Anda di halaman 1dari 6

PELAN TAKTIKAL

RUMAH BENDAHARA
2016

Strategi : Pungutan mata dalam sukan tara kurang memuaskan walaupun kehadiran baik
Objektif : Meningkatkan kemahiran ahli dalam acara sukan tara dan menjadi johan keseluruhan dalam Temasya Sukan Tahunan
Tindakan : Semua guru penasihat dan AJK rumah sukan dan wakil sekolah bagi acara berkenaan

Bil

Program/Projek

Latihan Rumah Sukan


(Lontar Peluru dan lari
100 meter)

Latihan Rumah Sukan


(Lompat Jauh dan lari
200 meter)

Tanggungjawab
Semua guru
penasihat dan
AJK rumah
sukan dan wakil
sekolah

Semua guru
penasihat dan
AJK rumah
sukan dan wakil
sekolah

Tempoh/
Hari
Januari

Januari

Kos/Sumber

RM 20
(minuman)

RM 20
(minuman)

Outcome

KPI

Pelan
Kontigensi

Meningkatkan
kemahiran asas
dalam lontar
peluru dan lari
100M

% mencapai
jarak
lontaran
dan masa
larian
meningkat

Tindakan yang
sesuai
daripada guru
penasihat
dengan
bantuan AJK
dan wakil sek.

Meningkatkan
kemahiran asas
dalam lompat
jauh dan lari
200M

% mencapai
jarak
lompatan
dan masa
larian
meningkat

Tindakan yang
sesuai
daripada guru
penasihat
dengan
bantuan AJK
dan wakil sek.

Pemilihan wakil untuk


a. Acara Hari Sukan
b. Perbarisan
c. Tarik Tali

Semua guru
penasihat dan
JK rumah sukan
dan wakil
sekolah

Februari

Disediakan oleh : _______________________________


( Pn. Nur Haznita Binti Abu Bakar )

RM 50
(minuman
dan makanan)

Meningkatkan
potensi
kemenangan
dalam acara
yang
dipertandingka
n

-%
mencapai
rekod
pemenang
tahun lepas
meningkat
-Bilangan
yang
menyertai
pemilihan
meningkat

Tindakan yang
sesuai
daripada guru
penasihat
dengan
bantuan AJK
dan wakil sek.

PELAN OPERASI 1
RUMAH BENDAHARA (2016)
Nama Program : LATIHAN RUMAH SUKAN UNTUK LONTAR PELURU DAN LARIAN 100M
Objektif (jangka pendek) : Ahli mengutip mata yang maksima semasa sukan tara
Kos Kerja : RM20

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Mesyuarat AJK

Guru Penasihat

Januari

Pelan Kontigensi/
Catatan
Kertas kerja

Pengagihan tugas

Guru Penasihat,
AJK Rumah

Januari

Jawatankuasa kerja

Mengurus dan melaksanakan

Guru Penasihat, AJK


Rumah dan wakil sekolah

Januari

Guru, AJK dan Wakil

Laporan

Guru Penasihat,
AJK Rumah

Februari

Pelaporan

Refleksi dan Penilaian

Guru Penasihat

Februari

Penilaian

PELAN OPERASI 2
RUMAH BENDAHARA (2016)
Nama Program : LATIHAN RUMAH SUKAN UNTUK LOMPAT JAUH DAN LARIAN 200M
Objektif (jangka pendek) : Ahli mengutip mata yang maksima semasa sukan tara
Kos Kerja : RM20

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Mesyuarat AJK

Guru Penasihat

Januari

Pelan Kontigensi/
Catatan
Kertas kerja

Pengagihan tugas

Guru Penasihat,
AJK Rumah

Januari

Jawatankuasa kerja

Mengurus dan melaksanakan

Guru Penasihat, AJK


Rumah dan wakil sekolah

Januari

Guru, AJK dan Wakil

Laporan

Guru Penasihat,
AJK Rumah

Februari

Pelaporan

Refleksi dan Penilaian

Guru Penasihat

Februari

Penilaian

PELAN OPERASI 3
RUMAH BENDAHARA (2016)
Nama Program : PEMILIHAN WAKIL UNTUK ACARA HARI SUKAN, PERBARISAN DAN TARIK TALI
Objektif (jangka pendek) : Ahli mencapai rekod kemenangan yang baik dan membawa rumah sukan menjadi johan keseluruhan
Kos Kerja : RM50

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Mesyuarat AJK

Guru Penasihat

Februari

Pelan Kontigensi/
Catatan
Kertas kerja

Pengagihan tugas

Guru Penasihat,
AJK Rumah

Februari

Jawatankuasa kerja

Mengurus dan melaksanakan

Guru Penasihat, AJK


Rumah dan wakil sekolah

Februari

Guru, AJK dan Wakil

Laporan

Guru Penasihat,
AJK Rumah

Mac

Pelaporan

Refleksi dan Penilaian

Guru Penasihat

Mac

Penilaian