJAR
KEMAHIRAN/NILAI/CATATAN

Aktiviti

-KBAT mengaplikasi, menilai

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________

OLOGI
ISNIN
MURID HADIR

t artikel jahitan

JANUARI
/39 orang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN


MINGGU

Tarikh/

KELAS

5.02.2016

MASA

7.30-8.30

4 EFISYEN

TEMA/TAJUK

MURID HADIR
MODUL 1

KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODU

STANDARD
KANDUNGAN
OBJEKTIF/FOKUS

Pada akhir PDP, murid dapat:

PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN

Murid dapat :

TAHAP PENGUASAAN
BAHAN BANTU BELAJAR
EMK/NILAI/RENTAS
Ketahanan

Aktiviti

Kelenturan

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________

AN

MURID HADIR

/39 orang

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN


MINGGU

Tarikh/

5.02.2016

MASA

7.30-8.30

KELAS

MURID HADIR

TEMA/TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
OBJEKTIF/FOKUS

Pada akhir PDP, murid dapat:

PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN

Murid dapat :

TAHAP PENGUASAAN
BAHAN BANTU BELAJAR
EMK/NILAI/RENTAS
Ketahanan

Aktiviti

Kelenturan

REFLEKSI

Semua murid menguasai objektif


____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana______________________________________________

AN

MURID HADIR

/39 orang