Anda di halaman 1dari 1

Borang Pendaftaran Rumah Sukan

Rumah

warna :

Kategori 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 tahun
Jantina : L / P
Bil

Nama

Kelas

100

200

4 x100

4 x 200

L tinggi

L Jauh

L. Peluru

Sila Kembalikan Borang Pendaftaran Peserta pada atau sebelum 25 April 2016. Sila tandakan X pada acara yang disertai. Peserta hanya layak brtanding untuk
2 acara individu dan 2 acara berpasukan sahaja. Pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk perkara ini adalah En. Patrick anak Andrew dan En. Zawawi bin
Gendot.
______________________
(

______________________
)